Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2019 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 27.9.2019

prihláška do Centra voľného času 2019/2020   

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2014.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov, 3,50 € mesačne do  18 rokov,  5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku. 

Prihlášku si môžete stiahnuť TU prihláška do Centra voľného času 2019/2020 vyplniť a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína v septembri 2019 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
 • krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • do 27.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 19. júna 2020 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

Ponuka voľno-časových krúžkov v školskom roku 2019/2020

(Právny  predpis: zákon č.245/2008 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  č. 306/2009)

Športové krúžky : (telocvičňa ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu L.Mikuláš)

 • Atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Detská atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Basketbal
 • Bedminton
 • Box (alokované CVČ Podbreziny)
 • Florbal
 • Halové veslovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Halový futbal chlapci (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Halový futbal dievčatá
 • udo (alokované CVČ Podbreziny)
 • Kondičná príprava (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Krasokorčuľovanie (JL aréna)
 • Moderná gymnastika (učebňa CVČ nábr.Dr.A.Stodolu a  telocvičňa Sokolovňa)
 • Plavecký základný neplavci (mestská plaváreň)
 • Plavecký zdokonaľovací, kondičný (mestská plaváreň)
 • Plavecké kurzy pre školy (mestská plaváreň)
 • Posilňovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Volejbal

Modelárske, výtvarné krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Aranžovanie rastlín
 • Čarovný svet – tvorivé dielne pre deti (vhodné aj pre ZŤP)
 • Elektrotechnický
 • Letecký modelár
 • Lodný modelár
 • Malá škola paličkovania - (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Papierový modelár
 • Plastikový modelár
 • Šitie, pletenie, háčkovanie
 • Výroba bytových doplnkov
 • Výroba šperkov
 • Výtvarný krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Železničný modelár (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)

 

Tanečné, folklórne krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Balet
 • Divadelný krúžok
 • Ďumbier - detský folklórny súbor
 • Hip-hop
 • Joga
 • Maestro – tanečná škola
 • Moderný tanec
 • Spoločenské tance
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Tanečný krúžok

Prírodovedné: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Akvaristický
 • Astronómia
 • Herpetologický (plazy)
 • Hipologický (kone), (alokované CVČ Podbreziny)
 • Chovateľ exotických zvierat
 • Sokoliarsky

Jazykové krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk pre materské školy mesta Liptovský Mikuláš
 • WORKSHOP- Angličtina pre každého.
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Výučba jazykov PC

Spoločenské krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Divadelný krúžok
 • Klub mamičiek s deťmi
 • Klub rodičia s deťmi
 • Šachový krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Výpočtová technika

Rozvrh krúžkovej činnosti CVČ pre šk. rok 2019/2020

ŠPORT

ATLETIKA od 16.9. do 27.10. 2019  štadión gymnázia M.M.Hodžu(

PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach, Mgr.Silvia Hrebíková

detská atletika od 5 rokov  - OBSADENÉ Pondelok 16.00-17.00 
atletika starší žiaci a dorast Pondelok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast Utorok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci Utorok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast  streda 15.00-16.00
atletika starší žiaci a dorast štvrtok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci štvrtok 16.00-17.00
atletické preteky (podľa termínovej listiny SAZ) sobota - nedeľa  

 

PLÁVANIE je 1x do týždňa, vyberte si prosím 1 deň, 

začíname od 16.9.  mestská plaváreň

(vedúci: PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák, Dr.R.Pawelski)

plavanie - plavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 14.00-15.00
plavanie - neplavci streda 14.00-15.00
plavanie - plavci Streda 15.00-16.00
plavanie - neplavci Streda 15.00-16.00
plavanie - plavci Piatok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Piatok 14.00-15.00

 

výuka KORČUĽOVANIA

 JL Aréna- je treba priebežne sledovať rozpis ladu 

  utorok  
  štvrtok  
 

 

MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu 
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
zaklady modernej gymnastiky Pondelok  15.00 - 16.00

Utorok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Streda 14.00 - 17.00 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Štvrtok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Piatok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

 

BOX       od 10 rokov malá sála CVČ A.Stodolu 19362 
utorok 15.00-16.00 (ved. Gazdík  

 

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš

              Dievčatá + Chlapci                Pondelok 16.00-17.00 
                                           

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30

 

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník a starší             Pondelok 14.00-15.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 15.00-16.00
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

 

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

      bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00

 

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

              Dievčatá                 Pondelok 15.00-16.00 
Chlapci Utorok 15.00-16.00

 

TECHNICKÉ MODELÁRSKE KR´ÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-16.00

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

14.00-15.00

Ján Bella

Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

 

DIVADELNÝ DRAMATICKÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Štvrok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

 

ŠIKOVNÉ RUKY,ARANŽOVANIE,PALIČKOVANIE VÝTVARNÉ KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (dielňa,Jazyková)

Aranžovanie Pondelok 14.00-15.00 Mgr.Zuzana Kubenová

Čarovný svet/tvorivé dielne

Pondelok 16.00-17.00

Ing.Imelda Kollárová

Mamičky s deťmi Streda 10.00 prvé stretnutie 
Výtvarný netradične Streda 14.30-15.30 Mgr.Zuzana Kubenová
Malá škola paličkovania

Streda

15.30-17.00

Ing.Imelda Kollárová

 

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Chovateľ exotických zvierat       
Sokoliarsky      
 od 10 rokov  
Herpetologický Štvrtok 14.00-15.00  

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

 

JAZYKOVÉ KRÚŽKY

Anglický jazyk predškolákom pre MŠ AGÁTIK - Podbreziny pondelok 13:30 - 14:30 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk- PREDŠKOLÁCI pre MŠ KLÁŠTORNÁ pondelok 14:50 - 15:50 Mgr.Sylvia Motýľová

AJ pre MŠ

MŠ Ondrašová/

utorok 13.50-14.25

Ing.Imelda Kollárová

Anglický jazyk HROU pre MŠ SMREČANY utorok 14:45 - 15:45 Externá lektorka
Anglický jazyk predškolákom pre MŠ KOMENSKÉHO LM utorok 14:20 - 15:20 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk DOUČOVANIE pre žiakov ZŠ utorok 16:15 - 17:15 Mgr.Sylvia Motýľová
ANGLICKY/NEMECKY - WORKSHOP pre ZŠ a SŠ utorok 17:15 - 19:00 Mgr.Sylvia Motýľová
AJ pre  1-2.ročník /v CVČ A.Stodolu- jazyková učebňa/ utorok 15.30-16.30 Ing.Imelda Kollárová

Ruský jazyk učebňa  - CVČLM

    PhDr.Jozef Daník
Anglický jazyk HROU pre MŠ LIPTOVSKÝ TRNOVEC streda 14:30 - 16:00 Externá lektorka
Anglický jazyk predškolákom pre MŠ AGÁTIK - Podbreziny streda 13.30-14.30 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk- PREDŠKOLÁCI pre MŠ KLÁŠTORNÁ streda 14.50-15.50 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk HROU pre MŠ SMREČANY štvrtok 14:45 - 15:45 Externá lektorka
Anglický jazyk DOUČOVANIE pre žiakov ZŠ štvrtok 16.15-17-15 Mgr.Sylvia Motýľová
ANGLICKY/NEMECKY - WORKSHOP pre ZŠ a SŠ štvrtok 17.15-19.00 Mgr.Sylvia Motýľová

AJ pre 3-4.ročník ZŠ

/jazyková učebňa CVČ A.Stodolu /

štvrtok

15.30-17.00

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre MŠ

/MŠ Ondrašová/

piatok 13.50-14.25 Ing.Imelda Kollárová
ANJ/NJ/RJ/SJ/MAT-FYZ  s PC - zdokonaľovací  pre ZŠ a SŠ PIATOK 13:00 - 14:00 Mgr.Sylvia Motýľová

Anglický jazyk DOUČOVANIE pre žiakov ZŠ,

žiakov s poruchami učenia a ZŤP

PIATOK 14:10 - 15:10 Mgr.Sylvia Motýľová
Anglický jazyk KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA ZŠ a SŠ PIATOK 16:20 - 17:20 Mgr.Sylvia Motýľová
WORKSHOP pre  AJ, NJ,  RJ, SJ, MAT-FYZ s PC PIATOK 17:30 - 19:00 Mgr.Sylvia Motýľová

 

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

pokročilí Pondelok 13.30-15.30 ext./Karol Pekár

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30  
ZŠ Okoličianska Utorok 13.00-15.00 ext./Svetozár Hoferek
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

 

TANENEČNÉ a FOLKLORNE  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre deti  Utorok 16.00 ext. ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
folklórny súbor dospelých "Vŕbové prútie" Utorok 18.00 ext./ L.Bernáth
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 prvé stretnutie 12.9.2018 /deti, ktoré chodili do prípravky minulý šk.rok/.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

prvé stretnutie 19.9.2018

deti, ktoré sa prihlásili do prípravky tento šk.rok

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

Hip -Hop Piatok 16.00- ext.ved. Matej Mašura
Hip-Hop Piatok 17.00 ext. ved. Matej Mašura
Divadelný -Dramatický Štvrtok 16.00 ext. ved./Dr.J.Daník

   

CVČ - alokované pracovisko PODBREZINY

Deň

 

Čas

Miesto

Vedúci

Pondelok
    Šachový               
15.45-17.45 CVČ učebňa Karol Pekár
Pondelok ANJ  DOUČOVANIE pre ZŠ a WORKSHOP pre SŠ 16:30 - 17:15 CVČ učebňa Mgr.S.Motýľová
Pondelok

NEMČINA - KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA pre ZŠ

17.15 - 18.00 CVČ učebňa Mgr.S.Motýľová
Pondelok CVIČENIE s JOŽKOM pre ZDRAVIE TELA aj DUCHA 18:30 - 19:30 úpolová učebňa jozef Uhrin
Utorok Výtrvarný  13.10-14.10 CVČ  učebňa Mgr.Zuzana Kubenová
Utorok Výroba šperkov 14.10-15.10 CVČ učebňa Mgr.Zuzana Kubenová
Utorok Box 13.30-14.30 judo úpolová miestnosť ext. Michal Gazdík
Utorok

Železničiarsky

prvé stretnutie 1.10.2019

17.00-19.00 CVČ učebňa ext. vedúci p. Kližan

Streda

Halový futbal

13.30-14.30

Telocvičňa ZŠ J.Kráľa

Ján Bella

Streda

Stolný tenis

14.45-15.45

v CVČ - chodba

Ján Bella

Streda A.J.  DOUČOVANIE pre ZŠ a WORKSHOP pre SŠ 16.30-17.15 CVČ učebňa Mgr.S.Motýľová
Streda

NEMČINA - KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA pre ZŠ

Od 17.15 - 18.00 v CVČ  učebňa Mgr.S.Motýľová
Štvrtok: Malá škola paličkovania 13.30-15.00 v cvč učebňa Ing.Imelda Kollárová
Štvrtok Judo 16.30-18.30 judo úpolová miestnosť Juraj Čupka

Soboty a Nedele : v CVČ prebiehajú šachové turnaje 

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

Hipologický (kone) stretnutie v alokovanom pracovsku CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková) presun ku koňom

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Aktualizované 18.9.2019

V Liptovskom Mikuláši 2.9.2019                                                                                     PhDr. Roman Králik                                                                                                                                            riaditeľ CVČ L. Mikuláš

 

 - klikni - prihláška do Centra voľného času 2019/2020