Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

 cvccCentrum  voľného času L.Mikuláš je registrované školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované  originálnou kompetenciou zariaďovateľa. Zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2019 obce :Beňadiková, Bobrovec, Dúbrava, Kvačany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec, Lubeľa, Lazisko, Podtureň, Partizánska Ľupča, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba, Vlachy ....ĎAKUJEME 


Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo v roku 2010 školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu  pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation)

Spoluorganizátorom je aj v roku 2020.Bulletin_ISF_Cross country 2020 Slovakia

rkkros

         aktualizované 10.9.2019

   

Organizácia školského roka 2019/2020
 • zápis do krúžkov je možný priebežne počas šk. roka aj na viac krúžkov
 • prihláška do Centra voľného času 2019/2020
 • vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm,  

 •  poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 
 •  krúžky v CVČ sú od 5 rokov,ročník narodenia 2014, nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 •  forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku    
 •  krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok) končí 19.6.2020 (piatok)
 • VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri 2019 môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do 27.9.2019

 

PLÁN mimokrúžkovej , nepravideľnej činnosti

 v Centre voľného času Liptovský Mikuláš (v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

  September 2019

 

29.8. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika - dorast, ml.žiactvo Dubnica
1.9. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika - prípravka B.Bystrica
7.9. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika -st.žiactvo,prípravka Dubnica
12.9.  hudobno-literárny program a autogramiáda  knihy Jozefa Daníka -Zahmlený čas

v CVČ o 17.00 hod.

Pozvánka_12.9.2019_Zahmlený_čas

21-22.9. účasť na atletických M-SR  krúžku atletika -st.žiactvo

Košice

24.9. školské okresné kolo v  cezpoľnom behu ZŠ a SŠ  
28.9. účasť na atletických pretekoch jednotlivcov krúžku atletika - prípravka ml.žiactvo Dubnica
  Október 2019  
4.10 Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom

propozície

4.10 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina  
  školské okresné kolo v atletike stredných škôl   
5.10. Talent šachový turnaj  
8.10 školské krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ  
  Okresný školský turnaj futsal stredných škôl  
19.10. polmaratón - bežecké atletické preteky

 

15.10.

školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu základných a stredných škôl

organizátor CVČLM miesto preteku Štrbské Pleso

 propozície

kvalifikácia na ISF

 

24.10.

„POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“  vedomostná súťaž pre ZŠ Akadémia propozície
  Okresný školský turnaj v bedmintone SŠ  hotelová akadémia
  Okresný školský turnaj v šachu ZŠ a SŠ cvč
 

zasadnutie Rady CVČ  

 
  November 2019  
2.11. Talent šachový turnaj   v CVČ
  okresný školský turnaj vo florbale stredných škôl študentky telocvičňa ms.plaváreň
  okresný školský turnaj vo florbale stredných škôl študenti telocvičňa ms.plaváreň
  viacboj všestrannosti materských škôl  
  Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne 
   okresný turnaj v stolnom tenise stredných škôl telocvičňa GMMH
23.11. majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti (mestská plaváreň) propozície
  okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ dievčatá telocvičňa GMMH
27.11. okresná predmetová olympiáda - slovenský jazyk 

v CVČLM 

. Astrostop - astronomická súťaž v CVČLM

 

  okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ chlapcov telocvičňa ZŠ A.Stodolu
     
  December 2019  
  šachové ligy v CVČ, alokované pracovisko Podbreziny  
  Mikuláš v CVČ  
  Šaliansky Maťko v CVČ 

 

  okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ ZŠ J.Kráľa
  okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ ZŠ J.Kráľa
  školské vianočné preteky v plávaní

 

  vianočná latka- atletické školské preteky v skoku do výšky

 

7.12. Talent šachový turnaj  CVČ
  CVČ Podbreziny krajské kolo Dorasteneckej ligy v šachu  
  vianočný šachový turnaj rodičia proti deťom   

 

 

 

Archív

Január 2019   

 
4. - 6.1. CVČ Podbreziny medzinárodný vyzývací zápas na 12 šachovniciach  
15-16.1. OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre stredné školy v cvč  
15-16.1.  Predmetová olympiáda - anglický a nemecký  jazyk základné školy  v cvč  
19.1. víkendové podujatie: účasť s deťmi krúžku atletika na pretekoch Bratislava
30.1. Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl  Msú LM od 7.30 –13.00 hod.  Výsledky OK matematika 5 a 9 ročník
26.1. Talent šachový turnaj v CVČ   
  Február 2019   
1.2. polročné prázdniny - doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov
7.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl MsúLM od 7.30-13.00 hod 

Výsledky :OK geografia kat. G OK geografia kat. F OK geografia kat. E

  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - dievčatá
  Okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - chlapci
  karneval pre prví stupeň ZŠ A.Stodolu
  Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. Miesto konania v CVČLM OK biológia kat. C
  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiaci v telocvični ZŠ J.Kráľa
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl Msú od 7.30 –13.00 hod. 

VýsledkyOK dejepis kat. C  OK dejepis kat. D

OK dejepis kat. E  OK dejepis kat. F

  Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiačky v telocvični ZŠ J.Kráľa
  podujatie v CVČ sobotu a nedeľu: šachová liga
22.2 PLES CVČ o 19.00 v Rotunde
24.2. 24.2. účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
  Marec 2019  
2-3.3. podujatie v sobotu a nedeľu:  účasť na pretekoch s deťmi krúžok atletika- Bratislava
4.-8.3.

Jarné prázdniny

- dopoludňajšia prázdninová krúžková činnosť CVČ:

(šach,atletika,posilňovňa)

CVČLM
9.3. podujatie v sobotu: šachový turnaj Talent CVČLM
11.3. Korešpodenčná súťaž "Deská atletika "- krúžok atletika 16.00 telocvičňa 
13.3. Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiačky telocvičňa J.Kráľa
13.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl

výsledky

15.3. Okresné kolo  vo volejbale ZŠ  žiaci  telocvičňa J.Kráľa
19.3. Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠv telocvični ZŠ J.Kráľa telocvičňa J.Kráľa
23.3. Československo má talent - predkasting v CVČ 16.00-19.00
21.3. Okresné kolo  vo volejbale stredné školy  - študentky  telocvičňa OA
22.3. zasadnutie OV školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF 2020 CVČ 10.30
22.3. Okresné kolo chemickej olympiády  ZŠ Hradná L.Hrádok
26.3. Okresné kolo  vo volejbale stredné školy - študenti  telocvičňa OA
27.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl  MsúLM od 7.30 –13.00
28.3. Astronomická súťaž "Čo vieš o hviezdach" CVČLM
29.3. Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ ZŠ D.cetsa
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM

 

Apríl 2019  
3.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. A   telocvičňa M.R.Martákovej
4.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. B   MRM
4.4. okresný školský turnaj vo futbale stredných škôl  Tatran Okoličné
5.4. Okresné kolo gymnastický štvorboj  žiakov a žiačok  kat. C   v MRM
9.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl  7.30 –13.00 hod. veľká sála msú L.MikulášVýsledky
10-11.4. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl 

7.30 –13.00 hod. v CVČLM 

výsledky

16.4. okresné kolo biologickej olympády kat.E

v CVČLM

výsledky

25.4. okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D v CVČLM
30.4. Krajský volejbalový turnaj pre stredné školy študentiek Sokolovňa
30.4. okresné kolo vo vybíjanej ZŠ žiačok D.cesta

 

MÁJ  2019   

miesto konania
1.5.  podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch Dubnica
3.5. okresný školský turnaj v malom futbale mladších žiačok  Okoličné
4.5. Víkendové podujatie: Talent - šachový turnaj  pre deti  CVČLM
4.5. Víkendové podujatie: Pohár riaditeľa CVČ v modernej gymnastike  Sokolovňa
5.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku detská atletika na pretekoch B.Bystrica
7.5. okresný školský turnaj v  malom futbale mladších žiakov Okoličné
8.5.  podujatie počas št. sviatku: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
9.5. okresný školský turnaj v  malom futbale najmladších žiakov a žiačok McDonalds Cup

CVČ Podbreziny

propozície

10.5. dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne " 

výsledky

10.5. Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ " v CVČLM

výsledky

14.5. Štúrov Zvolen propozície výsledky
12.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch B.Bystrica
16.5. OK v biológii kat. F 

CVČLM propozície

19.5. Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

B.Bystrica propozície

23.5.  OK v malom futbale starších žiačok (súťaž kat. B)   
24.5. OK v malom futbale starších žiakov  (súťaž kat. B)  
26.5.

účasť na Dni rodiny na nám. Osloboditeľov L.Mikuláš od 13.00 hod.

Víkendové podujatie: účasť detí krúžku atletika na pretekoch

 

Dubnica propozície

31.5. Exkurzia do televízie Markíza Bratislava
   

      

JÚN  2019   

 
1.6. MDD v CVČ  
3.6. Kultúrny program pre červený kríž DK LM
4.6. OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na MSR propozície štadión G.M.M.Hodžu
7.6. literárno - výtvarná súťaž "Pocta M.R.Štefánikovi" v CVČ
8.6. víkendové podujatie: účasť na atletických pretekoch s krúžkom CVČ atletika Dubnica
11.6. Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu. Fotky a výsledky nájdete na: https://www.facebook.com/pg/cvclm/photos/?tab=album&album_id=2367246349999102 propozície

  14.6.

UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ

 
17.6. Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike štadión GMMHodžu
18.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš  propozície
21.6. Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2018/19 v CVČ A.Stodolu

   

Letná činnosť CVČ -prímestské letné tábory 2019

Predpis: činnosť prebieha v súlade so školským zákonom č. 245 /2008 Z.z , vyhláškou o CVČ č. 306/2009, internou smernicou CVČ o letnej činnosti č. 1/2018

 

týždeň

prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

 vedúci vychovávateľ  tábora

1

1.- 5.VII 2019

" Liptáčik"

obsadené

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 Ján Bella 

bella@cvclm.sk

1

1.- 5. VII 2019

"Podbrezáčik "

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul Žiarska

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

2

8. -12.VII 2019

„Pohoďáčik“                   OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Ing. Imelda Kollárová

kollarova@cvclm.sk

3

15. -19.VII 2019

“Kvietok”

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Zuzana Kubĕnová

kubenova@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

"Šporťáčik"

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 PhDr.Roman Králik

kralik@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

„ Koňáčik „

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul. Žiarska

Mgr.Silvia Hrebíková

hrebikova@cvclm.sk

  

 

týždeň prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

vedúci vychovávateľ tábora

5

29.VII - 2.VIII 2019

“Turista”

Obsadený

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Ľuboš Maliňák

malinak@cvclm.sk

6

5.-9.VIII 2019

"Relaxáčik "

OBSADENÝ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Tibor Pelach

pelach@cvclm.sk

8 19.-23.VIII 2019

"LeTaGym "

obsadený

telocvičňa Sokolovňa

PaedDr.Tatiana Suchomlinová

sukhomlinova@cvclm.sk

Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu.

Prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

 (do poznámky nutné  uviesť názov tábora a meno a priezvisko účastníka tábora)

ORGANIZOVALI SME

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 

Plán  nepravidelnej mimokrúžkovej činnosti CVČ pre rok 2018

 

 Január 2018  
 7-18.1.2018 OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre stredné školy v cvč
16.1 a 18.1.2018 OK predmetová olympiáda - anglický a nemecký  jazyk základné školy  v cvč
24.1.2018 Okresné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročníkov základných škôl  Msú LM od 7.30 –13.00 hod. 

25.1. okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - dievčatá

26.1. okresný školský postupový turnaj v basketbale stredných škôl - dievčatá

27.1. Talent šachový turnaj v CVČ 
     
   Február 2018       
 6.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl MsúLM od 7.30-13.00 hod. 
 Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiačky 
 Okresné kolo  v basketbale ZŠ - žiaci 
15.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl Msú od 7.30 –13.00 hod.  
 Okresné kolo  v basketbale SŠ - žiačky  
 Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C  
 Okresné kolo  v basketbale SŠ - žiaci 
 Talent šachový turnaj v CVČ    
 
  Marec 2018  
Okresné kolo  vo volejbale SŠ - žiaci  
Okresné kolo  vo volejbale SŠ - žiačky 
13.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl dňa  MsúLM od 7.30 –13.00 hod.  
16.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl v CVČ   od 7.30 –13.00 hod.  
Okresné kolo  vo volejbale ZŠ - žiaci  
Okresné kolo  vo volejbale ZŠ - žiačky  
Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ   
        
 Apríl 2018   
Talent šachový turnaj v CVČ   
  Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných škôl od  7.30 –13.00 hod. v CVČ 
17.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6 - 8. ročníkov základných škôl od  7.30 –13.00 hod. veľká sála msú L.Mikuláš

Okresné kolo Hviezdoslavo Kubín stredných škôl od  7.30 –13.00 hod. v CVČ 
OK vo futbale stredných škôl    
OK v gymnastike základných škôl   
OK v gymnastike základných škôl   
OK v gymnastike základných škôl   
10-11.4. M-SR v bedmintone v Liptov aréne 
OK v biológii základných škôl kat. D      
KK vo volejbale stredných škôl - študentky     
       
 Máj 2018           
  okresný školský turnaj v malom futbale mladších žiačok 
 okresný školský turnaj v  malom futbale mladších žiakov 
  okresný školský turnaj v  malom futbale najmladších žiakov a žiačok     
  dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne "" 
   Štúrov Zvolen - literárna súťaž v CVČ ""             
  Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ ""   
 OK vo vybíjanej na ZŠ J.Kráľa "" 
  OK v malom futbale starších žiačok - ZŠ Okoličianska "" 
  OK v malom futbale starších žiakov - ZŠ Okoličianska "" 
  OK v biológii kat. F   
  OK v atletike základných škôl na štadióne G.M.M.Hodžu  
  
 Jún 2018  
  športová súťaž pre materské školy v CVČ o 9.00  
  15.6. vyhlásenie súťaže v školských a predmetových súťažiach Škola roka 2017/18 v CVČ 
  15.6. UKONČENIE KRÚZKOVEJ ČINNOSTI CVČ - príprava letných prímestských táborov CVČ 
 26.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš 
                                           
Júl - august  2018 

letná činnosť v CVČ -prímestské letné tábory (program zverejníme koncom apríla 2018 )

 

September 2018

 Organizácia školského roka 2018/2019 

 zápis do krúžkov sa začína  3. septembra 2018 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov......prihláška do CVČ

 vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm, admin@cvclm.edu.sk  

 poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 

 krúžky v CVČ sú od 5 rokov....ročník narodenia 2013....nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,

 forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku    

 krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok)

plánovaná aktivita v septembri : školské okresné kolo v  cezpoľnom behu ZŠ a SŠ  

Október 2018

zasadnutie Rady CVČ v riaditeľni CVČ     
 5.10.2018 Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom 
    
okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina   
okresné kolo v atletike stredných škôl  
 Talent šachový turnaj  
 školské krajské kolo-  cezpoľný beh ZŠ a SŠ  
 20.10.201 polmaratón - bežecké atletické preteky

„POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“  vedomostná súťaž pre ZŠ miesto konania Akadémia ozbrojených síl 
  
November 2018
 Okresný školský turnaj v bedmintone SŠ 
Talent šachový turnaj  
 Okresný školský turnaj vo florbale 
 Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne   
 viacboj všestrannosti
 Okresný školský turnaj v šachu ZŠ a SŠ     
 stolný tenis stredné školy GMMH    
 Okresný školský turnaj futsal stredných škôl v telocvični SZŠ  
preteky CVČ LM-CVČ Zvolen v modernej gymnastike, Sokolovňa  
 Talent šach            
 Okresný školský turnaj bedminton ZŠ chlapci 

Šach liga
 Okresný školský turnaj stolný tenis ZŠ D - GMMH 
regionálne kolo futsal stredných škôl v telocvični SZŠ   
 predmetová olympiáda - slovenský jazyk v cvč 
                                             
 December 2018
   Astrostop (astronomická súťaž)  
Talent šachový turnaj   
  Šaliansky Maťko v CVČ     
   vianočné plavecké preteky pre základné a stredné školy  
   vianočná atletická latka - súťaž v skoku do výšky        
  vianočný šachový turnaj v CVČ L.Mikuláš <br />

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar