Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

letná činnosť CVČ -prímestské letné tábory 2019

Predpis: činnosť prebieha v súlade so školským zákonom č. 245 /2008 Z.z , vyhláškou o CVČ č. 306/2009, internou smernicou CVČ o letnej činnosti č. 1/2018

 

týždeň

prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

 vedúci vychovávateľ  tábora

1

1.- 5.VII 2019

" Liptáčik"

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 Ján Bella 

bella@cvclm.sk

1

1.- 5. VII 2019

"Podbrezáčik "

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul Žiarska

Mgr.Sylvia Motýľová 

motylova@cvclm.sk

2

8. -12.VII 2019

„Pohoďáčik“                  OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Ing. Imelda Kollárová

kollarova@cvclm.sk

3

15. -19.VII 2019

“Kvietok”

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Zuzana Kubĕnová

kubenova@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

"Šporťáčik"

OBSADENÉ 

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

 PhDr.Roman Králik

kralik@cvclm.sk

4

22.-26.VII 2019

„ Koňáčik „

OBSADENÉ

v CVČ Podbreziny ul. Žiarska

Mgr.Silvia Hrebíková

hrebikova@cvclm.sk

  

 

týždeň prázdnin

Dátum

Názov tábora

Miesto realizácie tábora

vedúci vychovávateľ tábora

5

29.VII - 2.VIII 2019

“Turista”

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Ľuboš Maliňák

malinak@cvclm.sk

6

5.-9.VIII 2019

"Relaxáčik "

OBSADENÉ

v CVČ Nábr.A.Stodolu1932/47

Mgr.Tibor Pelach

pelach@cvclm.sk

8 19.-23.VIII 2019

"LeTaGym "

OBSADENÉ

telocvičňa Sokolovňa

PaedDr.Tatiana Suchomlinová

sukhomlinova@cvclm.sk

Počet detí na jeden tábor je obmedzený  do 45 účastníkov v závislosti od kapacity autobusu.

Prihláška je uzavretá až po uhradení poplatku na účet CVČ   

IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

 (do poznámky nutné  uviesť názov tábora a meno a priezvisko účastníka tábora)