Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Pracovníci

Interní pracovníci:

Vedúci zamestnanci
 • Riaditeľ CVČ: PhDr. Roman Králik
Pedagogickí zamestnanci
 • Ing. Imelda Kollárová
 • Mgr. Ľuboš Maliňák 
 • Mgr. Tibor Pelach
 • PaedDr. Tatiana Sukhomlinová
 • Mgr. Sylvia Motýľová
 • Ján Bella
 • Mgr. Silvia Hrebíková
Nepedagogickí zamestnanci
 • Ekonomicko-hospodársky pracovník: Ing. Elena Brezanská
 • Upratovačka: Anna Révajová

 


Externí spolupracovníci:

Okrem interných pracovníkov, s CVČ LM spolupracuje určitý počet externých spolupracovníkov. Rozsah ich činnosti sa mení v závislosti od dopytu po krúžkoch. 

Pracovníci vedúci šachovú školu sa prezentujú vlastnou webovou stránkou www.lss.chess.sk

Pracovníci vedúci folklórny súbor Ďumbier majú webovú stránku www.dfsdumbier.sk

Pracovníci vedúci kurzy spoločenských tancov majú webovú stránku www.tsmaestro.sk

Pracovníci vedúci krúžky atletiky majú webovú podstránku atleticky-oddiel-cvclm/