Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Začíname nový šk. rok 2018/19 - vyberte si z bohatej ponuky krúžkovej činnosti u nás

Typ: ostatné
VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 28.9.2018

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:
Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku treba vyplniť a podpísať a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov
zápis do krúžkov sa začína v septembri 2018 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
do 26.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2019 . 
letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk
Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

Anglický jazyk
Aranžovanie rastlín
Astronómia
Atletika, detská atletika
Balet
Bedminton
Cestovateľ
Čarovný svet, práca s textilom a s rôznym materiálom
Digitálna fotografia
Divadelný krúžok,Dramatický krúžok v anglickom jazyku
Ďumbier - detský folklórny súbor
Elektrotechnický
 Florbal
Halové veslovanie 
Halový futbal chlapci, Halový futbal dievčatá 
Herpetologický (plazy)
Hypologický (kone)
Hip-hop (tanečný)
Chovateľský
Joga
Džudo
Klub mamičiek s deťmi, Klub rodičia s deťmi
Kondičná príprava
Krasokorčuľovanie
Letecký modelár, Lodný modelár
Maestro – tanečná škola
Malá škola paličkovania
Moderná gymnastika, Moderný tanec
Nemecký jazyk
Ochranca prírody
Papierový modelár, Plastikový modelár
Plavecký základný neplavci
Plavecký zdokonaľovací, kondičný, Plavecké kurzy pre školy
Posilňovanie
Ruský jazyk
Sokoliarsky
Spoločenské tance
Stolný tenis
Šachový krúžok
Šitie, pletenie, háčkovanie
Tanečný krúžok
Turistický
Tvorivé dielne ZŤP
Výroba bytových doplnkov,Výroba šperkov
Výtvarný krúžok
Výučba jazykov PC, Výpočtová technika
Železničný modelár

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 28.9.2018

prihláška do krúžku CVČ - školský rok 2018/19 

 


Vytvorené: 26. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2018 18:57
Autor: Správce Webu