Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Rada Centra voľného času 2021-2025

v zmysle vyhlášky 291/2004 a Zákona č.596/2003Z.z o štátnej správe a školskej samospráve

 • volení zo zamestnancov CVČ
 • Mgr.Silvia Hrebíková
 • Mgr. Tibor Pelach 
 • Anna Révajová
 • volení zo zástupcov rodičov:
 • Mgr. Monika Maliňáková
 • Mgr. Marcela Paukovčeková
 • Ing.Peter Durnota
 • Ľubomír Kacian
 • menovaní zriaďovateľom:
 • Soňa Čupková
 • Ľuboš Trizna
 • MUDr. Jaroslav Barok
 • MUDr.Marta Voštináková