Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Letná činnosť CVČ -letné tábory 2021

aktualizované 8.8.2021

Vážení rodičia.

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali naše šk.zariadenie pre činnosť Vašich deti

počas letných prázdnin v júli a auguste 2021. 

Predbežný program táborov budeme aktualizovať, ale prihlasovať sa
už môžete teraz.... Stiahnite si prihlášku tábora a pošlite ju mailom
vedúcemu tábora + nezabudnite čo najskôr tábor uhradiť na IBAN CVČ:

                             SK93 5600 0000 0081 0950 6001

Veselé a horúce leto praje kolektív vychovávateľov CVČ L.Mikuláš!

TEST netreba, stačí potvrdenie o bezinfekčnosti

DENNÉ TÁBORY NESPADAJÚ POD LEGISLATÍVU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A AKO NA TAKÉ SA NA NE USMERNENIE O TESTOVANÍ NEVZŤAHUJE. Organizácia  je plne v kompetencii CVČ, orgány verejného zdravotníctva v tomto prípade nevykonávajú štátny dozor.

Predpis: činnosť prebieha v súlade so školským zákonom č. 245 /2008 Z.z , vyhláškou o CVČ č. 306/2009, internou smernicou CVČ o letnej činnosti č. 1/2020

Turnus č.

 

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

 vedúci vychovávateľ  tábora

1

6.- 9.VII 2021

                                     " Liptáčik"

cena tábora 50 €

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

OBSADENÉ

program tábora

 Ján Bella 

bella@cvclm.sk

2 6.-9.VII.2021

                                              Leto s modernou gymnastikou

cena tábora 35 €

telocvičňa Sokolovňa L.Mikuláš

OBSADENÉ

program + pokyny 

PaedDr.Tatiana Sukhomlinová

sukhomlinova@cvclm.sk

3 6.-9.VII.2021

Leto s anglickým jazykom - Pdbrezáčik

cena tábora 35 €

v CVČ Podbreziny

OBSADENÉ

program + pokyny 

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

4

12. -16.VII 2021

                             „Pohoďáčik“       

    cena tábora 55 €                

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

OBSADENÉ

program 

Ing. Imelda Kollárová

kollarova@cvclm.sk

5

19.-23.VII 2021

                                   "Šporťáčik"

cena tábora 55 €    

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

OBSADENÉ

program + pokyny 

 PhDr.Roman Králik

kralik@cvclm.sk

6 19.-23.VII 2021

                                     

 „ Koňáčik „

cena tábora 55 €    

v CVČ Podbreziny

OBSADENÉ

program + pokyny 

Mgr.Silvia Hrebíková

hrebikova@cvclm.sk

7

26. - 30.VII 2021

                                      “Turista”

cena tábora 55 €    

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

OBSADENÉ

program + pokyny

Mgr.Ľuboš Maliňák

malinak@cvclm.sk

  

 

turnus č.

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

vedúci vychovávateľ tábora

8

2.-6.VIII 2021

                     "Relaxáčik "

cena tábora 55 €    

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

OBSADENÉ

program + pokyny 

Mgr.Tibor Pelach

pelach@cvclm.sk

9

9-13.VIII 2021

              "Centrumáčik "

cena tábora 55€    

v CVČ  

Nábr.A.Stodolu1932/47

prihláška do tábora 

program + pokyny 

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

 

Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov.

Prihláška je uzavretá  po uhradení poplatku na účet CVČ IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

 (do poznámky nutné  uviesť názov tábora a meno a priezvisko účastníka tábora)

 

rk

Pobytový detský tanečný tábor – Tále

Termín: 31. júl – 13. august 2021

propozície (14.57 kB)

...............................................................................................................................................................

Šporťáčik v Bachledovej doline

cvc

 

prímestský jazykový tábor č.2 "leto s angličtinou"

rk

Liptáčik

mat