Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Výsledky predmetových  olympiád 2021/2022

             Športové súťaže 2021/2022                             výsledky sú uverejnené na portáli šk. športu link....https://sutaze.skolskysport.sk/sutaze/program-sutazi/ 

..............................................................................................................................................................

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.1.2022 -  č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 

Termíny predmetových olympiád (191.79 kB)

Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie pre organizátorov OK a KK (861.01 kB)

Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie PRE ŠKOLY (843.92 kB)

smernica o súťažiach č.23/2017

...............................Archív.................................

VÝSLEDKY ŠKOLA ROKA 

 v šk.roku 2020/21  sa pre COVID sa nevyhodnocovala rozhodnutie 

v roku 2019/20 sa pre COVID nevyhodnocovala

 športová škola roka 2018/2019

 škola roka predmetové olympiády 2018/19

športová škola roka 2017/ 2018 

škola roka v predmetových olympiádach 2017-18 

zoznam ocenených žiakov 2017/2018

škola roka 2016/2017 jednotlivci predmetové olympiiády

škola roka 2016/2017 školy predmetové olympiády

športová škola  roka 2016/2017 

škola roka 2015/2016 poradie školy predmetové olympiády

škola roka 2015/2016 poradie jednotlivci predmetové olympiády

škola roka 2015/2016 školy -poradie školy v športových súťažiach

Predmetové  olympiády 2020/2021

Hviezdoslavov Kubín výsledky 

pytagoriáda _výsledky

astronomická súťaž " Čo vieš o hviezdach?" výsledky (198.54 kB)

matematická olympiáda kategória  Z6-8 (102 kB)  kategória Z5 a Z9 

fyzikálna olympiáda výsledky 

chemická olympiáda výsledky kategória D 

biologická olympiáda kat. C projektová časť  kat. C  teoretická časť

biologická olympiáda _kat._E-zoo OK_E-geo _OK_E-bot 

biologická olympiáda _kat.D_Teoreticko-praktická časť 

olympiáda v slovenskom jazyku výsledky 

olympiáda v nemeckom jazyku: ZŠ  katagória 1A-1B, SŠ  2A,2B,2D    výsledky  

olympiáda v anglickom jazyku 1A_1B_ZŠ   2A_2B_2C2_2D_SŠ 

 

Predmetové  olympiády 2019/2020

poverovací dekrét na organizovanie školských športových a predmetových súťaží

termínovník predmetových olympiád 2019/20

olympiáda v slovenskom jazyku - výsledky

astrostop - výsledky

Vysledkova_listina_ONJ_SS_2A_2B_2D_2020

Vysledkova_listina_ONJ_ZS_1A_1B_2020

Vysledkova_listina_OAJ_SS_2A_2B_2C2_2D_2020

Vysledkova_listina_OAJ_ZS_1A_1B_2020

Výsledky OK Matematickej olympiády  Z5,Z9

výsledky geografická olympiáda

výsledky dejepisná olympiáda

Výsledková listina  olympiády - Biológia kat.C 

 

Športové súťaže 2019-2020

výsledky sú uverejnené na portáli šk. športu link.... tu

výsledky vianočná latka 2019

výsledky-plavecké vianočné preteky cvč 2019 

Výsledky okresné kolo cezpoľný beh 2019/20

Výsledky krajské kolo cezpoľný beh 2019/20

.....................................................................

Predmetové odborné olympiády 2018/19

OK anglický jazyk

OK angliký jazyk

OK nemecký jazyk

OK matematika 5 a 9 ročník

OK geografia kat. G

OK geografia kat. F

OK geografia kat. E

OK dejepis kat. C

OK dejepis kat. D

OK dejepis kat. E

OK dejepis kat. F

OK Fyzika kat. E a F

OK biológia kat. C

OK chémia kat. D

OK Pytagoriáda

Čo vieš o hviezdach?

Výsledky okresného kola 65. Hviezdoslavov Kubín

OK matematika 6-8.rocnik

OK biológia kat. E

výsledky z okresných a krajských kôl astronomických súťaží

Dopravná súťaž - Na bicykli bezpečne 2019

Slávik Slovenska - spevácka súťaž

Výsledky regionálnej súťaže v rétorike - 33. ročník Šurov Zvolen 2019

Predmetové odborné olympiády 2017/18

Slovenský jazyk výsledky

Anglický jazyk - okresné kolo predmetovej olympiády

Nemecký jazyk základné školy   Nemecký jazyk stredné školy

všetky výsledky olympiády cudzie jazyky

výsledky matematika 5 a 9. ročník

výsledky geografická olympiáda kat.G

výsledky geografická olympiáda kat.F

Výsledky ob. kola súťaže 26. Šaliansky Maťko 

výsledky geografická olympiáda kat.E

výsledky dejepisná olympiáda C,D,E,F

výsledky biologická olympiáda kat. C

výsledky pytagoriáda

výsledky fyzika

výsledky chémia

výsledky Hviezdoslavov Kubín

Výsledky matematická olympiáda Z6,Z7,Z8

Výsledky OK Na bicykli bezpečne 2018

výsledky Slávik Slovenska 2018

výsledky výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

výsledková listina Astrostop

ŠPORT 2018-19

výsledky sú uverejnené na portáli šk. športu link.... tu

výsledky 26.ročníka Behu Olympijského dňa 18.6.2019

výsledky viacboj všestrannosti materských škôl

výsledky vianočné plavecké preteky 2018

vianočná latka preteky v skoku do výšky 

výsledky školských majstrovstiev Slovenska v bedmintone študenti

výsledky školských majstrovstiev Slovenska v bedmintone žiaci

Výsledky Ok cezpoľný beh 2019

 

 

Športové súťaže 2017/18

vianočná latka Stiahnuté: 415x | 11.01.2018

vianočné plávanie Stiahnuté: 606x | 11.01.2018

(Rozvoj tela) 2016/2017

Výsledky vianočných plaveckých pretekov 2016 Stiahnuté: 292x | 15.09.2017

(Rozvoj umu) 2016/2017

Matematická olympiáda OK ZŠ (4.4.2017) vyhodnotenie kat. Z6 Stiahnuté: 502x | 15.09.2017

Biologická olympiáda OK (29.3.2017) kategória "E" Stiahnuté: 352x | 15.09.2017

Čo vieš o hviezdach (28.3.2017) vyhodnotenie Stiahnuté: 367x | 15.09.2017

Chemická olympiáda OK výsledky kat. Dz Stiahnuté: 430x | 15.09.2017

Hviezdoslavov Kubín (3-4.4.2017) vyhodnotenie Stiahnuté: 497x | 15.09.2017

Fyzikálna olympiáda OK ZŠ (16.3.2017) kat. E Stiahnuté: 473x | 15.09.2017

Pytagoriáda OK (15.3.2017) kat. P6, P7, P8 Stiahnuté: 473x | 15.09.2017

Biologická olympiáda OK ZŠ (16.2.2017) vyhodnotenie kat. C Stiahnuté: 436x | 15.09.2017

Dejepisná olympiáda OK ZŚ (14.2.2017) vyhodnotenie kat. C Stiahnuté: 462x | 15.09.2017

Dejepisná olympiáda OK ZŚ (14.2.2017) vyhodnotenie kat. D Stiahnuté: 420x | 15.09.2017

Dejepisná olympiáda OK ZŚ (14.2.2017) vyhodnotenie kat. E Stiahnuté: 447x | 15.09.2017

Dejepisná olympiáda OK ZŚ (14.2.2017) vyhodnotenie kat. F Stiahnuté: 384x | 15.09.2017

Geografická olympiáda OK ZŠ (7.2.2017) vyhodnotenie kat. E Stiahnuté: 364x | 15.09.2017

Geografická olympiáda OK ZŠ (7.2.2017) vyhodnotenie kat. F Stiahnuté: 364x | 15.09.2017

Geografická olympiáda OK ZŠ (7.2.2017) vyhodnotenie kat. G Stiahnuté: 339x | 15.09.2017

Matematická olympiáda OK ZŠ (24.1.2017) vyhodnotenie kat. Z5 Stiahnuté: 462x | 15.09.2017

Matematická olympiáda OK ZŠ (24.1.2017) vyhodnotenie kat. Z9 Stiahnuté: 365x | 15.09.2017

Stránka