Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

 Centrum  voľného času L.Mikuláš je školské zariadenie s právnou subjektivitou s originálnou kompetenciou, zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2019 obce :Beňadiková, Bobrovec, Dúbrava, Kvačany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec, Lubeľa, Lazisko, Podtureň, Partizánska Ľupča, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba, Vlachy ....ĎAKUJEME 
Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo v roku 2010 školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu  pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation)

rk

poverovací dekrét pre cvč na organizovanie olympiád a súťaží

                                                                         aktualizované 24.4.2019

 Organizácia školského roka 2018/2019 

 • zápis do krúžkov je možný priebežne počas šk. roka aj na viac krúžkov
 • prihláška do CVČ na školský rok 2018/19 
 • Rozvrh krúžkov aktualizovaný 27.3.2019
 • vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm,  
 •  poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 
 •  krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2013....nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 •  forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku    
 •  krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok) a končí v polovici júna 2019

Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)  ROZVRH KRÚŽKOV

 • Anglický jazy -kAranžovanie rastlín-Astronómia-Atletika,-detská atletika (obsadené)-Balet-Bedminton
 • Cestovateľ-Čarovný svet, práca s textilom a s rôznym materiálom-Digitálna fotografia-
 • Divadelný krúžok,Dramatický krúžok v anglickom jazyku-Ďumbier - detský folklórny súbor
 • Elektrotechnický- Florbal-Halové veslovanie -Halový futbal chlapci, Halový futbal dievčatá 
 • Herpetologický (plazy)-Hypologický (kone)-Hip-hop (tanečný)
 • Chovateľský-Joga-Džudo
 • Klub mamičiek s deťmi, Klub rodičia s deťmi-Kondičná príprava-Krasokorčuľovanie
 • Letecký modelár, Lodný modelár-Maestro – tanečná škola-Malá škola paličkovania
 • Moderná gymnastika, Moderný tanec-Nemecký jazyk-Ochranca prírody
 • Papierový modelár, Plastikový modelár
 • Plavecký základný neplavci,  Plavecký zdokonaľovací, kondičný, Plavecké kurzy pre školy
 • Posilňovanie-Ruský jazyk-Sokoliarsky od 10 rokov-Spoločenské tance
 • Stolný tenis-Šachový krúžok-Šitie, pletenie, háčkovanie
 • Tanečný krúžok-Turistický-Tvorivé dielne ZŤP
 • Výroba bytových doplnkov,Výroba šperkov-Výtvarný krúžok
 • Výučba jazykov PC, Výpočtová technika-Železničný modelár
 

Plán činnosti :ponuka  nepravidelnej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš (v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

 

MÁJ  2019   

miesto konania
1.5.  podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch Dubnica
3.5. okresný školský turnaj v malom futbale mladších žiačok  Okoličné
4.5. Víkendové podujatie: Talent - šachový turnaj  pre deti  CVČLM
4.5. Víkendové podujatie: Pohár riaditeľa CVČ v modernej gymnastike  Sokolovňa
5.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku detská atletika na pretekoch B.Bystrica
7.5. okresný školský turnaj v  malom futbale mladších žiakov Okoličné
8.5.  podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
9.5. okresný školský turnaj v  malom futbale najmladších žiakov a žiačok McDonalds Cup

CVČ Podbreziny

propozície

10.5. dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne " 

výsledky

10.5. Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ " v CVČLM

výsledky

14.5. Štúrov Zvolen propozície výsledky
12.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
 

Míľa pre mamu - CVČ Podbreziiny 

 
16.5. OK v biológii kat. F 

CVČLM propozície

19.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

B.Bystrica propozície

23.5.  OK v malom futbale starších žiačok (súťaž kat. B)   
24.5. OK v malom futbale starších žiakov  (súťaž kat. B)  
26.5.

účasť na Dni rodiny na nám. Osloboditeľov od 13.00 hod.

Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

Dubnica
31.5. Exkurzia do televízie Markíza Bratislava
   

 

JÚN  2019   

 
1.6. MDD v CVČ  
4.6. OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na MSR štadión G.M.M.Hodžu
7.6. literárno - výtvarná súťaž "Pocta M.R.Štefánikovi" v CVČ
11.6. Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu  

  14.6.

UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ

 
17.6. Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike štadión GMMHodžu
18.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš  propozície
21.6. Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2018/19 v CVČ A.Stodolu

 

     

      

 v mesiacoch júl - august 2019 prebieha - letná prázdninová činnosť

formou prímestských letných táborov 

letná činnosť CVČ -prímestské letné tábory 2019

Predpis: činnosť prebieha v súlade so školským zákonom č. 245 /2008 Z.z , vyhláškou o CVČ č. 306/2009, internou smernicou CVČ o letnej činnosti č. 1/2018

 

týždeň

prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

 vedúci vychovávateľ  tábora

1

1.- 5.VII 2019

" Liptáčik"

obsadené

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 Ján Bella 

bella@cvclm.sk

1

1.- 5. VII 2019

"Podbrezáčik "

program+prihláška

v CVČ Podbreziny ul Žiarska

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

2

8. -12.VII 2019

„Pohoďáčik“                   OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Ing. Imelda Kollárová

kollarova@cvclm.sk

3

15. -19.VII 2019

“Kvietok”

program+prihláška

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Zuzana Kubĕnová

kubenova@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

"Šporťáčik"

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 PhDr.Roman Králik

kralik@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

„ Koňáčik „

program+prihláška

v CVČ Podbreziny ul. Žiarska

Mgr.Silvia Hrebíková

hrebikova@cvclm.sk

  

 

týždeň prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

vedúci vychovávateľ tábora

5

29.VII - 2.VIII 2019

“Turista”

program+prihláška

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Ľuboš Maliňák

malinak@cvclm.sk

6

5.-9.VIII 2019

"Relaxáčik "

program+prihláška

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Tibor Pelach

pelach@cvclm.sk

8 19.-23.VIII 2019

"LeTaGym "

program+prihláška

telocvičňa Sokolovňa

PaedDr.Tatiana Suchomlinová

sukhomlinova@cvclm.sk

Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu.

Prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

 (do poznámky nutné  uviesť názov tábora a meno a priezvisko účastníka tábora)

   

SEPTEMBER  2019
Organizácia školského roka 2019/2020
 • zápis do krúžkov je možný priebežne počas šk. roka aj na viac krúžkov
 • prihláška do Centra voľného času 2019/2020

 • rozvrh krúžkov zverejníme priebežne
 • vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm,  
 •  poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 
 •  krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2014....nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 •  forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku    
 •  krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok)
 • VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri 2019 môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do 27.9.2019
 •  

  ARCHÍV    ARCHÍV      ARCHÍV    ARCHÍV

  September 2018

 

9.9. účasť na atletických pretekoch krúžku atletika  Dubnica výsledky
15-16.9. účasť na atletických pretekoch krúžku atletika 

Trnava výsledky

25.9 školské okresné kolo v  cezpoľnom behu ZŠ a SŠ propozície   výsledky
  Október 2018  
5.10 Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom

propozície  vyhodnotenie

4-5.10 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina  
5.10 školské okresné kolo v atletike stredných škôl  výsledky
6.10. Talent šachový turnaj  
9.10. školské krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ propozície
9.10. metodické stretnutie výchovných poradcov v cvč pozvánka
16.10. Okresný školský turnaj futsal stredných škôl propozície
20.10. polmaratón - bežecké atletické preteky

STOP SHOP propozície

24.10.

školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu základných a stredných škôl

rk

propozície 

 (mapa a profil trate TU)

výsledky jednotlivci:

 žiačkyZŠ  žiaciZŠ študentky  študenti

výsledky šk. družstiev:

 žiaci ZŠ žiačky ZŠ  študentky študenti

 

25.10

„POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“  vedomostná súťaž pre ZŠ Akadémia
25.10. Okresný školský turnaj v bedmintone SŠ  hotelová akadémia
25.10 Okresný školský turnaj v šachu ZŠ a SŠ cvč
25.10.

zasadnutie Rady CVČ  

 
26.10. školenie pre vých. pracovníkov a pedag. zamestnancov - Etika ms. úrad L.Mikuláš
  November 2018  
10.11. Talent šachový turnaj   v CVČ
10.11. Podujatie v sobotu: účasť krúžku atletiky na pretekoch  atletická hala Bratislava
12.11. okresný školský turnaj vo florbale stredných škôl študentky telocvičňa ms.plaváreň
13.11. okresný školský turnaj vo florbale stredných škôl študenti telocvičňa ms.plaváreň
13.11. viacboj všestrannosti materských škôl výsledky
17.11. Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne 
20.11. beseda o využívaní zelených potravín 17.00 v CVČ
23.11.  okresný turnaj v stolnom tenise stredných škôl telocvičňa GMMH
24.11. majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti (mestská plaváreň) 
27.11. okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ dievčatá telocvičňa GMMH
28.11. okresná predmetová olympiáda - slovenský jazyk 

v CVČLM propozície   výsledky

28.11. vedomostná súťaž o olympizme propozície
29.11. Astrostop - astronomická súťaž v CVČLM

 propozície  výsledky

30.11. 50.výročie založenia DFS Ďumbier Dom kultúry
30.11. okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ chlapcov telocvičňa ZŠ A.Stodolu
  Decemberber 2018  
  šachové ligy v CVČ, alokované pracovisko Podbreziny termínovník
5-6.12. Mikuláš v CVČ  
10.12. Porada interných pracovníkov  
12.12. Šaliansky Maťko v CVČ 

propozície  výsledky

13.12. okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ ZŠ J.Kráľa
14.12. okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ ZŠ J.Kráľa
18.12. školské preteky v plávaní

propozície  výsledky

19.12. vianočná latka- atletické preteky v skoku do výšky

propozície  výsledky

22.12. Talent šachový turnaj v CVČ  
22.12. CVČ Podbreziny krajské kolo Dorasteneckej ligy v šachu  
28.12. vianočný šachový turnaj rodičia proti deťom  v CVČ o 15.00-19.00
Január 2019     
4. - 6.1. CVČ Podbreziny medzinárodný vyzývací zápas na 12 šachovniciach  
15-16.1. OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre stredné školy v cvč  
15-16.1.  Predmetová olympiáda - anglický a nemecký  jazyk základné školy  v cvč  
19.1. víkendové podujatie: účasť s deťmi krúžku atletika na pretekoch Bratislava
30.1. Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl  Msú LM od 7.30 –13.00 hod.  Výsledky OK matematika 5 a 9 ročník
26.1. Talent šachový turnaj v CVČ   
  Február 2019   
1.2. polročné prázdniny - doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov
7.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl MsúLM od 7.30-13.00 hod 

Výsledky :OK geografia kat. G OK geografia kat. F OK geografia kat. E

  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - dievčatá
  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - chlapci
  karneval pre prví stupeň ZŠ A.Stodolu
  Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. Miesto konania v CVČLM OK biológia kat. C
  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiaci v telocvični ZŠ J.Kráľa
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl Msú od 7.30 –13.00 hod. 

VýsledkyOK dejepis kat. C  OK dejepis kat. D

OK dejepis kat. E  OK dejepis kat. F

  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiačky v telocvični ZŠ J.Kráľa
  podujatie v CVČ sobotu a nedeľu: šachová liga
22.2 PLES CVČ o 19.00 v Rotunde
24.2. 24.2. účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
  Marec 2019  
2-3.3. podujatie v sobotu a nedeľu:  účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
4.-8.3.

Jarné prázdniny

- dopoludňajšia prázdninová krúžková činnosť CVČ:

(šach,atletika,posilňovňa)

CVČLM
9.3. podujatie v sobotu: šachový turnaj Talent CVČLM
11.3. Korešpodenčná súťaž "Deská atletika "- krúžok atletika 16.00 telocvičňa 
13.3. Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiačky telocvičňa J.Kráľa
13.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl

výsledky

15.3. Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiaci  telocvičňa J.Kráľa
19.3. Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠv telocvični ZŠ J.Kráľa telocvičňa J.Kráľa
23.3. Československo má talent - predkasting v CVČ 16.00-19.00
21.3. Okresné kolo  vo volejbale stredné školy  - študentky  telocvičňa OA
22.3. zasadnutie OV školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF 2020 CVČ 10.30
22.3. Okresné kolo chemickej olympiády  ZŠ Hradná L.Hrádok
26.3. Okresné kolo  vo volejbale stredné školy - študenti  telocvičňa OA
27.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl  MsúLM od 7.30 –13.00
28.3. Astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach" CVČLM
29.3. Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ ZŠ D.cetsa
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM

 

Apríl 2019  
3.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. A   telocvičňa M.R.Martákovej
4.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. B   MRM
4.4. okresný školský turnaj vo futbale stredných škôl  Tatran Okoličné
5.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. C   v MRM
9.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl  7.30 –13.00 hod. veľká sála msú L.MikulášVýsledky
10-11.4. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl 

7.30 –13.00 hod. v CVČLM 

výsledky

16.4. okresné kolo biologickej olympády kat.E

v CVČLM

výsledky

25.4. okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D v CVČLM
30.4. Krajský volejbalový turnaj pre stredné školy študentiek Sokolovňa
30.4. okresné kolo vo vybíjanej ZŠ žiačok D.cesta

 

   

      
   
rk

ORGANIZOVALI SME

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 

Kalendár Centra voľného času pre rok 2018

Správy

ASTRONOMICKÉ SÚŤAŽE 2018/2019

Umiestnenie žiakov astronomického krúžku 2018/19 CVČ L. Mikuláš: celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Deň zeme - environmentálne aktivity v CVČ (utorok 23.4.2019)

Tohoto roku pripadne na Veľkonočný pondelok 22. apríla 2019.
Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. V CVČ si ho pripomeniem o deň nesôr enviromentálnymi aktivitami celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Chystáme pre Vaše deti leto s CVČ v júli a auguste 2019, program budeme postupne dopĺňať, ponuka sa nachádza vľavo

ponuka táborov s prihláškami a programom ktoré budeme postupne dopĺňať sa nachádza vľavo celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Ponuka prednášok pre školy z Astronómie

vedúci krúžku CVČ astronómie p. Františka Olejár ponúka prednášky pre školy celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

17.9.2018 začíname krúžkovú činnosť

17.9.2018 začíname krúžkovú činnosť podľa rozvrhu celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Začíname nový šk. rok 2018/19 - vyberte si z bohatej ponuky krúžkovej činnosti u nás

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 28.9.2018

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:
Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku treba vyplniť a podpísať a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov
zápis do krúžkov sa začína v septembri 2018 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
do 26.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2019 . 
letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk
Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

Anglický jazyk
Aranžovanie rastlín
Astronómia
Atletika, detská atletika
Balet
Bedminton
Cestovateľ
Čarovný svet, práca s textilom a s rôznym materiálom
Digitálna fotografia
Divadelný krúžok,Dramatický krúžok v anglickom jazyku
Ďumbier - detský folklórny súbor
Elektrotechnický
 Florbal
Halové veslovanie 
Halový futbal chlapci, Halový futbal dievčatá 
Herpetologický (plazy)
Hypologický (kone)
Hip-hop (tanečný)
Chovateľský
Joga
Džudo
Klub mamičiek s deťmi, Klub rodičia s deťmi
Kondičná príprava
Krasokorčuľovanie
Letecký modelár, Lodný modelár
Maestro – tanečná škola
Malá škola paličkovania
Moderná gymnastika, Moderný tanec
Nemecký jazyk
Ochranca prírody
Papierový modelár, Plastikový modelár
Plavecký základný neplavci
Plavecký zdokonaľovací, kondičný, Plavecké kurzy pre školy
Posilňovanie
Ruský jazyk
Sokoliarsky
Spoločenské tance
Stolný tenis
Šachový krúžok
Šitie, pletenie, háčkovanie
Tanečný krúžok
Turistický
Tvorivé dielne ZŤP
Výroba bytových doplnkov,Výroba šperkov
Výtvarný krúžok
Výučba jazykov PC, Výpočtová technika
Železničný modelár
celý text

ostatné | 26. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
mišo

Michal Bruňo majster Slovenska

Medailová žatva z majstrovstiev Slovenska pre atlétov Centra voľného času Liptovský Mikuláš.

Cez víkend sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v atletike.V Dubnici súťažili juniorky, na 4. mieste skončila Lenka Bruňová v hode oštepom a smolu mala Romana Králiková keď v behu na 100 metrov ponad 83 cm prekážky zakopla a po bolestivom páde pretek nedokončila.
Najlepšie výsledky, ale dosiahli v najväčšej konkurencii v rámci registrovanej slovenskej atletiky mladší žiaci a žiačka v Michalovciach. Trojčlenná výprava pod vedením trénera Tibora Pelach priniesla zlatú a dve bronzové medaile, 1.miesto vo vrhu 3kg guľou získal talentovaný vrhač Michal Bruňo výkonom 10,62 metrov, bronz vytrvalec Adrián Frič v novom osobnom rekorde na 1500 metrov 5:05,67 a do budúcna perspektívna Paulína Perončíková v behu na 60 metrov prekážok v osobnom rekorde 10,09 sekundy. celý text

ostatné | 1. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
MSR

bronz pre Matúša Grieša

MSR dorastu v B.Bystrici celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
predmetovky

Škola roka 2017/18

školské športové súťaže a predmetové olympiády celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
bedminton

školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 10-11.4.2018

školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 10-11.4.2018 celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín v CVČ 5-6.4. 2018

recitátorská postupová súťaž celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
rk

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Organizácia školského roka 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018 celý text

ostatné | 1. 9. 2017 | Autor:

PLÁN MIMOKRÚŽKOVEJ ČINNOSTI CVČ pre šk. rok 2017/18

PLÁN MIMOKRÚŽKOVEJ ČINNOSTI CVČ pre šk. rok 2017/18 celý text

ostatné | 1. 9. 2017 | Autor:

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17 celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor: