Menu
Centrum voľného časuLiptovský Mikuláš
Menu

Ponuka krúžkov a Rozvrh

PRIHLÁŠKA DO CVČ na stiahnutie 

VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri  môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do konca septembra (použije sa na nákup materiálu  a pomôcok výchovnej  krúžkovej činnosti)

Poplatky pravidelná krúžková činnosť:

Zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2017 . Výška poplatku v zmysle VZN č.20/2020 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov, 3,50 € mesačne do  18 rokov,  5,00-€ mesačne nad 18 rokov

poplatok treba uhradiť na číslo účtu IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. 

 • zápis do krúžkov sa začína už od 1. júla 2022, priebežne do konca roka 2022 a  je možné sa prihlásiť aj na viac krúžkov 3 spôsobmi: 
 • I. vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ 
 • II. vypíšete prihlášku a oscenovanú pošlete na mail cvclm@cvclm.sk       
 • III. alebo vypíšete prihlášku online na prihlaska/
 • začíname od 12. septembra 2022 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 25. júna 2023 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka bude zverejnená v mesiaci apríl 2023, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

cvc

Predbežný rozvrh krúžkovej činnosti CVČ pre šk. rok 2022/2023

ATLETIKA - atletický štadión CVČ L.Mikuláš

PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach, Mgr.Silvia Hrebíková,Bc Bibiana Schmeringaiová

detská atletika od 5 rokov  I.skupina 

 

PONDELOK

16.00-17.00

detská atletika od 5 rokov II.skupina
atletika starší žiaci  -

 

PONDELOK

15.00-16.00

 štadión CVČ

atletika dorast - 
................................... ............. ...........................

atletika starší žiaci (Králik)

atletika staršie žiačky (Hrebíková)

 

UTOROK

 

 

UTOROK

     15.00-16.00

     štadión CVČ

    15.00-16.00

atletika  dorast - (Pelach)
atletika prípravka (Hrebíková)

         16.00-17.00

      štadión CVČ

atletika  mladší žiaci (Pelach)
     

-------------------------------------------------------------------

atletika starší žiaci dorast 

STREDA

     15.00-16.00

 štadión CVČ

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

atletika staršie žiačky - Hrebíková

atletika starší žiaci - Králik

 

ŠTVRTOK

15.00-16.00

 štadión CVČ

         15.00-16.00

atletika dorast - Pelach
atletika prípravka - Hrebíková 

 

ŠTVRTOK

16.00-17.00

        štadión CVČ

atletika mladší žiaci - OBSADENÉ ( Králik)
-------------------------------------------------------- ----------------- ------------------------------------

atletika - posilňovňa CVČ 

st. žiactvo PhDr.Roman Králik

dorast - Mgr.Tibor Pelach 

 

PIATOK

 13.00-14.00 

 

15.00-17.00

atletické preteky podľa termínovej listiny Slovenského atletického zväzu

sobota nedeľa Králik,Pelach,Hrebíková

PLÁVANIE je 1x do týždňa, vyberte si prosím 1 deň, 

rk

 mestská plaváreň

(vedúci: PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák)

plavanie - plavci (Pelach) Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci (Králik) Pondelok 14.00-15.00 
............................................................ ................................... ................................
plavanie - plavci (Pelach)

 

 

Streda

14.00-15.00
plavanie - neplavci (Maliňák) 14.00-15.00
plavanie - plavci (Králik) 15.00-16.00 
plávanie - neplavci -  p. Maliňák OBSADENÉ 15.00-16.00
...................................................................

...............................

 

Piatok

...................................

 

14.00-15.00 

plávanie - plavci (Pelach)
plavanie - neplavci (Králik)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KORČUĽOVANIE

miesto: JL Aréna L.Mikuláš

je treba priebežne sledovať rozpis ľadu na internete

každý týždeň https://www.jlarena.com/rozpis-ladov

vedúca krúžku  Marta Poliaková, kontakt 0908223340

predpokladaný začiatok od 12.9.2022

MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu 
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
prípravka Pondelok  15.30 - 16.30
pokročilé Utorok 13.30-15.00
pre MŠ Stodoláčik Streda 09.30-10.30
pokročilé telocvičňa Sokolovňa Streda 14.00 -16.00 
pokročilé telocvičňa Sokolovňa štvrtok 14.00-15.30

základný program            Piatok                    14.00 - 16.00 telocvičňa Sokolovňa

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (PaedDr.Tatiaana Sukhomlinová)

              Dievčatá +Chlapci                Pondelok 16.30-17.30 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Podelok a Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30

 

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník  a starší         

Pondelok

Štvrtok

14.30-15.30  
              5.ročník  a starší     15.00-16.00
     
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

 bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00
cvičenie seniori učitelia utorok 13.00-14.00

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

Chlapci Pondelok 15.30-16.30

Technické modelárske krúžky

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-15.30

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

13.45-14.45

Ján Bella

Fotografický Streda 15.00-16.00 Ján Ďurica
Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

Divadelný dramatický krúžok

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Piatok 15.00-16.00 PhDr.Jozef Daník

Šikovné ruky, aranžovanie, paličkovanie výtvarné krúžky

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebňa (dielňa,multimediálna)

Tvorba šperku

 

 

Pondelok

15.00-16.00

 

 

Ing.Imelda Kollárová

 

Čarovný svet/tvorivé dielne

16.30-17.30
Mamičky s deťmi (veľká sála) Utorok 10.00-11.30 Vladislava Bobrovčanová 
Piatok 10.00-11.30
Výtvarné tvorivé dielne Streda 16.00-17.00 Ing.Imelda Kollárová
Ručné práce základy textilnej techniky (multimediálna miestnosť) Štvrtok 16.00-17.00
 

Prírodovedné krúžky

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00 a Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

Jazykové krúžky

Pondelok
ANGLICKÝ Nemecký jazyk
v CVČ Podbreziny
16.10-17.10
17.30-18.30
Mgr.Sylvia Motýľová
ANGLICKÝ JAZYK- PREDŠKOLÁCI
v MŠ KLÁŠTORNÁ
 
            
Utorok
ANGLICKY HROU
v MŠ  Ondrašová- 
            
Ing.Imelda Kollárová
ANGLIČTINA HROU v MŠ Pavčina Lehota a v MŠ Demänová
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Sylvia Motýľová,                                 
ANGLIČTINA HROU predškolákom v MŠ KOMENSKÉHO LM
 
Anglický jazyk - pre žiakov ZŠ v CVČ Dr. A.Stodolu L.Mikuláš
16.10-17.10
ANGLICKÝ JAZYK -  gramatika pre každého
17.30-18.30
Anglický jazyk HROU v MŠ SMREČANY
 
 
 
Ruský jazyk učebňa  - CVČLM
15.00-16.00
PhDr.Jozef Daník
            
Streda
ANGLICKÝ JAZYK
NEMECKÝ JAZYK
    z Podbrezín                       v alokovanom CVČ Podbreziny
16.15-17.15
17.30-18.30
Mgr.Sylvia Motýľová
ANGLIČTINA - PREDŠKOLÁCI v MŠ KLÁŠTORNÁ
 
 
 
 
            
Štvrtok
ANGLIČTINA pre deti v MŠ Pavčina Lehota a v MŠ Demänová
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.Sylvia Motýľová                             
ANGLICKY HROU v MŠ Komenského 
 
ANGLIČTINA-WORKSHOP            
NEMECKY JAZYK    v CVČ Dr. A.Stodolu LM
16.15-17.15
17.30-18.30
ANGLICKY HROU v MŠ SMREČANY
 
 
 
 
 
 
            
Piatok
Anglický jazyk MŠ Jakubovany
Anglický jazyk pre najmenších 
 
Vladislava Bobrovčanová
 
 
ANGLICKY HROU 
v MŠ Ondrašová 
 
Ing.Imelda Kollárová
 
 
 
ANGLICKÝ WORKSHOP pre každého v CVČ A.Stodolu L.Mikuláš
13.30-14.30
14.30-15.30
 
15.30-16.10
 
Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk pre materské školy
ANGLICKY pre každého
16.10-17.10

Šachový krúžok

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30 ext./Ing.Juraj Ivan
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

Tanečné a folklórne krúžky

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre malé deti  Utorok 16.00 ext. ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 ext.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

ext.

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

HIP HOP Streda 17.00 Sára Bobulová
Piatok 17.00 Sára Bobulová

klub seniorov - učitelov 

streda 13.00 1x mesačne stretnutia v spoločenskej miestnosti CVČ a  utorok 13.00 1x týždenne cvičenie v malej sále CVČ

---------------------------------------------

CVČ - alokované pracovisko

PODBREZINY rozvrh na stiahnutie pdf (437.04 kB)

rozcvrh cvč podbreziny

 

 

Soboty a Nedele : v CVČ Podbreziny prebiehajú šachové turnaje podľa rozpisu súťaž

 

Aktualizované 20.9.2022

V Liptovskom Mikuláši 8.8.2022
PhDr. Roman Králik
riaditeľ CVČ L. Mikuláš

Podujatia

Sviatok

Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava

Zajtra má meniny Michal, Michaela, Michael, Michala

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pohár Liptova 2015 - 2

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš

hore