Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Letná činnosť CVČ -letné tábory 2020

aktualizované 31.7.2020

 

Predpis: činnosť prebieha v súlade so školským zákonom č. 245 /2008 Z.z , vyhláškou o CVČ č. 306/2009, internou smernicou CVČ o letnej činnosti č. 1/2020

týždeň

prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

 vedúci vychovávateľ  tábora

1

6.- 10.VII 2020

" Liptáčik"

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 Ján Bella 

bella@cvclm.sk

1 6.-10.VII.2020

Leto s gymnastikou

OBSADENE

telocvičňa Sokolovňa L.Mikuláš

PaedDr.Tatiana Sukhomlinová

sukhomlinova@cvclm.sk

2

13. -17.VII 2020

    „Pohoďáčik“                OBSADENÉ               

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Ing. Imelda Kollárová

kollarova@cvclm.sk

3

20.-24.VII 2020

"Šporťáčik"

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 PhDr.Roman Králik

kralik@cvclm.sk

3 20.-24.VII 2020

„ Koňáčik „

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul. Žiarska/

Mgr.Silvia Hrebíková

hrebikova@cvclm.sk

4

27.VII - 31.VII 2020

“Turista”

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Ľuboš Maliňák

malinak@cvclm.sk

  

 

týždeň prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

vedúci vychovávateľ tábora

5

3.-7.VIII 2020

"Relaxáčik "

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Tibor Pelach

pelach@cvclm.sk

6

10.VIII-14.VIII 2020

" Centrumáčik  "

OBSADENÉ

v CVČ  

Nábr.A. Stodolu1932/47

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

 

Cena tábora 55,- €. Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu.

Prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

 (do poznámky nutné  uviesť názov tábora a meno a priezvisko účastníka tábora)

 

liptáčik

leto s gymnastikou

pohodačik

šporťáčik

konáčik

turista

relaxáčik

centrumáčik