Menu
Centrum voľného časuLiptovský Mikuláš

Archív podujatí

pravidelná a nepravideľná voľnočasová krúžková činnosť prebieha: v zmysle školského zákona č.246/2008 zákon,v zmysle vyhlášky č. 22/2022 pdf a štátneho výchovného programu č.2022 text

Júl - august 2022

letná činnosť - prímestské letné tábory

rk

cvc

cvc

Šporťáčik

cvc

Koňáčik

cvc

Turista

cvc

Archív

cvc

Január 2022

denná krúžková činnosť

 • 13.1. predmetová olympiáda v anglickom jazyku USMERNENIE
 • 19.1. predmetová olympiáda v nemeckom jazyku
 •  17.1.vyhláška ÚVZ SR 
 • 26.1. okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9   výsledky                                

Február 2022

denná krúžková činnosť

V piatok 4.2.2022  prebieha  prázdninovú činnosť v CVČ:
program:

 • 10.00 -11.00 bedminton v telocvični pri CVČ (Suchomlinová)   
 • 11.00-12.00 florbal v telocvični pri CVČ (Maliňák) 
 • 10.00 -12.00 posilňovňa atletický krúžok v CVČ (Králik)
 • 13.00-14.00 Hip-Hop v CVČ (Bobulová)
 • 14.00 - 15.00 plavecký krúžok - mestská plaváreň (Králik).
 • ...................................................................................................
 • 9.2.  Dejepisná olympiáda
 • 10.2.Biologická olympiáda – kat. C
 • 11.2. online šachový turnaj
 • 12.2. Víkendové podujatie:
 • účasť členov krúžku atletika na pretekoch v Bratislave (Pelach)
 • 17.2. geografická olympiáda

 • 19-20.2. Víkendové podujatia:

 • účasť členov krúžku atletika na pretekoch v Bratislave (Králik)

 • šachová liga CVČ Podbreziny a CVČ A.Stodolu

Víkendové podujatia - 5-6.3.krúžok atletika CVČ - účasť na pretekoch juniorov a st. žiactva v Bratislave. Výsledky sú na, atleticky-oddiel-cvclm

 7-11.3. 2022 Jarné prázdniny s CVČLM
Atletika  
pondelok-piatok 10.00-12.00  v  CVČ
Herpetologický pondelok-piatok 10.00-12.00 v posilňovni CVČ                        Bedminton pondelok 10:00 -11:00 v CVČ telocvičňa
Plávanie streda 15-16.00 mestská plaváreň                                      Tvorba šperkov  pondelok  od 14,30-17,00 hod.
Moderná gymnastika  pondelok 15:00 -16:00 v CVČ  Utorok   10:00 -12:00 v CVČ. Stvrtok  10:00 -12:00 v CVČ Piatok   14:00 -12:00 v Sokolovni.
Hip-Hop streda 14.00-15.00 a piatok 10.00-11.00
Exkurzia do Žiliny- 10.3. Mgr.Sylvia Motýľová          

15.3. školské okresné preteky v cezpoľnom behu propozície 
16.3. okresná predmetová olympiáda vo fyzike ZŠ v CVČ
18.3. školské krajské preteky v cezpoľnom behu o postup na majstrovstvá Slovenska propozície 

Víkendové podujatia

19.3. Talent šachový turnaj - prezenčne v CVČ propozície 

19-20.3. krúžok atletika CVČ - účasť na pretekoch prípravky a ml. žiactva v B.Bystrici 

22.3. Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  27. ročník , okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti propozície 
22.3. " Čo vieš o hviezdach" astronomická súťaž propozície   štatút
24.3. Vzdelávanie mládeže - školenie z pravidiel atletiky 
25.3. Chemická olympiáda kat.D okresné kolo

Prosíme všetky práce úspešných riešiteľov školského kola, aby ste odoslali mailom alebo priniesli  do CVČ LM do 4.3. 2022. Tiež Vás prosíme o vyplnenie štatistiky za Vašú školu, ktorú nájdete na stránke Iuventy. Prihlasovanie do okresného kola prebehne cez Edupage. 

 • Vesmír očami detí Výtvarná súťaž  štatút  

Apríl 2022

7-8.4. okresný basketbalový turnaj študentiek a študentov

Víkendové podujatia 

23.4. Talent šachový turnaj - prezenčne v CVČ  propozície       

12.4. 71.ročník matematickej olympiády kat.6-8  
12.-13.4. okresné kolo - 68. ročník Hviezdoslavov Kubín propozície  
21.4. okresné kolo biologická olympiáda kat. D

Máj 2022

Víkendové podujatia 

účasť na atletických pretekoch - krúžok atletika CVČ 

8.5. v B.Bystrici - dorast

15.5. v Martine - mladšie žiactvo  a prípravka 

22.5. v Dubnici nad Váhom- st. žiactvo 

 28.5. v Nitre  - st.žiactvo a dorast

5.5. futbalový turnaj McDonald  propozície 
5.5. Biologická olympiáda kat. F propozície 
12.5. Slávik Slovenska - spevácka postupová súťaž

9.00 v CVČLM

prihláška 

12-13.5 okresný školský turnaj v malom futbale ml.žiakov a žiačok (ihrisko ZŠ Okoličianska)  
16.5. krajské školské preteky v plávaní a vodnom póle

propozície vodné pólo 

propozície

11.5 a 17.5. a 18.5. okresný školský turnaj v bedmintone ZŠ

propozície žiačky 

propozície žiaci

propozície stredné školy

20.5. okresné školské preteky v atletike  propozície 
29.5. Deň rodiny Námestie  osloboditeľov 14.00-18.00

September 2021

 • 1.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev st. žiactva v Žiari nad Hronom 
 • 5.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev dorastu v Martine
 • 6.9. Pedagogická rada v CVČLM
 • 7.9. 15.30 zápis krúžok spoločenské tance TS-Maestro
 • 8.9. klub pedag. seniorov v CVČ 13.00
 • 8.9.2021 o 17.00 hod.  zápis do detského folklórneho súboru Ďumbier.
 • 9.9.2021 o 17.00 hod. zápis prípravka detského folklórneho súboru Ďumbier
 • 12.9. súťaž družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále družstiev najmladšieho žiactva
 • pondelok 13.9. začiatok krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/22 podľa rozvrhu            prihláška do CVČ
 • 15.9. štátny sviatok krúžková pravidelná činnosť  CVČ - neprebieha
 • 15.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev dorastu a finále družstiev prípravky v Martine ( nepravidelná činnosť CVČ)
 • 18-19.9. účasť členov krúžku atletika na majstrovstvách Slovenska  st. žiactva v Trnave
 •  25.9. účasť členov krúžku atletika na majstrovstvách kraja jednotlivcov  prípraviek a ml. žiactva v Žiari nad Hronom 
 • 28.9. porada výchovných školských poradcov v CVČ 
 • 29.9. vyhodnotenie atletickej sezóny CVČLM o 16.00 na štadióne gymnázia M.M.Hodžu

Október2021

28.-29.10. Jesenné prázdniny: krúžková činnosť neprebieha, dopoludňajšie odborné sústredenie má krúžok atletika skupina - dorast. 

Školské predmetové olympiády:

15.10. Slovenský jazyk kat. C USMERNENIE_šk14OSJL21_22

25.10. Halloween party v CVČ

rk

rk

26.10. Mini divadielko pre krúžok CVČ mamičky s deťmi

November 2021

Denná krúžková činnosť

Školské predmetové olympiády:

December 2021

 z dôvodu nariadenia vlády a ministerstva školstva činnosť CVČ prebieha:  dištančnou  formou Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 

2. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h  webinár - Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v španielskom jazyku a Olympiáda v ruskom jazyku 

6.12.2021

Výtvarná súťaž pod názvom Bojujeme v Pekingu so srdcom draka je určená pre deti a mládež v štyroch kategóriách.propozície (302.78 kB)

8.12. 2021 prebehne školské kolo Pytagoriády 

9. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h budr webinár-Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda vo francúzskom jazyku a Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

 Na obidva webináre sa môžete prihlásiť cez spoločný link https://docs.google.com/forms/d/1hdKDlnaGqbVDzpdReUdo1BLlHxpT8EFz4SZNcAjof68/edit, kde uvediete, o ktoré olympiády máte záujem. Prihláseným účastníkom zašleme e-mailom deň pred konaním webinára prístupové údaje do videokonferenčného hovoru prostredníctvom Zoo

Archív

júl - august 2021

3.7.2021 účasť krúžku CVČ atletika na pretekoch - detská atletika Žiar nad Hronom propozície 
11.7.2021 účasť krúžku CVČ atletika na pretekoch - detská atletika Martin
 • Pobytový detský tanečný tábor – Tále Termín: 31. júl – 13. august 2021  propozície (14.57 kB)  
 • 2.-6.8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast pod vedením PhDr.Romana Králika  (štadión GMMH L.Mikuláš)                                                                         
 • 9.-13.8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast pod vedením Mgr.Tibora Pelacha (štadión GMMH L.Mikuláš)                                                                                 .
 • 16.-20 .8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast (L.Mikuláš)
 • 23.-27.8.  odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast (L.Mikuláš)

rk

Šporťáčik v Bachledovej doline

mat

Prímestský tábor "leto s angličtinou 2021"

ohLIPTÁČIK

cvc

Organizovali sme:

v šk. roku 2019/20 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 
Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

Podujatia

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Zajtra má meniny Petrana, Petronela, Petrónius, Blahoslav, Nela, Petrónia

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Otvorenie alokovaného pracoviska na Podbrezinách - 3

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš

hore