Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

webová stránka Centra voľného času Liptovský Mikuláš                 ...aktualizované 19.4.2021 

Centrum  voľného času je  školské - výchovné zariadenie s celoročnou prevádzkou. Má právnu subjektivitu a financované je mestom Liptovský Mikuláš z  podielových daní  na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2020 aj obce :Beňadiková,  Bobrovec, Dúbrava,Galovany, Gôtovany,Jakubovany, Kvačany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec, Lipt. Ondrej, Lipt. Kľačany, Lipt. Teplá, Ľubeľa, Lazisko, Malatíny,Podtureň, Partizánska Ľupča, Smrečany, Veterná Poruba,  mesto Liptovský Hrádok..ĎAKUJEME           

 • V roku 2010 Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo  školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation) so sídlom v Bruseli.
 • Dňa 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu  bola CVČLM pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€  na rekonštrukciu atletického štadióna.

 

PLÁN podujatí v šk. roku 2020/21 

mimokrúžková - nepravideľná činnosť v zmysle vyhlášky  o CVČ ministerstva školstva  vedy výskumu a športu SR  č. 306/2009)

 poverovací dekrét na organizovanie školských  súťaží -  okresný úrad Žilina 
  September 2020

 

2.9. školenie BOZP a porada interných pracovníkov v CVČ 10.00
3.9. hudobno-literárny program a autogramiáda  knihy Jozefa Daníka v CVČ o 17.00 hod. pozvánka
5-6.9. Atletika CVČ účasť na atletických  MSR v atletike - dorast Bratislava
7.9. Pedagogická rada CVČ   
13.9. Atletika CVČ - súťaž družstiev  staršie žiactvo Dubnica
19-20.9. Atletika CVČ účasť na atletických MSR v atletike - žiactvo,juniori Trnava
27.9. Atletika CVČ - súťaž družstiev  dorast juniori Dubnica
     
  Október 2020  
4.10. Atletika CVČ - súťaž jednotlivcov  mladšie žiactvo + prípravka zrušené

Dubnica

  Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom - zrušené  
  okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina-zrušené  
  školské okresné kolo v atletike stredných škôl zrušené  
  Šachové turnaje rozpis súťaží
  školské  krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ zrušené  
 

školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu  ZŠ a stredných škôl zrušené

 

  školský okresný turnaj v sálovom futbale stredných škôl  
.

zasadnutie Rady CVČ (predloženie správy o VVČ) 

per rollam
  školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študentky  
  školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študenti  
  november 2020  
  prebiehajú školské kolá v predmetových olympiádach

propozície Slovenský jazyk

výsledky

  december 2020  
  prebiehajú školské kolá v predmetových olympiádach matematika,pytagoriáda
18.12.2020           Talent - šachový turnaj online  
  január 2021  
rk
   okresná predmetová olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku   prihlasovať treba do 8.1.2021
  Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenskej povesti  prihláška   propozície  
27.1.2021

 okresné kolo matematickej olympiády

 v kategórii Z5 od 8.30-10.30

 v kategórii Z9 od 8.30-12.30

online - dištančne
  február 2021  
  školské kolo chemickej olympiády kat. D  
  okresné kolo geografickej olympiády  
     
  marec 2021  
  55. ročník biologickej olympiády - kategória C

výsledky projekt   teória

17.3. okresné kolo - fyzikálna olympiáda - online výsledky 
29-31.3. astronomická súťaž " Čo vieš o hviezdach"? - online propozície 
31.3. okresné kolo - matematická olympiáda kat. 6-7-8 -online

Usmernenie k organizácii OK MO Z6,Z7,Z8 

výsledky  Z6-8 (102 kB)

31.3. 36.ročník výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" CVČ
oh
  apríl 2021  
  astronomická regionálna súťaž " Čo vieš o hviezdach?"  výsledky (198.54 kB)
8.4. 55. ročník biologickej olympiády  kat. E

výsledky_BiO_21_OK_E-zoo ZA_BiO_21_OK_E-geo ZA_BiO_21_OK_E-bot

9.4. online šachový turnaj  
13-14.4. okresné kolo - Pytagoriáda

Pokyny k OK Pytagoriády 2021 

Usmernenie_OK_PYT21 

30.4. online šachvý turnaj  
  máj 2021  
  okresné kolo 67. ročníka HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA prihlasovanie do okresného kola recitačnej súťaže HK 2021 (78.5 kB)
21.5. online šachový turnaj  
 

jún 2021

 
  beh olympijského dňa   
     
  júl - august 2021   
 

letná prázdninová činnosť

čoskoro zverejníme?????

 
     
  september 2021   
  zahájenie  krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/22 prihláška do CVČ 
     
 

 

ARCHIV

 

 

November 2019

 
4.11. porada interných pracovníkov v CVČ
7.11. okresný turnaj v bedmintone žiakov ZŠ Bobrovec
9.11. Talent šachový turnaj č.2 v CVČ
12.11. viacboj všestrannosti materských škôl propozície  výsledky
13.11. okresný turnaj v bedmintone žiačky ZŠ L.Hrádok
16.11. Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne 
19.11.  okresný turnaj v bedmintone stredných škôl telocvičňa HA
23.11. majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti (mestská plaváreň) propozície
26.11. okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ dievčatá - stolný tenis telocvičňa J.Kráľa
27.11. okresná predmetová olympiáda - slovenský jazyk 

v CVČLM výsledky

27.11. okresný školský turnaj žiakov ZŠ - stolný tenis telocvičňa J.Kráľa
28.11. Astrostop - astronomická súťaž

 v CVČLMvýsledky

December 2019
  šachové ligy v CVČ, alokované pracovisko Podbreziny  
3.12. školský okresný turnaj v stolnom tenise stredné školy telocvičňa GMMH
5.12. Mikuláš v CVČ  
7.12. Talent šachový turnaj  CVČ
11.12. Šaliansky Maťko v CVČ 

propozície

16.12. školský okresný turnaj vo florbale - žiaci ZŠ telocvičňa ZŠ JK
17.12. školské vianočné preteky v plávaní

propozície  výsledky

18.12. školský okresný turnaj vo florbale - žiačky ZŠ telocvičňa ZŠ JK
19.12. vianočná latka- atletické školské preteky v skoku do výšky

telocvičňa ZŠ  J.Kráľa 

propozície    výsledky

30.12. vianočný šachový turnaj dvojíc  v CVČ o 15.00

 

Január 2020  

5.1. šachová liga CVČ Podbreziny
15-16.1. predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre ZŠ stredné školy propozície
21.1. zasadnutie organizačného výboru majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu CVČ LM
25.1. Talent - šachový turnaj pre deti CVČ
25-26.1. seminar cvičenie pre zdravie CVČ JK 9-16.00 CVČ Podbreziny
29.1. matematická olympiáda 5. a 9. ročník ZŠ ms. úrad LM výsledky
Február 2020 
3.2.

polročné prázdniny

-doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov:

Atletika- posilňovňa, Florbal a Halový futbal v telocvični

CVČ L.Mikuláš
6.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl   ms. úrad LM výsledky
6-7.2. Okresné kolo v basketbale stredných škôl telocvičňa Hotelovej akadémie
8.2. podujatie cez víkend: účasť na pretekoch krúžku atletika Bratislava
10.2. Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. CVČ propozície výsledky
13-14.2. Okresný turnaj v basketbale základných škôl telocvičňa ZŠ J.Kráľa
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl ms. úrad LM výsledky
21.2. Karneval v CVČ 8.00-12.00  
21.2. Ples CVČ  
22.2. podujatie cez víkend: Talent šachový turnaj CVČ
24-28.2

jarné prázdniny - prázdninová činnosť v CVČ

 
Marec 2020

1.3. 

7-8.3.

víkendové podujatie: účasť členov krúžku CVČ na atletických pretekoch Bratislava
10.3

 okresné kolo  gymnastický štvorboj  kat ."A", 

ZRUŠEN´´E

ZS MRM
16-17.3. Okresné kolo vo volejbale ZŠ ZRUŠEN´´E  
18.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl ZRUŠEN´´E CVČ
19.3. Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ ZRUŠEN´´E ZŠ J.Kráľa
20.3. Okresné kolo chemickej olympiády - ZRUŠENÉ  
20.3
 Okresné kolo gymnastcký štvorboj kat " B", ZRUŠENÉ
 
ZS MRM
21.3.

Víkendové podujatie:

ZRUŚENÉ - Talent - šachová súťaž pre deti ......od 8.30

ZRUŚENÉ - Československo má talent........... od 16.00-19.00

CVČLM
24-25.3. ZRUŚENÉ -Okresné kolo vo volejbale stredných škôl  
24.3. ZRUŚENÉ- Okresné kolo gymnasticky stvorboj kat " C",  ZS MRM
24.3. ZRUŚENÉ - Astronomická súťaž- Čo vieš o hviezdach? v CVČLM propozície
25.3. ZRUŚENÉ - Okresné kolo Pytagoriády základných škôl ms. úrad LM
28.3. členská schôdza záhradkárov  CVČ
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM  
Apríl 2020
     
2.3.4. ZRUŠENÉ-Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl  v CVČ propozície
3.4. ZRUŠENÉ-Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ ZŠ D.cesta
6.4. ZRUŠENÉ-okresné kolo biologickej olympády kat.E  
7.4. ZRUŠENÉ-Okresné kolo matematickej olympiády 6. - 8. ročník ZŠ ms. úrad LM
7.4. ZRUŠENÉ-Okresné kolo vo futbale stredných škôl  Tatran
23.4. ZRUŠENÉ okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D  
     
MÁJ  2020 
 

víkendové podujatie pre deti krúžkov CVČ:

Talent šachová súťaž pre deti - zrušené
  dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne " zrušené  
  Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ " zrušené  
  Štúrov Zvolen - zrušené  
  Okresná olympiáda  v biológii kat. F  - zrušené  
JÚN  2020  
  MDD v CVČ - zrušené  
  OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na KK - zrušené  
  Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu. - zrušené  
  Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike - zrušené štadión GMMHodžu
  pocta M.R.Štefánikovi - zrušené CVČ
  Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2019/20 - zrušené CVČ
  Beh olympijského dňa - zrušené nám Osloboditeľov L.Mikuláš

13.6.2020

sobota

3.liga LŠŠ jun. - Rajecké Teplice  šachovej ligy

14.6.2020

nedeľa

3.liga LŠŠ jun. - Bytča  šachovej ligy

20.6.2020

sobota

1.liga LŠŠ B - Jun. B. Bystrica  šachovej ligy

21.6.2020

nedeľa

1.liga LŠŠ B - Čebovce  šachovej ligy

21.6.2020 nedeľa Atletika CVČ - preteky družstiev v B.Bystrici prípravka + ml. žiactvo

27.6.2020

Sobota

Semifinále Dorasteneckej ligy šachovej ligy

28.6.2020 nedeľa Atletika CVČ - preteky družstiev Dubnica dorast + juniori

 

4.7.2020 sobota Atletika CVČ - preteky družstiev v Brezno prípravka + ml. žiactvo
5.7.2020 nedeľa Atletika CVČ - preteky družstiev v Dubnici staršie žiactvo
25.7.2020 sobota "Československo má Talent "v CVČ o 16.00 hodine

ORGANIZOVALI  SME:

Dňa 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu  bola CVČ L.Mikuláš pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€  na rekonštrukciu atletického štadióna.

 

v šk. roku 2019/20 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

rk

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
rk

24.9.2017 na majstrovstvách Slovenska družstiev v atletike získali dorastenky 4. miesto

zloženie družstva:
Králiková Romana - Bruňová- Androvičová -Haviarová - Beťková -Valaštiaková -Marková- Pavelicová Zuzana- Issacová -Frianová - Hollá -Hynková-Krajčová-Griešová celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor: rk

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17 celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná