Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

 Sme seriózny... nie sme FUN

cvccCentrum  voľného času L.Mikuláš je štátne, školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované  originálnou kompetenciou zariaďovateľom, ktorým je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2019 obce :Beňadiková, Demänovská dolina, Bobrovec, Dúbrava,Galovany, Gôtovany,Jakubovany, Kvačany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec, Lipt. Ondrej, Lipt. Ján, Lipt. Teplá, Ľubeľa, Lazisko, Malatíny,Podtureň, Partizánska Ľupča, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba, Vlachy ....ĎAKUJEME 


Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo v roku 2010 školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu  pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation)

Spoluorganizátorom je aj v roku 2020.ISF_Cross country 2020 Slovakia  buletín

rkkros

         aktualizované 17.2.2020

   

Organizácia školského roka 2019/2020
 • zápis do krúžkov je možný priebežne počas šk. roka aj na viac krúžkov
 • prihláška do Centra voľného času 2019/2020
 • vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm,  

 •  poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 
 •  krúžky v CVČ sú od 5 rokov,ročník narodenia 2014, nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 •  forma úhrady za krúžok v CVČ: bankovým spojením PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku    
 •  krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok) končí 19.6.2020 (piatok)
 • VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri 2019 môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do 27.9.2019

 

PLÁN mimokrúžkovej , nepravideľnej činnosti

 v Centre voľného času Liptovský Mikuláš (v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

  September 2019

 

29.8. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika - dorast, ml.žiactvo Dubnica
1.9. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika - prípravka B.Bystrica
7.9. účasť na atletických pretekoch družstiev krúžku atletika -st.žiactvo,prípravka Dubnica
12.9.  hudobno-literárny program a autogramiáda  knihy Jozefa Daníka -Zahmlený čas

v CVČ o 17.00 hod.

Pozvánka_12.9.2019_Zahmlený_čas

21-22.9. účasť na atletických M-SR  krúžku atletika -st.žiactvo

Košice výsledky

24.9. školské okresné kolo v  cezpoľnom behu ZŠ a SŠ výsledky
28.9. účasť na atletických pretekoch  krúžku atletika - prípravka a ml.žiactvo, st. žiačky medzištátne stretnutie Slovisnko

Dubnica 

 Slovinsko výsledky

  Október 2019  
4.10 Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom

propozície

3-4.10 okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina otvorenie 3.10. o 9.00 v CVČ
4.10 školské okresné kolo v atletike stredných škôl   
5.10. Talent šachový turnaj  
8.10 školské krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ Výsledky KK cezpoľný beh 2019
15.10.

školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu základných a stredných škôl + kvalifikácia na majstrovstvá sveta ISF 2020  (bežia len školské družstvá, národné výbery ISF zru´šila)

výsledky

organizátor CVČLM miesto preteku Štrbské Pleso

 propozície MSR  mapa trate

 propozície kvalifikácia

17.10. školský okresný turnaj v sálovom futbale stredných škôl ihrisko gymnázia M.M.Hodžu
19.10. polmaratón - bežecké atletické preteky propozície

 

24.10.

„POVSTALECKÁ HISTÓRIA LIPTOVA“  vedomostná súťaž pre ZŠ Akadémia propozície
24.10.

zasadnutie Rady Centra voľného času (predloženie správy o VVČ)

v CVČ
28.10. školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študentky telocvičňa ms. plaváreň
29.10. školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študenti telocvičňa ms. plaváreň
30.10.

prázdninová činnosť CVČ Podbreziny

10.00  - 11.30 st. tenis (Bella)

 
  November 2019  
4.11. porada interných pracovníkov v CVČ
7.11. okresný turnaj v bedmintone žiakov ZŠ Bobrovec
9.11. Talent šachový turnaj č.2 v CVČ
12.11. viacboj všestrannosti materských škôl propozície  výsledky
13.11. okresný turnaj v bedmintone žiačky ZŠ L.Hrádok
16.11. Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne 
19.11.  okresný turnaj v bedmintone stredných škôl telocvičňa HA
23.11. majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti (mestská plaváreň) propozície
26.11. okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ dievčatá - stolný tenis telocvičňa J.Kráľa
27.11. okresná predmetová olympiáda - slovenský jazyk 

v CVČLM výsledky

27.11. okresný školský turnaj žiakov ZŠ - stolný tenis telocvičňa J.Kráľa
28.11. Astrostop - astronomická súťaž

 v CVČLMvýsledky

December 2019
  šachové ligy v CVČ, alokované pracovisko Podbreziny  
3.12. školský okresný turnaj v stolnom tenise stredné školy telocvičňa GMMH
5.12. Mikuláš v CVČ  
7.12. Talent šachový turnaj  CVČ
11.12. Šaliansky Maťko v CVČ 

propozície

16.12. školský okresný turnaj vo florbale - žiaci ZŠ telocvičňa ZŠ JK
17.12. školské vianočné preteky v plávaní

propozície  výsledky

18.12. školský okresný turnaj vo florbale - žiačky ZŠ telocvičňa ZŠ JK
19.12. vianočná latka- atletické školské preteky v skoku do výšky

telocvičňa ZŠ  J.Kráľa 

propozície    výsledky

30.12. vianočný šachový turnaj dvojíc  v CVČ o 15.00

jj

Január 2020  

5.1. šachová liga CVČ Podbreziny
15-16.1. predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre ZŠ stredné školy propozície
21.1. zasadnutie organizačného výboru majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu CVČ LM
25.1. Talent - šachový turnaj pre deti CVČ
25-26.1. seminar cvičenie pre zdravie CVČ JK 9-16.00 CVČ Podbreziny
29.1. matematická olympiáda 5. a 9. ročník ZŠ ms. úrad LM výsledky
Február 2020 
3.2.

polročné prázdniny

-doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov:

Atletika- posilňovňa, Florbal a Halový futbal v telocvični

CVČ L.Mikuláš
6.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl   ms. úrad LM výsledky
6-7.2. Okresné kolo v basketbale stredných škôl telocvičňa Hotelovej akadémie
8.2. podujatie cez víkend: účasť na pretekoch krúžku atletika Bratislava
10.2. Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. CVČ propozície výsledky
13-14.2. Okresný turnaj v basketbale základných škôl telocvičňa ZŠ J.Kráľa
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl ms. úrad LM výsledky
21.2. Karneval v CVČ 8.00-12.00  
21.2. Ples CVČ rk
22.2. podujatie cez víkend: Talent šachový turnaj CVČ
24-28.2

jarné prázdniny - prázdninová činnosť v CVČ

pondelok: krúžok atletika st. žiaci,dorast :  10.00 -11.30 CVČ

pondelok modelársky krúžok 10.00v CVČ

pondelok:  krúžok st. tenis 11.00 v CVČ

utorok:  krúžok st. tenis 10.00 CVČ Podbreziny

utorok:  krúžok atletika st. žiaci ,dorast :  10.00 -11.30 CVČ

streda: krúžok atletika st. žiaci, dorast :  10.00 -11.30 CVČ

štvrtok: krúžok atletika st. žiaci, dorast :  10.00 -11.30 CVČ

piatok:  krúžok atletika st. žiaci, dorast :  10.00 -11.30 CVČ

 
Marec 2020

1.3. 

7-8.3.

víkendové podujatie: účasť členov krúžku CVČ na atletických pretekoch Bratislava
10.3  okresné kolo  gymnastický štvorboj  kat ."A", 
 
ZS MRM
16-17.3. Okresné kolo vo volejbale ZŠ  
18.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl  
19.3. Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ ZŠ J.Kráľa
20.3. Okresné kolo chemickej olympiády   
20.3
 Okresné kolo gymnastcký štvorboj kat " B", 
 
ZS MRM
21.3.

Víkendové podujatie:

Talent - šachová súťaž pre deti ......od 8.30

Československo má talent.............. od 16.00-19.00

CVČLM
24-25.3. Okresné kolo vo volejbale stredných škôl  
24.3. Okresné kolo gymnasticky stvorboj kat " C",  ZS MRM
24.3. Astronomická súťaž- Čo vieš o hviezdach? v CVČLM propozície
25.3. Okresné kolo Pytagoriády základných škôl ms. úrad LM
28.3. členská schôdza záhradkárov  CVČ
30.3. Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ  
     
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM  
Apríl 2020
7.4. Okresné kolo matematickej olympiády 6. - 8. ročník ZŠ ms. úrad LM
2.3.4. Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl  v CVČ propozície
6.4. okresné kolo biologickej olympády kat.E  
18-23.

školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu ISF

Štrbské Plesobuletín
23.4. okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D  
26.4. víkendové podujatie pre deti krúžkov CVČ: účasť prípravky a ml. žiactva na atletických pretekoch  
MÁJ  2020 
2.5.

víkendové podujatie pre deti krúžkov CVČ:

Talent šachová súťaž pre deti

CVČLM
  dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne "   
  Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ "  
  Štúrov Zvolen  
12.5. Okrsná olympiáda  v biológii kat. F   
JÚN  2020  
  MDD v CVČ  
  OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na KK  
  Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu.  
  Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike štadión GMMHodžu
10.6. pocta M.R.Štefánikovi CVČ
19.6. Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2019/20  CVČ
19.6. ukončenie krúžkovej činnosti  
23.6. Beh olympijského dňa - nám Osloboditeľov L.Mikuláš

 

ORGANIZOVALI SME

v šk. roku 2019/20 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl