Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Vitajte na webovej stránke Centra voľného času Liptovský Mikuláš                 ...aktualizované 2.07.2022 

Sme školské - výchovné zariadenie s celoročnou prevádzkou a 70.ročnou tradíciou. Máme právnu subjektivitu a financovaný sme zriaďovateľom - mestom Liptovský Mikuláš z podielových daní  na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v školskom roku 2021/2022 aj obce :Beňadiková,  Dem. dolina,Galovany, Gôtovany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec,  Liptovský Ján, Liptovský Ondrej,Ľubeľa, Lazisko, Malatíny,Podtureň, Pavčina Lehota, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba,  mesto Liptovský Hrádok..ĎAKUJEME           

 • V roku 2010 Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo  školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation) so sídlom v Bruseli.
 • Dňa 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu  bola CVČLM pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€  na rekonštrukciu atletického štadióna.
 •  22.-27.4. 2022 sme opäť po 12 rokoch organizovali  školské majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese

propozície  vysledky final bulletin cross country

 

PLÁN  pre školský rok 2021/2022 

pravidelná voľnočasová krúžková činnosť a nepravideľná činnosť prebieha: v zmysle školského zákona č.246/2008 zákon  ,v zmysle vyhlášky  č. 22/2022 pdf  a  štátneho výchovného programu č.2022  text 

 

 • JÚN 2022

                             Víkendové podujatia   

  účasť na atletických pretekoch - krúžok atletika CVČ 

  5.6.          v Martine - mladšie žiactvo  a prípravka 

  11-12.6.  v B.Bystrici dorast 

  19.6.        v Martine mladšie žiactvo            

  1.6. MDD v CVČ poobedie s maskotom CVČ

  rk

  28.6.

  Beh olympijského dňa

  cvc

  --------------------------------------------------------------

  28.6. 2022 Odhalenie panätnej tabule

  JAKUBOVI GRIGAROVI 

  video z podujatia

  cvc

.................JÚL - AUGUST 2022.................

letná činnosť - prímestské letné tábory

rk

 • SEPTEMBER 2022

        Víkendové podujatia   

      17.-18.9. majstrovstvá Slovenska  v atletike starších žiakov a  žiačok, mužov a žien do 23 rokov

  25.9. Majstrovstvá kraja v atletike mladšieho a najmladšieho žiactva

  9.9.2022

  9.30 Viacboj všestrannosti materských škôl

  10.00 otvorenie atletického štadióna

  12.9.2022 začiatok krúžkovej činnosti

  Zápis do krúžkov

  zápis do krúžkov sa začína už od 1. júla 2022, priebežne do konca roka 2022 a  je možné sa prihlásiť aj na viac krúžkov 3 spôsobmi:                                   I. vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ                   II. vypíšete prihlášku a oscenovanú pošlete na mail cvclm@cvclm.sk     III. alebo vypíšete prihlášku online na prihlaska/

  krúžková činnosť v CVČ sa začína od 12. septembra 2022 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine),  počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 25. júna 2023 .  letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl 2023,  zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

 

 • OKTÓBER 2022

        Víkendové podujatia   

      

  12.10.2022 o 17.00 v Dome kultúry 70.výročie založenia cvč

 

.............................................................................................................................................................................

 

............ARCHÍV................

.....................JANUÁR 2022...................

         denná krúžková činnosť

 • 13.1. predmetová olympiáda v anglickom jazyku USMERNENIE

 • 19.1. predmetová olympiáda v nemeckom jazyku

 •  17.1.vyhláška ÚVZ SR 

 • 26.1. okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9   výsledky                                       

 • ..................FEBRUÁR 2022.................   

 •          denná krúžková činnosť

V piatok 4.2.2022  prebieha  prázdninovú činnosť v CVČ:
program:

 • 10.00 -11.00 bedminton v telocvični pri CVČ (Suchomlinová)   
 • 11.00-12.00 florbal v telocvični pri CVČ (Maliňák) 
 • 10.00 -12.00 posilňovňa atletický krúžok v CVČ (Králik)
 • 13.00-14.00 Hip-Hop v CVČ (Bobulová)
 • 14.00 - 15.00 plavecký krúžok - mestská plaváreň (Králik).
 • ...................................................................................................
 • 9.2.  Dejepisná olympiáda
 • 10.2.Biologická olympiáda – kat. C
 • 11.2. online šachový turnaj
 • 12.2. Víkendové podujatie:
 • účasť členov krúžku atletika na pretekoch v Bratislave (Pelach)
 • 17.2. geografická olympiáda

 • 19-20.2. Víkendové podujatia:

 • účasť členov krúžku atletika na pretekoch v Bratislave (Králik)

 • šachová liga CVČ Podbreziny a CVČ A.Stodolu

 •                            

 • MAREC 2022

                             Víkendové podujatia                      5-6.3.krúžok atletika CVČ - účasť na pretekoch juniorov a st. žiactva v Bratislave. Výsledky sú na  atleticky-oddiel-cvclm/

        7-11.3. 2022    Jarné prázdniny s CVČLM      Atletika  pondelok-piatok 10.00-12.00  v  CVČ                     Herpetologický pondelok-piatok 10.00-12.00 v posilňovni CVČ                        Bedminton pondelok 10:00 -11:00 v CVČ telocvičňa                                     Plávanie streda 15-16.00 mestská plaváreň                                      Tvorba šperkov  pondelok  od 14,30-17,00 hod.                                           Moderná gymnastika  pondelok 15:00 -16:00 v CVČ  Utorok   10:00 -12:00 v CVČ. Stvrtok  10:00 -12:00 v CVČ Piatok   14:00 -12:00 v Sokolovni.          Hip-Hop streda 14.00-15.00 a piatok 10.00-11.00                                                  Exkurzia do Žiliny- 10.3. Mgr.Sylvia Motýľová          

  15.3. školské okresné preteky v cezpoľnom behu propozície 
  16.3. okresná predmetová olympiáda vo fyzike ZŠ v CVČ
  18.3. školské krajské preteky v cezpoľnom behu o postup na majstrovstvá Slovenska propozície 

                           Víkendové podujatia                 19.3. Talent šachový turnaj - prezenčne v CVČ propozície 

  19-20.3. krúžok atletika CVČ - účasť na pretekoch prípravky a ml. žiactva v B.Bystrici 

  22.3. Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  27. ročník , okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti propozície 
  22.3. " Čo vieš o hviezdach" astronomická súťaž propozície   štatút
  24.3. Vzdelávanie mládeže - školenie z pravidiel atletiky 
  25.3. Chemická olympiáda kat.D okresné kolo

  Prosíme všetky práce úspešných riešiteľov školského kola, aby ste odoslali mailom alebo priniesli  do CVČ LM do 4.3. 2022. Tiež Vás prosíme o vyplnenie štatistiky za Vašú školu, ktorú nájdete na stránke Iuventy. Prihlasovanie do okresného kola prebehne cez Edupage. 

   

 • Vesmír očami detí Výtvarná súťaž  štatút  

APRÍL 2022
7-8.4. okresný basketbalový turnaj študentiek a študentov

                           Víkendové podujatia 

         23.4. Talent šachový turnaj - prezenčne v CVČ  propozície       

12.4. 71.ročník matematickej olympiády kat.6-8  
     12.-13.4. okresné kolo - 68. ročník Hviezdoslavov Kubín propozície  
21.4. okresné kolo biologická olympiáda kat. D

 

MÁJ 2022

                           Víkendové podujatia 

účasť na atletických pretekoch - krúžok atletika CVČ 

8.5. v B.Bystrici - dorast

15.5. v Martine - mladšie žiactvo  a prípravka 

22.5. v Dubnici nad Váhom- st. žiactvo 

 28.5. v Nitre  - st.žiactvo a dorast

5.5. futbalový turnaj McDonald  propozície 
5.5. Biologická olympiáda kat. F propozície 
12.5. Slávik Slovenska - spevácka postupová súťaž

9.00 v CVČLM

prihláška 

12-13.5 okresný školský turnaj v malom futbale ml.žiakov a žiačok (ihrisko ZŠ Okoličianska)  
16.5. krajské školské preteky v plávaní a vodnom póle

propozície vodné pólo 

propozície

11.5 a 17.5. a 18.5. okresný školský turnaj v bedmintone ZŠ

propozície žiačky 

propozície žiaci

propozície stredné školy

20.5. okresné školské preteky v atletike  propozície 
29.5. Deň rodiny Námestie  osloboditeľov 14.00-18.00

 

.............SEPTEMBER 2021 ...........

 • 1.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev st. žiactva v Žiari nad Hronom 

 • 5.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev dorastu v Martine

 • 6.9. Pedagogická rada v CVČLM

 • 7.9. 15.30 zápis krúžok spoločenské tance TS-Maestro

 • 8.9. klub pedag. seniorov v CVČ 13.00

 • 8.9.2021 o 17.00 hod.  zápis do detského folklórneho súboru Ďumbier.

 • 9.9.2021 o 17.00 hod. zápis prípravka detského folklórneho súboru Ďumbier

 • 12.9. súťaž družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále družstiev najmladšieho žiactva

 • pondelok 13.9. začiatok krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/22 podľa rozvrhu            prihláška do CVČ

 • 15.9. štátny sviatok krúžková pravidelná činnosť  CVČ - neprebieha

 • 15.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev dorastu a finále družstiev prípravky v Martine ( nepravidelná činnosť CVČ)

 • 18-19.9. účasť členov krúžku atletika na majstrovstvách Slovenska  st. žiactva v Trnave

 •  25.9. účasť členov krúžku atletika na majstrovstvách kraja jednotlivcov  prípraviek a ml. žiactva v Žiari nad Hronom 

 • 28.9. porada výchovných školských poradcov v CVČ 

 • 29.9. vyhodnotenie atletickej sezóny CVČLM o 16.00 na štadióne gymnázia M.M.Hodžu

.................OKTÓBER 2021................

28.-29.10. Jesenné prázdniny: krúžková činnosť neprebieha, dopoludňajšie odborné sústredenie má krúžok atletika skupina - dorast. 

                         Školské predmetové olympiády:

15.10. Slovenský jazyk kat. C USMERNENIE_šk14OSJL21_22

 25.10. Halloween party v CVČ

rk

rk

26.10. Mini divadielko pre krúžok CVČ mamičky s deťmi

..................NOVEMBER 2021.............

Denná krúžková činnosť

  Školské predmetové olympiády:

Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie PRE ŠKOLY (843.92 kB)

olympiáda v slovenskom jazyku 12.11.2021 kat. A,B USMERNENIE

 

matematická olympiáda - domáce kolo: 5.ročník (126.25 kB) 6.ročník (70.61 kB) 7.ročník (65.56 kB) 8.ročník (75.92 kB) 9.ročník (88.8 kB)

 

Šaliansky Maťko: Propozície 27. ročníka ŠM J.C.Hronského v Šali r. 2022 

 

prebieha školské kolo predmetovej olympiády vo fyzike a pytagorídy

 

USMERNENIE K REALIZÁCIÍ OKRESNÝCH KÔL 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D školský rok 2021/2022 

..................DECEMBER 2021...............

 z dôvodu nariadenia vlády a ministerstva školstva činnosť CVČ prebieha:  dištančnou  formou Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 

2. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h  webinár - Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v španielskom jazyku a Olympiáda v ruskom jazyku 

 

6.12.2021

Výtvarná súťaž pod názvom Bojujeme v Pekingu so srdcom draka je určená pre deti a mládež v štyroch kategóriách.propozície (302.78 kB)

8.12. 2021 prebehne školské kolo Pytagoriády 

9. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h budr webinár-Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda vo francúzskom jazyku a Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

 Na obidva webináre sa môžete prihlásiť cez spoločný link https://docs.google.com/forms/d/1hdKDlnaGqbVDzpdReUdo1BLlHxpT8EFz4SZNcAjof68/edit, kde uvediete, o ktoré olympiády máte záujem. Prihláseným účastníkom zašleme e-mailom deň pred konaním webinára prístupové údaje do videokonferenčného hovoru prostredníctvom Zoo

Archív

júl - august 2021

3.7.2021 účasť krúžku CVČ atletika na pretekoch - detská atletika Žiar nad Hronom propozície 
11.7.2021 účasť krúžku CVČ atletika na pretekoch - detská atletika Martin
 • Pobytový detský tanečný tábor – Tále Termín: 31. júl – 13. august 2021  propozície (14.57 kB)  
 •  
 • 2.-6.8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast pod vedením PhDr.Romana Králika  (štadión GMMH L.Mikuláš)
 •                                                                                    
 • 9.-13.8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast pod vedením Mgr.Tibora Pelacha (štadión GMMH L.Mikuláš) 
 •                                                                                       .
 • 16.-20 .8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast (L.Mikuláš)
 •  
 • 23.-27.8.  odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast (L.Mikuláš)

rk

.................................................................................................................................................................

Šporťáčik v Bachledovej doline

mat

Prímestský tábor "leto s angličtinou 2021"

ohLIPTÁČIK

cvc

 •  

 

ORGANIZOVALI  SME:

v šk. roku 2019/20 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 
Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

bedminton

školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 10-11.4.2018

školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone 10-11.4.2018 celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín v CVČ 5-6.4. 2018

recitátorská postupová súťaž celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
rk

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku

výsledky predmetová olympiáda v anglickom jazyku celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
rk

24.9.2017 na majstrovstvách Slovenska družstiev v atletike získali dorastenky 4. miesto

zloženie družstva:
Králiková Romana - Bruňová- Androvičová -Haviarová - Beťková -Valaštiaková -Marková- Pavelicová Zuzana- Issacová -Frianová - Hollá -Hynková-Krajčová-Griešová celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor: rk

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17

Uskutočnené podujatia v šk.roku 2016/17 celý text

ostatné | 30. 6. 2017 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná