Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

PRIHLÁŠKA DO CVĆ

VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri  môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do konca septembra (použije sa na nákup materiálu  a pomôcok výchovnej  krúžkovej činnosti)

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2016 . 

Výška poplatku v zmysle VZN č.20/2020 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov, 3,50 € mesačne do  18 rokov,  5,00-€ mesačne nad 18 rokov

poplatok treba uhradiť na číslo účtu IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. 

 

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína už od 1. júla 2022, priebežne do konca roka 2022 a  je možné sa prihlásiť aj na viac krúžkov 3 spôsobmi:                                                             I. vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ                          II. vypíšete prihlášku a oscenovanú pošlete na mail cvclm@cvclm.sk                     III. alebo vypíšete prihlášku online na prihlaska/

 • krúžková činnosť v CVČ sa začína od 12. septembra 2022 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 25. júna 2023 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl 2023, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

cvc

Rozvrh krúžkovej činnosti CVČ pre šk. rok 2021/2022
rozvrh na stiahnutie platný od 2.11.2021

 

ATLETIKA 

PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach, Mgr.Silvia Hrebíková,Bc Biba Schmeringaiová

detská atletika od 5 rokov  I,skupina   PONDELOK                              15.00-16.00

telocvičňa ZŠ Aurela Stodolu LM

detská atletika od 5 rokov II.skupina
atletika starší žiaci  -

16.00-17.00

telocvičňa plaváreň

atletika dorast - 
     

atletika starší žiaci 

UTOROK

                              15.00-16.00

telocvičňa plaváreň

atletika  dorast -
atletika prípravka 

                             16.00-17.00

telocvičňa ZŠ Aurela Stodolu LM

atletika  mladší žiaci
     
atletika starší žiaci  STREDA

                            15.00-16.00

telocvičňa plaváreň

atletika  dorast 
     

 

atletika starší žiaci - 

ŠTVRTOK

15.00-16.00

telocvičňa plaváreň

atletika dorast - 
atletika prípravka  ŠTVRTOK

16.00-17.00

telocvičňa ZŠ Aurela Stodolu LM

atletika mladší žiaci
     

atletika - posilňovňa CVČ 

st. žiactvo PhDr.Roman Králik

dorast - Mgr.Tibor Pelach 

PIATOK

                                13.00-14.00 

 

15.00-17.00

atletické preteky (podľa termínovej listiny Slovenského atletického zväzu) sobota - nedeľa  

 

PLÁVANIE je 1x do týždňa, vyberte si prosím 1 deň, 

rk

 mestská plaváreň

(vedúci: PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák, Bc.Lenka Králiková)

plavanie - plavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 14.00-15.00
plavanie - neplavci 14.00-15.00
plavanie - plavci obsadené 15.00-16.00 
plávanie - plavci kondiční - obsadené 15.00-16.00
plávanie - neplavci - obsadené 15.00-16.00
plavanie - plavci kondiční Piatok 14.00-15.00 
plávanie - plavci 
plavanie - neplavci

 

 KORČUĽOVANIE

miesto: JL Aréna L.Mikuláš

je treba priebežne sledovať rozpis ľadu na internete

každý týždeň 

vedúca krúžku  Marta Poliaková, kontakt 0908223340

predpokladaný začiatok od 13.9.2021

 

MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu 
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
prípravka Pondelok  15.00 - 16.00
pokročilé Utorok 13.30-15.00
pre MŠ Stodoláčik Streda 09.30-10.30
pokročilé Streda 14.00 -16.00 
pokročilé štvrtok 14.00-15.30

základný program                          Piatok                    14.00 - 16.00 telocvičňa Sokolovňa

 

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (PaedDr.Tatiaana Sukhomlinová)

              Dievčatá + Chlapci                Pondelok 16.00-17.00 
          úpolové bojové športy
UTOROK 14.00-15.00 Krav Maga  CVČ  Podbreziny Erik Pekárik
15.00-16.00 BOX
Streda        
14.00-15.00 Sebeobrana  CVČ  Podbreziny Erik Pekárik
                                                                                                            

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Podelok a Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30

 

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník            Pondelok 14.00-15.00  
a starší  15.00-16.00
     
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

 

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

 bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00
cvičenie seniori učitelia utorok 13.00-14.00

 

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

Chlapci Utorok 15.00-16.00

 

TECHNICKÉ MODELÁRSKE KR´ÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-15.30

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

13.45-14.45

Ján Bella

Fotografický Streda 15.00-16.00 Ján Ďurica
Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

 

DIVADELNÝ DRAMATICKÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Štvrok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

 

ŠIKOVNÉ RUKY,ARANŽOVANIE,PALIČKOVANIE VÝTVARNÉ KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebňa (dielňa,multimediálna)

Tvorba šperku Pondelok 15.00-16.00

Ing.Imelda Kollárová

 

Čarovný svet/tvorivé dielne

16.30-17.30
Mamičky s deťmi (veľká sála) Utorok 10.00-11.30 Vladislava Bobrovčanová 
Piatok 10.00-11.30
Výtvarné tvorivé dielne Streda 16.00-17.00 Ing.Imelda Kollárová
Ručné práce základy textilnej techniky (multimediálna miestnosť) Štvrtok 16.00-17.00

 

 

 

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00 a Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

 

JAZYKOVÉ KRÚŽKY

PONDELOK

ANGLICKÝ JAZYK HROU pre deti od 5.-7.rokov

v CVČ Podbreziny*NOVINKA*

16:10 - 17:10 Mgr.Sylvia Motýľová

ANGLICKÝ JAZYK - ZŠ WORKSHOP

v CVČ Podbreziny

1.skupina 13:00-14:00        2.skupina 17:20 - 18:20

ANGLICKÝ JAZYK- PREDŠKOLÁCI

v MŠ KLÁŠTORNÁ

1.+2.skupina 14:30-15:30

....................................................................................................................................................................................

Utorok

ANGLICKY HROU

v MŠ  Ondrašová- 

 

14.30-15.05

Ing.Imelda Kollárová
ANGLIČTINA HROU v MŠ Pavčina Lehota a v MŠ Demänová  v rámci prevádzky             materskej školy Mgr.Sylvia Motýľová,                          Mgr.Art.Elena Chovanová                
ANGLIČTINA HROU predškolákom v MŠ KOMENSKÉHO LM 1.a 2.skupina 14:00 - 15:30
Anglický jazyk -WORKSHOP pre žiakov ZŠ v CVČ Dr. A.Stodolu L.Mikuláš 16:10 - 17:10
NEMECKÝ JAZYK - Komunikačná gramatika pre každého  1.skupina 12:30-13:30        2.skupina 17:20 - 18:20
Anglický jazyk HROU v MŠ SMREČANY 14:00-15:00 Mgr.Katarína Bačová
 
Ruský jazyk učebňa  - CVČLM 15:00-16:00 PhDr.Jozef Daník

...................................................................................................................................................................................

Streda ANGLIČTINA HROU pre 5.-7.ročné deti          z Podbrezín  *NOVINKA*                                                  v alokovanom CVČ Podbreziny 16:10 - 17:10 Mgr.Sylvia Motýľová
ANGLIČTINA- WORKSHOP pre deti zo ZŠ mesta LM 1.supina 12:30-14:00                2.skupina 17:15 - 18:15
ANGLIČTINA - PREDŠKOLÁCI v MŠ KLÁŠTORNÁ 1.-2.skupina 14:30-15:30
     

.................................................................................................................................................................................

Štvrtok ANGLIČTINA pre deti v MŠ Pavčina Lehota a v MŠ Demänová v rámci prevádzky MŠ Mgr.Sylvia Motýľová                             Mgr.Art.Elena Chovanová
ANGLICKY HROU v MŠ Komenského  1. a 2. skupina 14:00 - 15:30
ANGLIČTINA-WORKSHOP                 v CVČ Dr. A.Stodolu LM 16:10 - 17:10
NEMECKY HROU pre NAJMENŠÍCH         - PC Výuka 17:15 - 18:15
ANGLICKY HROU v MŠ SMREČANY 14:00 - 15:00 Mgr.Katarína Bačová
 
     

.....................................................................................................................................................................................

Piatok

Anglický jazyk pre najmenších 

9.30-11.00

 

Vladislava Bobrovčanová

 

ANGLICKY HROU 

v MŠ Ondrašová 

14.30-15.05 Ing.Imelda Kollárová
 
Anglický jazyk MŠ Jakubovany 14.00-14.30 Dana Ontková
14.30-15.00
ANGLICKY pre integrovaných žiakov ZŠ 13:00 - 14:00 Mgr.Sylvia Motýľová
 
WORKSHOP pre každého v CVČ A.Stodolu L.Mikuláš 14:10-15:10
Anglický  jazyk výuka na PC v CVČ LM 15:15 - 16:15
Anglický jazyk a Nemecký jazyk KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA pre deti zo ZŠ a SŠ 16:20_17:20

 

 

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30 ext./Ing.Juraj Ivan
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

 

 

TANENEČNÉ a FOLKLÓRNE  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre malé deti  Utorok 16.00 ext. ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 ext.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

ext.

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

HIP HOP Streda 17.00 Sára Bobulová
Piatok 17.00 Sára Bobulová

klub seniorov - učitelov 

streda 13.00 1x mesačne stretnutia v spoločenskej miestnosti CVČ a  utorok 13.00 1x týždenne cvičenie v malej sále CVČ

CVČ - alokované pracovisko

PODBREZINY rozvrh na stiahnutie 

Pondelok 16.10-17.10 ANJ hrou pre 5-7 rokov učebňa jazykov Mgr.Sylvia Motýľová
17.20-18.20 ANGLICKÝ JAZYK - ZŠ WORKSHOP
13.00-14.00 ANGLICKÝ JAZYK - ZŠ WORKSHOP
         
UTOROK 14.00-15.00 Krav Maga  miestnosť cvč Podbreziny Erik Pekárik
15.00-16.00 BOX
         
Streda 13.15-14.15 Stolný tenis cvč chodba Ján Bella
14.00-15.00 Sebeobrana  miestnosť cvč Podbreziny Erik Pekárik
14.30-15.30 Halový futbal telocvičňa Ján Bella
16.10-17.10 ANGLIČTINA HROU pre 5.-7.ročné deti   učebňa jazykov Mgr.Sylvia Motýľová

13.30-14.00

17.15-18.15

ANGLIČTINA- WORKSHOP pre deti 
14.00-15.30,  15.30-17.00 Hipologický (kone) stretnutie v alok. pracovsku CVČ Podbreziny presun ku koňom Mgr.Sylvia Hrebíková
  17.00-19.00 Šachový šachová miestnosť Ing.Juraj Ivan
Štvrtok 13.40-14.50 Malá škola paličkovania učebňa cvč Ing.Imelda Kollárová
18.45-20.15 Cvičenie pre zdravie veľká sála -chodba  Jozef Uhrín
Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00 Hipologický (kone) stretnutie v alok. pracovsku CVČ Podbreziny presun ku koňom Mgr.Sylvia Hrebíková
Soboty a Nedele : v CVČ prebiehajú šachové turnaje podľa rozpisu súťaží   

Cvičenie pre zdravie (ved. Jozef Uhrín)

7.7.2022   18.45-20.15 hod.   .     

 

Aktualizované 16.6.2022

V Liptovskom Mikuláši 30.8.2021                                                                                    PhDr. Roman Králik                                                                                                                                            riaditeľ CVČ L. Mikuláš