Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Vitajte na webovej stránke Centra voľného času Liptovský Mikuláš                 ...aktualizované 11.08.2022 

Sme školské - výchovné zariadenie s celoročnou prevádzkou a 70.ročnou tradíciou. Máme právnu subjektivitu a financovaný sme zriaďovateľom - mestom Liptovský Mikuláš z podielových daní  na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v školskom roku 2021/2022 aj obce :Beňadiková,  Dem. dolina,Galovany, Gôtovany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec,  Liptovský Ján, Liptovský Ondrej,Ľubeľa, Lazisko, Malatíny,Podtureň, Pavčina Lehota, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba,  mesto Liptovský Hrádok..ĎAKUJEME           

 • V roku 2010 Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo  školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation) so sídlom v Bruseli.
 • Dňa 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu  bola CVČLM pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€  na rekonštrukciu atletického štadióna.
 •  22.-27.4. 2022 sme opäť po 12 rokoch organizovali  školské majstrovstvá sveta ISF v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese

propozície  vysledky final bulletin cross country

 

PLÁN  pre školský rok 2022/2023 

pravidelná a nepravideľná voľnočasová krúžková činnosť prebieha: v zmysle školského zákona č.246/2008 zákon  ,v zmysle vyhlášky  č. 22/2022 pdf  a  štátneho výchovného programu č.2022  text 

.................JÚL - AUGUST 2022.................

letná činnosť - prímestské letné tábory

rk

cvc

cvcŠporťáčik

 • cvc
 • Koňáčik
 • cvc
 • Turista
 • cvc
 • SEPTEMBER 2022

      Zápis do krúžkov sa začína od 1. júla 2022, priebežne do konca roka 2022 a  je možné sa prihlásiť aj na viac krúžkov 3 spôsobmi: 

  I. vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ 

  II. vypíšete prihlášku a oscenovanú pošlete na mail cvclm@cvclm.sk

  III. alebo vypíšete prihlášku online prihlaska/

  Začíname od 12. septembra 2022 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine),  počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky neprebiehajú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 25. júna 2023 .  Letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka táborov bude zverejnená v mesiaci apríl 2023,  zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

  cvc

  Víkendové podujatia   

      17.-18.9. majstrovstvá Slovenska  v atletike starších žiakov a  žiačok, mužov a žien do 23 rokov

  25.9. Majstrovstvá kraja v atletike mladšieho a najmladšieho žiactva

  9.9.2022

  9.30 Viacboj všestrannosti materských škôl

  10.00 otvorenie atletického štadióna

  12.9.2022 začiatok krúžkovej činnosti
   

 

 • OKTÓBER 2022

        Víkendové podujatia   

      

  12.10.2022 o 17.00 v Dome kultúry 70.výročie založenia cvč

 

.............................................................................................................................................................................

 

............ARCHÍV................

cvc

.....................JANUÁR 2022...................

         denná krúžková činnosť

 • 13.1. predmetová olympiáda v anglickom jazyku USMERNENIE

 • 19.1. predmetová olympiáda v nemeckom jazyku

 •  17.1.vyhláška ÚVZ SR 

 • 26.1. okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9   výsledky                                       

 • ..................FEBRUÁR 2022.................   

 •          denná krúžková činnosť

V piatok 4.2.2022  prebieha  prázdninovú činnosť v CVČ:
program:

 • 10.00 -11.00 bedminton v telocvični pri CVČ (Suchomlinová)   
 • 11.00-12.00 florbal v telocvični pri CVČ (Maliňák) 
 • 10.00 -12.00 posilňovňa atletický krúžok v CVČ (Králik)
 • 13.00-14.00 Hip-Hop v CVČ (Bobulová)
 • 14.00 - 15.00 plavecký krúžok - mestská plaváreň (Králik).
 • ...................................................................................................
 • 9.2.  Dejepisná olympiáda
 • 10.2.Biologická olympiáda – kat. C
 • 11.2. online šachový turnaj
 • 12.2. Víkendové podujatie:
 • účasť členov krúžku atletika na pretekoch v Bratislave (Pelach)
 • 17.2. geografická olympiáda

 • 19-20.2. Víkendové podujatia:

 • účasť členov krúžku atletika na pretekoch v Bratislave (Králik)

 • šachová liga CVČ Podbreziny a CVČ A.Stodolu

 •                            

 • MAREC 2022

                             Víkendové podujatia                      5-6.3.krúžok atletika CVČ - účasť na pretekoch juniorov a st. žiactva v Bratislave. Výsledky sú na  atleticky-oddiel-cvclm/

        7-11.3. 2022    Jarné prázdniny s CVČLM      Atletika  pondelok-piatok 10.00-12.00  v  CVČ                     Herpetologický pondelok-piatok 10.00-12.00 v posilňovni CVČ                        Bedminton pondelok 10:00 -11:00 v CVČ telocvičňa                                     Plávanie streda 15-16.00 mestská plaváreň                                      Tvorba šperkov  pondelok  od 14,30-17,00 hod.                                           Moderná gymnastika  pondelok 15:00 -16:00 v CVČ  Utorok   10:00 -12:00 v CVČ. Stvrtok  10:00 -12:00 v CVČ Piatok   14:00 -12:00 v Sokolovni.          Hip-Hop streda 14.00-15.00 a piatok 10.00-11.00                                                  Exkurzia do Žiliny- 10.3. Mgr.Sylvia Motýľová          

  15.3. školské okresné preteky v cezpoľnom behu propozície 
  16.3. okresná predmetová olympiáda vo fyzike ZŠ v CVČ
  18.3. školské krajské preteky v cezpoľnom behu o postup na majstrovstvá Slovenska propozície 

                           Víkendové podujatia                 19.3. Talent šachový turnaj - prezenčne v CVČ propozície 

  19-20.3. krúžok atletika CVČ - účasť na pretekoch prípravky a ml. žiactva v B.Bystrici 

  22.3. Š A L I A N S K Y    M A Ť K O  27. ročník , okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti propozície 
  22.3. " Čo vieš o hviezdach" astronomická súťaž propozície   štatút
  24.3. Vzdelávanie mládeže - školenie z pravidiel atletiky 
  25.3. Chemická olympiáda kat.D okresné kolo

  Prosíme všetky práce úspešných riešiteľov školského kola, aby ste odoslali mailom alebo priniesli  do CVČ LM do 4.3. 2022. Tiež Vás prosíme o vyplnenie štatistiky za Vašú školu, ktorú nájdete na stránke Iuventy. Prihlasovanie do okresného kola prebehne cez Edupage. 

   

 • Vesmír očami detí Výtvarná súťaž  štatút  

APRÍL 2022
7-8.4. okresný basketbalový turnaj študentiek a študentov

                           Víkendové podujatia 

         23.4. Talent šachový turnaj - prezenčne v CVČ  propozície       

12.4. 71.ročník matematickej olympiády kat.6-8  
     12.-13.4. okresné kolo - 68. ročník Hviezdoslavov Kubín propozície  
21.4. okresné kolo biologická olympiáda kat. D

 

MÁJ 2022

                           Víkendové podujatia 

účasť na atletických pretekoch - krúžok atletika CVČ 

8.5. v B.Bystrici - dorast

15.5. v Martine - mladšie žiactvo  a prípravka 

22.5. v Dubnici nad Váhom- st. žiactvo 

 28.5. v Nitre  - st.žiactvo a dorast

5.5. futbalový turnaj McDonald  propozície 
5.5. Biologická olympiáda kat. F propozície 
12.5. Slávik Slovenska - spevácka postupová súťaž

9.00 v CVČLM

prihláška 

12-13.5 okresný školský turnaj v malom futbale ml.žiakov a žiačok (ihrisko ZŠ Okoličianska)  
16.5. krajské školské preteky v plávaní a vodnom póle

propozície vodné pólo 

propozície

11.5 a 17.5. a 18.5. okresný školský turnaj v bedmintone ZŠ

propozície žiačky 

propozície žiaci

propozície stredné školy

20.5. okresné školské preteky v atletike  propozície 
29.5. Deň rodiny Námestie  osloboditeľov 14.00-18.00

 

.............SEPTEMBER 2021 ...........

 • 1.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev st. žiactva v Žiari nad Hronom 

 • 5.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev dorastu v Martine

 • 6.9. Pedagogická rada v CVČLM

 • 7.9. 15.30 zápis krúžok spoločenské tance TS-Maestro

 • 8.9. klub pedag. seniorov v CVČ 13.00

 • 8.9.2021 o 17.00 hod.  zápis do detského folklórneho súboru Ďumbier.

 • 9.9.2021 o 17.00 hod. zápis prípravka detského folklórneho súboru Ďumbier

 • 12.9. súťaž družstiev SsAZ staršieho žiactva a finále družstiev najmladšieho žiactva

 • pondelok 13.9. začiatok krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/22 podľa rozvrhu            prihláška do CVČ

 • 15.9. štátny sviatok krúžková pravidelná činnosť  CVČ - neprebieha

 • 15.9. účasť členov krúžku atletika na pretekoch družstiev dorastu a finále družstiev prípravky v Martine ( nepravidelná činnosť CVČ)

 • 18-19.9. účasť členov krúžku atletika na majstrovstvách Slovenska  st. žiactva v Trnave

 •  25.9. účasť členov krúžku atletika na majstrovstvách kraja jednotlivcov  prípraviek a ml. žiactva v Žiari nad Hronom 

 • 28.9. porada výchovných školských poradcov v CVČ 

 • 29.9. vyhodnotenie atletickej sezóny CVČLM o 16.00 na štadióne gymnázia M.M.Hodžu

.................OKTÓBER 2021................

28.-29.10. Jesenné prázdniny: krúžková činnosť neprebieha, dopoludňajšie odborné sústredenie má krúžok atletika skupina - dorast. 

                         Školské predmetové olympiády:

15.10. Slovenský jazyk kat. C USMERNENIE_šk14OSJL21_22

 25.10. Halloween party v CVČ

rk

rk

26.10. Mini divadielko pre krúžok CVČ mamičky s deťmi

..................NOVEMBER 2021.............

Denná krúžková činnosť

  Školské predmetové olympiády:

Prihlasovanie žiakov na POPS elektronicky-informácie PRE ŠKOLY (843.92 kB)

olympiáda v slovenskom jazyku 12.11.2021 kat. A,B USMERNENIE

 

matematická olympiáda - domáce kolo: 5.ročník (126.25 kB) 6.ročník (70.61 kB) 7.ročník (65.56 kB) 8.ročník (75.92 kB) 9.ročník (88.8 kB)

 

Šaliansky Maťko: Propozície 27. ročníka ŠM J.C.Hronského v Šali r. 2022 

 

prebieha školské kolo predmetovej olympiády vo fyzike a pytagorídy

 

USMERNENIE K REALIZÁCIÍ OKRESNÝCH KÔL 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D školský rok 2021/2022 

..................DECEMBER 2021...............

 z dôvodu nariadenia vlády a ministerstva školstva činnosť CVČ prebieha:  dištančnou  formou Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 

2. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h  webinár - Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v španielskom jazyku a Olympiáda v ruskom jazyku 

 

6.12.2021

Výtvarná súťaž pod názvom Bojujeme v Pekingu so srdcom draka je určená pre deti a mládež v štyroch kategóriách.propozície (302.78 kB)

8.12. 2021 prebehne školské kolo Pytagoriády 

9. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h budr webinár-Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda vo francúzskom jazyku a Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.

 Na obidva webináre sa môžete prihlásiť cez spoločný link https://docs.google.com/forms/d/1hdKDlnaGqbVDzpdReUdo1BLlHxpT8EFz4SZNcAjof68/edit, kde uvediete, o ktoré olympiády máte záujem. Prihláseným účastníkom zašleme e-mailom deň pred konaním webinára prístupové údaje do videokonferenčného hovoru prostredníctvom Zoo

Archív

júl - august 2021

3.7.2021 účasť krúžku CVČ atletika na pretekoch - detská atletika Žiar nad Hronom propozície 
11.7.2021 účasť krúžku CVČ atletika na pretekoch - detská atletika Martin
 • Pobytový detský tanečný tábor – Tále Termín: 31. júl – 13. august 2021  propozície (14.57 kB)  
 •  
 • 2.-6.8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast pod vedením PhDr.Romana Králika  (štadión GMMH L.Mikuláš)
 •                                                                                    
 • 9.-13.8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast pod vedením Mgr.Tibora Pelacha (štadión GMMH L.Mikuláš) 
 •                                                                                       .
 • 16.-20 .8. odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast (L.Mikuláš)
 •  
 • 23.-27.8.  odborné sústredenie krúžok atletika mladšie a st. žiactvo + dorast (L.Mikuláš)

rk

.................................................................................................................................................................

Šporťáčik v Bachledovej doline

mat

Prímestský tábor "leto s angličtinou 2021"

ohLIPTÁČIK

cvc

 •  

 

ORGANIZOVALI  SME:

v šk. roku 2019/20 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl 
Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií