Menu
Centrum voľného časuLiptovský Mikuláš

alokované pracovisko CVČ na Podbrezinách

Ponuka pre šk. rok 2018/19 –Podbreziny    

alokované pracovisko CVČ na Podbrezinách ZŠ Janka Kráľa, Žiarska ul.13 (vchod z južnej strany) 
 

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež:1.Pravidelnú krúžkovú činnosť;2.nepravidelnú príležitostnú činnosť;3.prázdninovú činnosť;4.metodickú činnosť.

1.PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku je stanovená v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš j:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU prihláška do CVČ na školský rok 2018/19   vyplniť a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 28.9.2018

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína v septembri 2018 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
 • krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • do 14.9. výchovní pracovníci pracujú od 9.00-15.00 a robia nábor do krúžkov a prípravu krúžkov, od 17.9. podľa rozvrhu krúžkovej činnosti, 
 • do 26.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2018 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

Rozvrh alokované pracovisko CVČ ZŠ Janka Kráľa

šachové ligy rozpis: termínovník šachových líg v alokovanom pracovisku CVČ

22.12.2018 v sobotu krajské kolo Dorasteneckej ligy v šachu
4. až 6.1.2019 medzinárodný vyzývací zápas na 12 šachovniciach

Deň

Čas

Miesto

Vedúci

Pondelok
     13.00-15.00         
Šachový  CVČ učebňa Ing.Milan Vrbenský
Pondelok

16.10 - 18.00

ZÚ ANGLIČTINA doučovanie ZŠ+SŠ

DOUČOVANIE

CVČ učebňa Mgr.S.Motýľová
Utorok 13.10-14.10 Výtrvarný  CVČ  učebňa Mgr.Zuzana Kubenová
Utorok 14.10-15.10 Výroba šperkov CVČ učebňa Mgr.Zuzana Kubenová
Utorok 14.00-15.00 Box judo úpolová miestnosť ext. Michal Gazdík
Utorok 15.00-16.00 Box judo úpolová miestnosť ext.Michal Gazdík
Utorok 17.00-18.00 Judo judo úpolová miestnosť ext. Juraj Čupka
Utorok 17.00-19.00 Železničiarsky CVČ učebňa ext. vedúci p. Kližan

Streda

13.30-14.30

Halový futbal

Telocvičňa ZŠ J.Kráľa

Ján Bella

Streda

14.45-15.45

Stolný tenis

v CVČ - chodba

Ján Bella

Streda

Od 16.10 - 18.00

Angličtina ZŠ+SŠ

KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA

v CVČ  učebňa Mgr.S.Motýľová
Streda 18.45-20.00 Box úpolová miestnosť Gazdík
Štvrtok: 13.00-14.30 Malá škola paličkovania      začiatočníci v cvč učebňa Ing.Imelda Kollárová
Štvrtok 14.00-15,30  Malá škola paličkovania- pokročilí v cvč učebňa Ing.Imelda Kollárová
Štvrtok 14.00-15.00 Box judo úpolová miestnosť ext.Michal Gazdík
Štvrtok 15.00-16.00 Box judo úpolová miestnosť ext.Michal Gazdík
Štvrtok 17.00-18.00 Judo judo úpolová miestnosť Juraj Čupka

Soboty a Nedele : v CVČ prebiehajú šachové turnaje a (Box v sobotu o 18.00)

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

Hipologický (kone) stretnutie v alokovanom pracovsku CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková) presun ku koňom

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

dopĺňame ponuku krúžkov: 
KRASOKORČUĽOVANIE v JL aréna 
SOKOLIARSKY,CHOVATEL EXOTICKÝCH ZVIERAT v ZOOKONTAKT 

krúžky

Prihláška

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Zajtra má meniny Anna, Hana, Aneta, Anica, Anita, Annamária, Naneta

Facebook

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návšteva prezidenta SR - 1

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš

hore