Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

 cvccCentrum  voľného času L.Mikuláš je štátne, školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované  originálnou kompetenciou zariaďovateľom, ktorým je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2019 obce :Beňadiková, Bobrovec, Dúbrava, Kvačany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec, Lubeľa, Lazisko, Podtureň, Partizánska Ľupča, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba, Vlachy ....ĎAKUJEME 


Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo v roku 2010 školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu  pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation)

Spoluorganizátorom je aj v roku 2020.ISF_Cross country 2020 Slovakia  Bulletin number 1.

rkkros

         aktualizované 15.11.2019

   

Organizácia školského roka 2019/2020
 • zápis do krúžkov je možný priebežne počas šk. roka aj na viac krúžkov
 • prihláška do Centra voľného času 2019/2020
 • vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm,  

 •  poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 
 •  krúžky v CVČ sú od 5 rokov,ročník narodenia 2014, nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 •  forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku    
 •  krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok) končí 19.6.2020 (piatok)
 • VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri 2019 môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do 27.9.2019

 

PLÁN mimokrúžkovej , nepravideľnej činnosti

 v Centre voľného času Liptovský Mikuláš (v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

  September 2019

 

29.8. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika - dorast, ml.žiactvo Dubnica
1.9. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika - prípravka B.Bystrica
7.9. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika -st.žiactvo,prípravka Dubnica
12.9.  hudobno-literárny program a autogramiáda  knihy Jozefa Daníka -Zahmlený čas

v CVČ o 17.00 hod.

Pozvánka_12.9.2019_Zahmlený_čas

21-22.9. účasť na atletických M-SR  krúžku atletika -st.žiactvo

Košice výsledky

24.9. školské okresné kolo v  cezpoľnom behu ZŠ a SŠ výsledky
28.9. účasť na atletických pretekoch  krúžku atletika - prípravka a ml.žiactvo, st. žiačky medzištátne stretnutie Slovisnko

Dubnica 

 Slovinsko výsledky

  Október 2019  
4.10 Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom

propozície

3-4.10 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina otvorenie 3.10. o 9.00 v CVČ
4.10 školské okresné kolo v atletike stredných škôl   
5.10. Talent šachový turnaj  
8.10 školské krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ Výsledky KK cezpoľný beh 2019
15.10.

školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu základných a stredných škôl + kvalifikácia na majstrovstvá sveta ISF 2020  (bežia len školské družstvá, národné výbery ISF zru´šila)

výsledky

organizátor CVČLM miesto preteku Štrbské Pleso

 propozície MSR  mapa trate

 propozície kvalifikácia

17.10. školský okresný turnaj v sálovom futbale stredných škôl ihrisko gymnázia M.M.Hodžu
19.10. polmaratón - bežecké atletické preteky propozície

 

24.10.

„POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“  vedomostná súťaž pre ZŠ Akadémia propozície
24.10.

zasadnutie Rady Centra voľného času (predloženie správy o VVČ)

v CVČ
28.10. školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študentky telocvičňa ms. plaváreň
29.10. školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študenti telocvičňa ms. plaváreň
30.10.

prázdninová činnosť CVČ Podbreziny

10.00  - 11.30 st. tenis (Bella)

 
  November 2019  
4.11. porada interných pracovníkov v CVČ
7.11. okresný turnaj v bedmintone žiakov ZŠ Bobrovec
9.11. Talent šachový turnaj č.2 v CVČ
12.11. viacboj všestrannosti materských škôl propozície  výsledky
13.11. okresný turnaj v bedmintone žiačky ZŠ L.Hrádok
16.11. Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne 
19.11.  okresný turnaj v bedmintone stredných škôl telocvičňa HA
23.11. majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti (mestská plaváreň) propozície
26.11. okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ dievčatá telocvičňa J.Kráľa
27.11. okresná predmetová olympiáda - slovenský jazyk 

v CVČLM 

27.11. okresný školský turnaj žiakov ZŠ telocvičňa J.Kráľa
28.11. Astrostop - astronomická súťaž

 v CVČLM

  December 2019  
  šachové ligy v CVČ, alokované pracovisko Podbreziny  
5.12. Mikuláš v CVČ  
7.12. Talent šachový turnaj   
11.12. Šaliansky Maťko v CVČ 

propozície

17.12. školské vianočné preteky v plávaní

propozície

19.12. vianočná latka- atletické školské preteky v skoku do výšky

telocvičňa ZŠ Janka Kráľa propozície

  vianočný šachový turnaj rodičia proti deťom   

Január 2020  

 
  OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre stredné školy v cvč
   Predmetová olympiáda - anglický a nemecký  jazyk základné školy  v cvč
  víkendové podujatie: účasť s deťmi krúžku atletika na pretekoch Bratislava
  Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl  Msú LM od 7.30 –13.00 
  Talent šachový turnaj v CVČ 
  Február 2020 
3.2. polročné prázdniny - doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov
  Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl  

MsúLM od 7.30-13.00 

  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - dievčatá
  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - chlapci
  karneval pre prví stupeň ZŠ A.Stodolu
  Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. Miesto konania v CVČLM 
  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiaci v telocvični ZŠ J.Kráľa
  Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl

Msú od 7.30 –13.00 

  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiačky v telocvični ZŠ J.Kráľa
  podujatie v CVČ sobotu a nedeľu: šachová liga
  PLES CVČ o 19.00 v Rotunde
  účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
24.-28.2. Jarné prázdniny - žilinský kraj
  Marec 2020  
  podujatie v sobotu: šachový turnaj Talent CVČLM
  Korešpodenčná súťaž "Deská atletika "- krúžok atletika 16.00 telocvičňa 
  Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiačky telocvičňa J.Kráľa
  Okresné kolo Fyzika základných škôl

 

  Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiaci  telocvičňa J.Kráľa
  Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠv telocvični ZŠ J.Kráľa telocvičňa J.Kráľa
  Československo má talent - predkasting v CVČ 16.00-19.00
  Okresné kolo  vo volejbale stredné školy  - študentky  telocvičňa OA
  zasadnutie OV školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF 2020 CVČ 10.30
  Okresné kolo chemickej olympiády  ZŠ Hradná L.Hrádok
  Okresné kolo  vo volejbale stredné školy - študenti  telocvičňa OA
  Okresné kolo Pytagoriády základných škôl  MsúLM od 7.30 –13.00
  Astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach" CVČLM
  Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ ZŠ D.cetsa
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM

 

Apríl 2020  
  Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. A   telocvičňa M.R.Martákovej
  Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. B   MRM
  okresný školský turnaj vo futbale stredných škôl  Tatran Okoličné
  Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. C   v MRM
  Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl  7.30 –13.00 hod. veľká sála msú 
  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl 

7.30 –13.00 hod. v CVČLM 

  okresné kolo biologickej olympády kat.E

v CVČLM

  okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D v CVČLM
  Krajský volejbalový turnaj pre stredné školy študentiek Sokolovňa
  okresné kolo vo vybíjanej ZŠ žiačok D.cesta

 

MÁJ  2020 

miesto konania
   podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch Dubnica
  okresný školský turnaj v malom futbale mladších žiačok  Okoličné
  Víkendové podujatie: Talent - šachový turnaj  pre deti  CVČLM
  Víkendové podujatie: Pohár riaditeľa CVČ v modernej gymnastike  Sokolovňa
  Víkendové podujatie: účasť detí krúžku detská atletika na pretekoch B.Bystrica
  okresný školský turnaj v  malom futbale mladších žiakov Okoličné
   podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
  okresný školský turnaj v  malom futbale najmladších žiakov a žiačok McDonalds Cup

CVČ Podbreziny

 

  dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne " 

 

  Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ "

v CVČLM

  Štúrov Zvolen  
  Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
  OK v biológii kat. F 

CVČLM 

  Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

 

   OK v malom futbale starších žiačok (súťaž kat. B)   
  OK v malom futbale starších žiakov  (súťaž kat. B)  
 

účasť na Dni rodiny na nám. Osloboditeľov L.Mikuláš od 13.00 hod.

Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

 

Dubnica 

      

JÚN  2020  

 
  MDD v CVČ  
  Kultúrny program pre červený kríž DK LM
  OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na MSR  štadión G.M.M.Hodžu
  literárno - výtvarná súťaž "Pocta M.R.Štefánikovi" v CVČ
  víkendové podujatie: účasť na atletických pretekoch s krúžkom CVČ atletika Dubnica
  Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu. F  

 

UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ

 
  Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike štadión GMMHodžu
  Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš   
  Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2019/20 v CVČ A.Stodolu

 

 

Archív

Január 2019   

 
4. - 6.1. CVČ Podbreziny medzinárodný vyzývací zápas na 12 šachovniciach  
15-16.1. OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre stredné školy v cvč  
15-16.1.  Predmetová olympiáda - anglický a nemecký  jazyk základné školy  v cvč  
19.1. víkendové podujatie: účasť s deťmi krúžku atletika na pretekoch  
30.1. Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl  Msú LM od 7.30 –13.00 hod.   
26.1. Talent šachový turnaj v CVČ   
  Február 2019   
1.2. polročné prázdniny - doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov
7.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl MsúLM od 7.30-13.00 hod 

Výsledky :OK geografia kat. G OK geografia kat. F OK geografia kat. E

  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - dievčatá
  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - chlapci
  karneval pre prví stupeň ZŠ A.Stodolu
  Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. Miesto konania v CVČLM OK biológia kat. C
  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiaci v telocvični ZŠ J.Kráľa
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl Msú od 7.30 –13.00 hod. 

VýsledkyOK dejepis kat. C  OK dejepis kat. D

OK dejepis kat. E  OK dejepis kat. F

  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiačky v telocvični ZŠ J.Kráľa
  podujatie v CVČ sobotu a nedeľu: šachová liga
22.2 PLES CVČ o 19.00 v Rotunde
24.2. 24.2. účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
  Marec 2019  
2-3.3. podujatie v sobotu a nedeľu:  účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
4.-8.3.

Jarné prázdniny

- dopoludňajšia prázdninová krúžková činnosť CVČ:

(šach,atletika,posilňovňa)

CVČLM
9.3. podujatie v sobotu: šachový turnaj Talent CVČLM
11.3. Korešpodenčná súťaž "Deská atletika "- krúžok atletika 16.00 telocvičňa 
13.3. Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiačky telocvičňa J.Kráľa
13.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl

výsledky

15.3. Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiaci  telocvičňa J.Kráľa
19.3. Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠv telocvični ZŠ J.Kráľa telocvičňa J.Kráľa
23.3. Československo má talent - predkasting v CVČ 16.00-19.00
21.3. Okresné kolo  vo volejbale stredné školy  - študentky  telocvičňa OA
22.3. zasadnutie OV školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF 2020 CVČ 10.30
22.3. Okresné kolo chemickej olympiády  ZŠ Hradná L.Hrádok
26.3. Okresné kolo  vo volejbale stredné školy - študenti  telocvičňa OA
27.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl  MsúLM od 7.30 –13.00
28.3. Astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach" CVČLM
29.3. Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ ZŠ D.cetsa
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM

 

Apríl 2019  
3.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. A   telocvičňa M.R.Martákovej
4.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. B   MRM
4.4. okresný školský turnaj vo futbale stredných škôl  Tatran Okoličné
5.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. C   v MRM
9.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl  7.30 –13.00 hod. veľká sála msú L.MikulášVýsledky
10-11.4. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl 

7.30 –13.00 hod. v CVČLM 

výsledky

16.4. okresné kolo biologickej olympády kat.E

v CVČLM

výsledky

25.4. okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D v CVČLM
30.4. Krajský volejbalový turnaj pre stredné školy študentiek Sokolovňa
30.4. okresné kolo vo vybíjanej ZŠ žiačok D.cesta

 

MÁJ  2019   

miesto konania
1.5.  podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch Dubnica
3.5. okresný školský turnaj v malom futbale mladších žiačok  Okoličné
4.5. Víkendové podujatie: Talent - šachový turnaj  pre deti  CVČLM
4.5. Víkendové podujatie: Pohár riaditeľa CVČ v modernej gymnastike  Sokolovňa
5.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku detská atletika na pretekoch B.Bystrica
7.5. okresný školský turnaj v  malom futbale mladších žiakov Okoličné
8.5.  podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
9.5. okresný školský turnaj v  malom futbale najmladších žiakov a žiačok McDonalds Cup

CVČ Podbreziny

propozície

10.5. dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne " 

výsledky

10.5. Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ " v CVČLM

výsledky

14.5. Štúrov Zvolen propozície výsledky
12.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
16.5. OK v biológii kat. F 

CVČLM propozície

19.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

B.Bystrica propozície

23.5.  OK v malom futbale starších žiačok (súťaž kat. B)   
24.5. OK v malom futbale starších žiakov  (súťaž kat. B)  
26.5.

účasť na Dni rodiny na nám. Osloboditeľov L.Mikuláš od 13.00 hod.

Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

 

Dubnica propozície

31.5. Exkurzia do televízie Markíza Bratislava
   

      

JÚN  2019   

 
1.6. MDD v CVČ  
3.6. Kultúrny program pre červený kríž DK LM
4.6. OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na MSR propozície štadión G.M.M.Hodžu
7.6. literárno - výtvarná súťaž "Pocta M.R.Štefánikovi" v CVČ
8.6. víkendové podujatie: účasť na atletických pretekoch s krúžkom CVČ atletika Dubnica
11.6. Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu. Fotky a výsledky nájdete na: https://www.facebook.com/pg/cvclm/photos/?tab=album&album_id=2367246349999102 propozície

  14.6.

UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ

 
17.6. Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike štadión GMMHodžu
18.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš  propozície
21.6. Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2018/19 v CVČ A.Stodolu

   

Letná činnosť CVČ -prímestské letné tábory 2019

Predpis: činnosť prebieha v súlade so školským zákonom č. 245 /2008 Z.z , vyhláškou o CVČ č. 306/2009, internou smernicou CVČ o letnej činnosti č. 1/2018

 

týždeň

prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

 vedúci vychovávateľ  tábora

1

1.- 5.VII 2019

" Liptáčik"

obsadené

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 Ján Bella 

bella@cvclm.sk

1

1.- 5. VII 2019

"Podbrezáčik "

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul Žiarska

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

2

8. -12.VII 2019

„Pohoďáčik“                   OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Ing. Imelda Kollárová

kollarova@cvclm.sk

3

15. -19.VII 2019

“Kvietok”

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Zuzana Kubĕnová

kubenova@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

"Šporťáčik"

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 PhDr.Roman Králik

kralik@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

„ Koňáčik „

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul. Žiarska

Mgr.Silvia Hrebíková

hrebikova@cvclm.sk

  

 

týždeň prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

vedúci vychovávateľ tábora

5

29.VII - 2.VIII 2019

“Turista”

Obsadený

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Ľuboš Maliňák

malinak@cvclm.sk

6

5.-9.VIII 2019

"Relaxáčik "

OBSADENÝ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Tibor Pelach

pelach@cvclm.sk

8 19.-23.VIII 2019

"LeTaGym "

obsadený

telocvičňa Sokolovňa

PaedDr.Tatiana Suchomlinová

sukhomlinova@cvclm.sk

Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu.

Prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

 (do poznámky nutné  uviesť názov tábora a meno a priezvisko účastníka tábora)

ORGANIZOVALI SME

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 

Kalendár Centra voľného času pre rok 2018

Správy

koš

7 medailí z majstrovstiev Slovenska staršieho žiactva v atletike

1.miesto Petra Krotáková 300 metrov 46,20 a Vesna Hynková hod diskom 29,71.
2.miesto Paula Perončíková 300 metrov prekážok 47,89 a Petra Krotáková 60 metrov 7,99 a Vesna Hynková vrh guľou 3kg 12,97.
3.miesto Petra Krotáková 150 metrov 19,68 a Paula Perončíkov 100 metrov prekážok 15,49.
7. mesto Michal Bruňo vrh guľou 4kg a hod diskom (11,01 a 37,02)
celý text

ostatné | 22. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
pl

od 2. septembra 2019 začíname zápis do krúžkov

Prihlášky môžete posielať ako prílohu mailom cvclm@cvclm.sk alebo osobne do schánky CVČ celý text

ostatné | 26. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
laco

Atlét Centra voľného času Ladislav Lubelec zabehol limit na 110 metrov prekážok na Európsky olympijský festival.

Atlét Centra voľného času Ladislav Lubelec zabehol limit na 110 metrov prekážok na Európsky olympijský festival.
Výbornú rýchlostnú formu z posledných pretekov v Košiciach, kde Lacko zabehol hladký šprint za 7,14 sekundy a stal sa školským majstrom Slovenska potvrdil aj cez víkend v Trnave, kde za priaznivých poveternostných podmienok s vetrom do chrbta zabehol limit na 110 metrov prekážok 14,45 sekundy a kvalifikoval sa na Európsky olympijský festival, ktorý sa uskutoční v Azerbajdžanskom Baku 22. júla tohoto roku. O limit sa pokúšal Lacko dva mesiace, len nikdy nemal pri sebe súperov, ktorí by ho potiahli, nemal šťastie ani na dobrý vietor do chrbta, ktorý na prekážkach dokáže narobiť problém v technike. Vyšlo to na poslednú chvíľu, pretože limit bolo treba splniť do 30. júna. Najbližšie ho čakajú majstrovstvá Slovenska dorastencov a potom už len porovnanie sa s európskou mládežníckou atletickou elitou nad prekážkami, kde mu budeme držať palce aby stlačil osobný rekord pod hranicu prekážkarskej extratriedy 14 sekúnd.

celý text

ostatné | 30. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Škola roka 2018/2019

21.6.2019 o 9.00 hodine v Centre voľného času Liptovský Mikuláš celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

časopis školského športu TOKYO 2020.

časopis školského športu TOKYO 2020.
celý text

ostatné | 13. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

ASTRONOMICKÉ SÚŤAŽE 2018/2019

Umiestnenie žiakov astronomického krúžku 2018/19 CVČ L. Mikuláš: celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň zeme - environmentálne aktivity v CVČ (utorok 23.4.2019)

Tohoto roku pripadne na Veľkonočný pondelok 22. apríla 2019.
Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. V CVČ si ho pripomeniem o deň nesôr enviromentálnymi aktivitami celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Chystáme pre Vaše deti leto s CVČ v júli a auguste 2019, program budeme postupne dopĺňať, ponuka sa nachádza vľavo

ponuka táborov s prihláškami a programom ktoré budeme postupne dopĺňať sa nachádza vľavo celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Ponuka prednášok pre školy z Astronómie

vedúci krúžku CVČ astronómie p. Františka Olejár ponúka prednášky pre školy celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

17.9.2018 začíname krúžkovú činnosť

17.9.2018 začíname krúžkovú činnosť podľa rozvrhu celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Začíname nový šk. rok 2018/19 - vyberte si z bohatej ponuky krúžkovej činnosti u nás

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 28.9.2018

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:
Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku treba vyplniť a podpísať a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov
zápis do krúžkov sa začína v septembri 2018 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
do 26.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2019 . 
letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk
Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

Anglický jazyk
Aranžovanie rastlín
Astronómia
Atletika, detská atletika
Balet
Bedminton
Cestovateľ
Čarovný svet, práca s textilom a s rôznym materiálom
Digitálna fotografia
Divadelný krúžok,Dramatický krúžok v anglickom jazyku
Ďumbier - detský folklórny súbor
Elektrotechnický
 Florbal
Halové veslovanie 
Halový futbal chlapci, Halový futbal dievčatá 
Herpetologický (plazy)
Hypologický (kone)
Hip-hop (tanečný)
Chovateľský
Joga
Džudo
Klub mamičiek s deťmi, Klub rodičia s deťmi
Kondičná príprava
Krasokorčuľovanie
Letecký modelár, Lodný modelár
Maestro – tanečná škola
Malá škola paličkovania
Moderná gymnastika, Moderný tanec
Nemecký jazyk
Ochranca prírody
Papierový modelár, Plastikový modelár
Plavecký základný neplavci
Plavecký zdokonaľovací, kondičný, Plavecké kurzy pre školy
Posilňovanie
Ruský jazyk
Sokoliarsky
Spoločenské tance
Stolný tenis
Šachový krúžok
Šitie, pletenie, háčkovanie
Tanečný krúžok
Turistický
Tvorivé dielne ZŤP
Výroba bytových doplnkov,Výroba šperkov
Výtvarný krúžok
Výučba jazykov PC, Výpočtová technika
Železničný modelár
celý text

ostatné | 26. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
mišo

Michal Bruňo majster Slovenska

Medailová žatva z majstrovstiev Slovenska pre atlétov Centra voľného času Liptovský Mikuláš.

Cez víkend sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v atletike.V Dubnici súťažili juniorky, na 4. mieste skončila Lenka Bruňová v hode oštepom a smolu mala Romana Králiková keď v behu na 100 metrov ponad 83 cm prekážky zakopla a po bolestivom páde pretek nedokončila.
Najlepšie výsledky, ale dosiahli v najväčšej konkurencii v rámci registrovanej slovenskej atletiky mladší žiaci a žiačka v Michalovciach. Trojčlenná výprava pod vedením trénera Tibora Pelach priniesla zlatú a dve bronzové medaile, 1.miesto vo vrhu 3kg guľou získal talentovaný vrhač Michal Bruňo výkonom 10,62 metrov, bronz vytrvalec Adrián Frič v novom osobnom rekorde na 1500 metrov 5:05,67 a do budúcna perspektívna Paulína Perončíková v behu na 60 metrov prekážok v osobnom rekorde 10,09 sekundy. celý text

ostatné | 1. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
MSR

bronz pre Matúša Grieša

MSR dorastu v B.Bystrici celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
predmetovky

Škola roka 2017/18

školské športové súťaže a predmetové olympiády celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
bedminton

školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 10-11.4.2018

školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 10-11.4.2018 celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín v CVČ 5-6.4. 2018

recitátorská postupová súťaž celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
rk

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Organizácia školského roka 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018 celý text

ostatné | 1. 9. 2017 | Autor:

PLÁN MIMOKRÚŽKOVEJ ČINNOSTI CVČ pre šk. rok 2017/18

PLÁN MIMOKRÚŽKOVEJ ČINNOSTI CVČ pre šk. rok 2017/18 celý text

ostatné | 1. 9. 2017 | Autor:

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17 celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor: