Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

prihláška CVČ 2020-21   

prihláška CVČ pre šk.rok 2021/22 

VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri 2020 môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do 28.9.2020 (použije sa na nákup materiálu  a pomôcok výchovnej  krúžkovej činnosti)

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov.

Krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2016 .  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov, 3,50 € mesačne do  18 rokov,  5,00-€ mesačne nad 18 rokov

poplatok treba uhradiť na číslo účtu IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. 

 

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína od septembra 2020, priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku (prihláška CVČ  )môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
 • krúžková činnosť v CVČ sa začína od 13. septembra 2021 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 25. júna 2021 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl 2021, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

Ponuka voľno-časových krúžkov v školskom roku 2021/2022

(Právny  predpis: zákon č.245/2008 Z.z. a vyhlášky Min. šk., vedy, výskumu a športu SR  č. 306/2009)

Športové krúžky : (telocvičňa ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu L.Mikuláš)

 • Atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)Detská atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Bedminton
 • Box  v  CVČ A.Stodolu
 • Florbal
 • Halový futbal chlapci (aj v alokovanom CVČ Podbreziny),Halový futbal dievčatá
 • udo (alokované CVČ Podbreziny)
 • Krasokorčuľovanie (JL aréna)
 • Moderná gymnastika (učebňa CVČ nábr.Dr.A.Stodolu a  telocvičňa Sokolovňa)
 • Plavecký základný neplavci (mestská plaváreň),Plavecký zdokonaľovací, kondičný (mestská plaváreň)
 • Posilňovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu), Kondičná príprava (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)

Modelárske, výtvarné krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Aranžovanie rastlín
 • Čarovný svet – tvorivé dielne pre deti (vhodné aj pre ZŤP)
 • Elektrotechnický
 • Letecký modelár,Lodný modelár
 • Malá škola paličkovania - (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Papierový modelár,Plastikový modelár
 • Šitie, pletenie, háčkovanie
 • Výroba bytových doplnkov,Výroba šperkov
 • Výtvarný krúžok 
 • Železničný modelár (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)

Tanečné, folklórne krúžky:(učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Balet
 • Divadelný krúžok
 • Ďumbier - detský folklórny súbor
 • Hip-hop
 • Joga
 • Maestro – tanečná škola
 • Moderný tanec, Spoločenské tance

Prírodovedné: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Akvaristický
 • Astronómia
 • Herpetologický (plazy)
 • Hipologický (kone), (len alokované CVČ Podbreziny)
 • Chovateľ exotických zvierat

Jazykové krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Anglický jazyk, Anglický jazyk pre materské školy mesta Liptovský Mikuláš
 • WORKSHOP- Angličtina pre každého.
 • Nemecký jazyk,Ruský jazyk,Výučba jazykov PC

Spoločenské krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Divadelný krúžok
 • Klub mamičiek s deťmi
 • Klub rodičia s deťmi
 • Cvičenie pre zdravie (aj alokované racovisko CVČ)
 
Rozvrh krúžkovej činnosti CVČ pre šk. rok 2020/2021
 

ATLETIKA štadión M.M.Hodžu

PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach, Mgr.Silvia Hrebíková,Bc Biba Schmeringaiová

detská atletika od 5 rokov  I,skupina  Pondelok                              16.00-17.00

 

detská atletika od 5 rokov II.skupina
atletika starší žiaci 
atletika dorast
atletika starší žiaci  Utorok

                              15.00-16.00

atletika  dorast
atletika prípravka  Utorok

                             16.00-17.00

atletika  mladší žiaci
atletika starší žiaci  streda

                            15.00-16.00

atletika  dorast 
atletika starší žiaci  štvrtok

15.00-16.00

atletika dorast
atletika prípravka  štvrtok

16.00-17.00

atletika mladší žiaci
atletické preteky (podľa termínovej listiny Slovenského atletického zväzu) sobota - nedeľa  

 

PLÁVANIE je 1x do týždňa, vyberte si prosím 1 deň, 

 mestská plaváreň

(vedúci: PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák, Dr.R.Pawelski)

plavanie - plavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 14.00-15.00
plavanie - neplavci 14.00-15.00
plavanie - plavci 15.00-16.00 
plávanie - plavci kondiční 15.00-16.00
plávanie - neplavci 15.00-16.00
plavanie - plavci kondiční Piatok 14.00-15.00 
plávanie - plavci 
plavanie - neplavci

 

 KORČUĽOVANIE

miesto: JL Aréna L.Mikuláš

je treba priebežne sledovať rozpis ľadu na internete

každý týždeň 

vedúca krúžku  Marta Poliaková, kontakt 0908223340

predpokladaný začiatok od 21.9.2020

 

MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu 
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
prípravka Pondelok  15.00 - 16.00
pokročilé utorok 13.00-14.30
pokročilé streda 13.30 -15.00 

Štvrtok 15.00 - 17.00 moderna gymnastika ( pokročílé) sokolovňa

Piatok 14.00 - 16.00 moderna gymnastika ( základný program) sokolovňa


 

 

BOX       od 10 rokov malá sála CVČ A.Stodolu 19362 + posilovňa
utorok 15.00-16.00  Mgr.Ľuboš Maliňák

 

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (PaedDr.Tatiaana Sukhomlinová)

              Dievčatá + Chlapci                Pondelok 16.00-17.00 
                                                                        

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Podelok a Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30

 

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník a starší             Pondelok 14.00-15.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 15.00-16.00
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

 

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

 bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00

 

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

Dievčatá                 Pondelok 15.00-16.00 
Chlapci Utorok 15.00-16.00

 

TECHNICKÉ MODELÁRSKE KR´ÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-15.30

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

13.45-14.45

Ján Bella

Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

 

DIVADELNÝ DRAMATICKÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Štvrok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

 

ŠIKOVNÉ RUKY,ARANŽOVANIE,PALIČKOVANIE VÝTVARNÉ KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (dielňa,Jazyková)

Tvorba šperku Pondelok 14.30-15.30 Ing.Imelda Kollárová

 

Čarovný svet/tvorivé dielne

16.00-17.00
Mamičky s deťmi Streda 10.00 Vladislava Bobrovčanová 
Výtvarné tvorivé dielne

Streda

15.30-16.30 Ing.Imelda Kollárová

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Herpetologický Štvrtok 14.00-15.00  

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00 a Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

 

 

JAZYKOVÉ KRÚŽKY

Pondelok Anglický jazyk predškolákom pre MŠ AGÁTIK - Podbreziny 13.30-14.30 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk- PREDŠKOLÁCI pre MŠ KLÁŠTORNÁ 14.45-15.45
Utorok

AJ pre MŠ MŠ Ondrašová/ 2 skupiny

13.50-15.00 Ing.Imelda Kollárová
AJ pre  1-2.ročník /v CVČ A.Stodolu- jazyková učebňa/ 16.00-17.00 Ing.Imelda Kollárová
AJ MŠ Demänová 12.30-13.30 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk predškolákom pre MŠ KOMENSKÉHO LM 14.20-15.20
Anglický jazyk DOUČOVANIE pre žiakov ZŠ v CVČ A.Stodolu L.Mikuláš 16.15-17.15
ANGLICKY/NEMECKY - WORKSHOP pre ZŠ a SŠ na PC 17.18-18.30

Ruský jazyk učebňa  - CVČLM

15.00-16.00 PhDr.Jozef Daník
Streda Anglický jazyk predškolákom pre MŠ AGÁTIK - Podbreziny 13.30-14.30 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk- PREDŠKOLÁCI pre MŠ KLÁŠTORNÁ 14.45-15.45
Anglický jazyk HROU pre MŠ SMREČANY 14.00-14.45 Bc.Dominika Slotková
Štvrtok Anglický jazyk pre MŠ Demänová 12.30-13.15 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk pre MŠ Komenského  14.20-15.20
Anglický jazyk výuka v CVČ A.Stodolu  16.30-17.30
ANGLICKY/NEMECKY - PC Výuka 17.30-18.30
Štvrtok

AJ pre 3-4.ročník ZŠ

/jazyková učebňa CVČ A.Stodolu /

15.45-17.15

Ing.Imelda Kollárová
Piatok

AJ pre MŠ

/MŠ Ondrašová/ 2.skupiny

13.50-15.00 Ing.Imelda Kollárová

Anglický jazyk DOUČOVANIE pre žiakov ZŠ,

žiakov s poruchami učenia a ZŤP v CVČ A.Stodolu L.Mikuláš

14.00-16.00 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický a nemecký jazyk výuka na PC v CVČ LM 16.00-17.00
Anglický jazyk KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA ZŠ a SŠ 17.00-18.00

 

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

pokročilí Pondelok 13.30-15.30 ext./Karol Pekár

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30  
ZŠ Okoličianska Utorok 13.00-15.00 ext./Svetozár Hoferek
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

 

TANENEČNÉ a FOLKLÓRNE  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre malé deti  Utorok 16.00 ext. ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 ext.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

ext.

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

HIP HOP Piatok 16.00 ext. Bc. Dominika Slotková

 

CVČ - alokované pracovisko PODBREZINY

Pondelok   Šachový učebňa jazykov ext. Karol Pekár
16.30-17.30 ANJ  DOUČOVANIE pre ZŠ a WORKSHOP pre SŠ učebňa jazykov Mgr.Sylvia Motýľová
17.30-18.30 NEMČINA - KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA pre ZŠ učebňa jazykov
18.30-19.30 Cvičenie pre zdravie úpolová učebňa ext. Jozef Uhrín
Streda 13.15-14.15 Stolný tenis cvč chodba Ján Bella
14.30-15.30 Halový futbal telocvičňa Ján Bella
16.30-17.30 A.J.  DOUČOVANIE pre ZŠ a WORKSHOP pre SŠ učbňa jazykov Mgr.Sylvia Motýľová
17.30-18.30 NEMČINA - KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA pre ZŠ
14.00-15.30,  15.30-17.00 Hipologický (kone) stretnutie v alok. pracovsku CVČ Podbreziny presun ku koňom Mgr.Sylvia Hrebíková
Štvrtok 13.20-14.50 Malá škola paličkovania učebňa cvč Ing.Imelda Kollárová
16.30-18.30 Judo úpolová miestnosť ext. Juraj Čupka
Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00 Hipologický (kone) stretnutie v alok. pracovsku CVČ Podbreziny presun ku koňom Mgr.Sylvia Hrebíková
Soboty a Nedele : v CVČ prebiehajú šachové turnaje podľa rozpisu súťaží  rozpis súťaží

Seminár cvičenie o zdraví :17.10.2020 o 9.00-12.00 a 13.00-16.00 a 18.10. o 9.00-13.00

Seminár cvičenie o zdraví :28.11.2020 o 9.00-12.00 a 13.00-16.00 a 29.11. o 9.00-13.00

 

 

Aktualizované 28.9.2020

V Liptovskom Mikuláši 24.8.2020                                                                                    PhDr. Roman Králik                                                                                                                                            riaditeľ CVČ L. Mikuláš