Logo NOC

Protokol o výsledkoch a oceneniach
Hviezdoslavov Kubín - detskí recitátori 2023

Identifikácia súťaže

Stupeň súťaže: Okresné kolo
Okres/Región/kraj: Liptovský Mikuláš
Názov podujatia: 69. ročník Hviezdoslavov Kubín 2023 pre okres Liptovský Mikuláš
Hlavný organizátor: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Adresa organizátora: Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš
Zodpovedná osoba: Liptovské kultúrne stredisko
Telefónny kontakt: null null
E-mail: osvetalm@vuczilina.sk
Miesto konania: CVČ Nábr. Dr. A. Stodolu L. Mikuláš

Informácie o súťaži

Celkový počet účinkujúcich: 107
Celkový počet divákov: 28
Meno a priezvisko fotografa: PhDr. Eva Štofčíková, René Kertész
Meno a priezvisko grafického dizajnéra: PhDr. Eva Štofčíková
Súčasťou bola aj vzdelávacia časť: áno
Počet účastníkov vzdelávacej časti: 7 recitátorov + 7 učiteľov
Meno lektora: Mgr. Jana Stephany, Mgr. Soňa Šebová, Mgr. Kvetoslava Staroňová,
Dĺžka trvania vzdelávania v hodinách: 5 hodín
Krátka anotácia vzdelávacej časti: Vzdelávanie určené postupujúcim recitátorom do vyššieho kola súťaže. Individuálna konzultácia s recitátorom a jeho učiteľom, práca na konkrétnej predlohe a jej interpretácii.Výsledky prehliadky a súťaže
I. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Mgr. Marieta Čierna, ZŠ Ul. Hradná, Liptovský Hrádok,
členovia odbornej poroty: Mgr. Veronika Ilavská, ZŠ Východná, Mgr. Mária Husáková, ZŠ M. R. Martákovej Lipt. Mikuláš,
počet súťažiacich: 24
1. miesto/priamy postup: Lukáš Bobula, ZŠ s MŠ Demänovská ulica, Lipt. Mikuláš priamy postup do krajského kola: Ema Žišková, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
2. miesto: Matej Kultan, ZŠ Apoštola Pavla, Lipt. Mikuláš
3. miesto: Anna Jambrichová, ZŠ M. Rúfusa Závažná Poruba
návrhy na postup: xx
čestné uznania: xx

Pásma:

zlaté: xx
strieborné: xx
bronzové: xx

I. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr. Antónia Matušková, ZŠ Kvačany,
členovia odbornej poroty: Mgr. Marcela Kováčová, ZŠ J. Kráľa L. Mikuláš, Mgr. Zuzana Šubjaková, ZŠ J. D. Matejovie, Lipt. Hrádok,
počet súťažiacich: 12
1. miesto/priamy postup: Tomáš Kuna, ZŠ Bobrovec priamy postup do krajského kola: Martin Jankovič, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
2. miesto: Alica Červeňová, ZŠ Apoštola Pavla, Lipt. Mikuláš
3. miesto: Krištof Hanko, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Lipt. Hrádok
návrhy na postup: xx
čestné uznania: xx

Pásma:

zlaté: xx
strieborné: xx
bronzové: xx

II. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Mgr. Zlatka Labašková, ESŠ – EZŠ biskupa J. Janošku Lipt. Mikuláš,
členovia odbornej poroty: Mgr. Barbora Janíčková, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča, Mgr. Renata Špacírová, ZŠ Miloša Janošku Lipt. Mikuláš,
počet súťažiacich: 17
1. miesto/priamy postup: Matej Gerboc, ZŠ Miloša Janošku, L. Mikuláš
2. miesto: Matej Strapoň, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
3. miesto: Alex Kögel ESŠ – Evanjelická ZŠ biskupa J. Janošku, L. Mikuláš
návrhy na postup: xx
čestné uznania: Natália Juríková, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Lipt. Hrádok

Pásma:

zlaté: xx
strieborné: xx
bronzové: xx

II. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok,
členovia odbornej poroty: Mgr. Ľudmila Červeňová, ZŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš, Mgr. Ivana Niemiecz ESŠ - Evanjelická ZŠ biskupa J. Janošku, L. Mikuláš,
počet súťažiacich: 19
1. miesto/priamy postup: Andrej Vlček, ZŠ s MŠ Demänovská ulica Lipt. Mikuláš priamy postup do krajského kola: Lea Perončíková, ZŠ s MŠ Ul. Hradná Lipt. Hrádok
2. miesto: Tadeáš Šrámek, ZŠ Apoštola Pavla, Lipt. Mikuláš
3. miesto: Nikola Papajová, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok
návrhy na postup: xx
čestné uznania: Liliana Hiková, ZŠ M. R. Martákovej Lipt. Mikuláš

Pásma:

zlaté: xx
strieborné: xx
bronzové: xx

III. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Mgr. Jana Stephany, ZŠ Ul. Hradná Liptovský Hrádok,
členovia odbornej poroty: Mgr. Barbora Janíčková, SZUŠ RKK Partizánska Ľupča, Mgr. Milan Duriš, Lipt. Hrádok ,
počet súťažiacich: 12
1. miesto/priamy postup: Charlotte Mária Kollárová, ZŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok,
2. miesto: Linda Lacová, ZŠ Miloša Janošku, L. Mikuláš
3. miesto: Charlotte Mária Kollárová, ZŠ J. D. Matejovie Lipt. Hrádok 2. miesto: Natanael Lauko, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok 3. miesto: Linda Lacová, ZŠ Miloša Janošku, L. Mikuláš návrhy na postup: xxx čestné uznania: Vladislava Viatoha, SZUŠ RKK – Partizánska Ľupča
návrhy na postup: xxx
čestné uznania: Vladislava Viatoha, SZUŠ RKK – Partizánska Ľupča

Pásma:

zlaté: xx
strieborné: xx
bronzové: xx

III. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: PaedDr. Jaroslava Oravcová, ZŠ Ul. hradná Lipt. Hrádok,
členovia odbornej poroty: Mgr. Kvetka Staroňová, Liptovský Mikuláš, Mgr. Dagmar Machovcová, ZŠ Starojánska Lipt. Ján,
počet súťažiacich: 14
1. miesto/priamy postup: Martina Grešová, ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Lipt. Hrádok,
2. miesto: Andrej Kokavec, ZŠ s MŠ Ul. Hradná, Lipt. Hrádok,
3. miesto: Nela Anna Kuchtová, ESŠ – Evanjelická ZŠ biskupa J. Janošku, Lipt. Mikuláš,
návrhy na postup: xx
čestné uznania: Anna Slobodová, ZŠ Miloša Janošku, Lipt. Mikuláš,

Pásma:

zlaté: xx
strieborné: xx
bronzové: xx


'