Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky – Archív

Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010

.........................................................................................................................................................

2019

zmluvy

zmluva s obcou V.Poruba

zmluva s obcou Vlachy

zmluva s obcou P.Ľupča

zmluva so ZŠ A.Stodolu- nájom za telocvičňu

zmluva so ZŠ J.Kráľa - nájom za telocvičňu

školský úrad Žilina o organ. šk.šport. súťaží a predmetových olympiád

poverovací dekrét pre cvč na organizovanie olympiád a súťaží

menovací dekrét do krajskej šk.športovej komisie

Faktúry

kniha došlých faktúr č.1

kniha došlých faktúr č.2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č.4

kniha došlých faktúr č.5

kniha došlých faktúr č.6

kniha došlých faktúr č.7

kniha došlých faktúr č.8

 

Objednávky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 Faktúry

kniha došlých faktúr č. 1 

kniha došlých faktúr č. 2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č. 4

kniha došlých faktúr č. 5

kniha došlých faktúr č. 6

kniha došlých faktúr č. 7

kniha došlých faktúr č.8

kniha došlých faktúr č.9

kniha došlých faktúr č.10  

kniha došlých faktúr č.11

 

kniha odoslaných faktúr

OBJEDNÁVKY

evidencia objednávok strana 1

evidencia objednávok strana 2 , 

evidencia objednávok strana 3 ,

evidencia objednávok strana 4 , 

evidencia objednávok strana 5

Zmluvy

zmluva o prenájme telocvične s ZŠ A.Stodolu 1 2 3

zmluva o prenájme telocvične s ZŠ J.Kráľa 1 2 3

zmuva Telekom, nový telefón pre odd kultúry CVČ 1

zmluva o organizovaní a finan. zabezpečení šk. súťaži.

vym. dekrét za člena športovej komisie.

poverovací dekrét na org. školských súťaž

zmluva medzi Slovenským atletickým zväzom a CVČ L.Mikuláš o zabezpečení prípravy na stiahnutie

zmluva Gajos

dodatok ku zmluve s LMT (odber tepla)

zmuva odber vody

zmluva s Mc Donalds

zmluva T-Com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Zmluvy

zmluva o nájme

zmluva s SAZ

zmluva o dodávke a odbere tepla

dodatok ku zmluve č.3 z OU ŽILINA o súťažiach pre školy

Faktúry

kniha došlých faktúr 2017 č.9

 kniha došlých faktúr 2017 č.10,

 kniha došlých faktúr 2017 č.11,

 kniha došlých faktúr 2017 č.12,

kniha odoslaných faktúr za rok 2017

 

objednávky

evidencia objednávok január-marec

evidencia objednávok apríl - jún

evidencia objednávok júl - november

evidencia objednávok november - december

2014

102014_poverovaci_dekret_a_dodatky_k_organizovaniu_sutazi Stiahnuté: 204x | 13.09.2017

102014_finacna_uhrada_za_kruzky_vazec Stiahnuté: 83x | 13.09.2017

102014_registratura_archivovanie Stiahnuté: 194x | 13.09.2017

112014_zmluva_o_dotaciach_vlachy Stiahnuté: 50x | 13.09.2017

122014_zmluva_o_dotaciach_uhorska_ves Stiahnuté: 64x | 13.09.2017

122014_zmluva_o_odbere_tepla Stiahnuté: 57x | 13.09.2017

122104_zmluva_o_zabezpeceni_sutazi_zs_stred_skol Stiahnuté: 114x | 13.09.2017

2013

012013_zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_zs_demanovska_ulica Stiahnuté: 56x | 13.09.2017

012013_zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_zs_ul_csl_brigady Stiahnuté: 54x | 13.09.2017

012013_zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_zs_nabrezie_a_stodolu Stiahnuté: 71x | 13.09.2017

012013_dodatok_k_zmluve_o_dodavke_a_odbere_tepla_lmt Stiahnuté: 48x | 13.09.2017

012013_o_najme_nebytovych_priestorov_zs_podbreziny Stiahnuté: 57x | 13.09.2017

022013_zmluva_o_financovani_sutazi_skol Stiahnuté: 91x | 13.09.2017

022013_dodatok_o_financ_sutazi Stiahnuté: 46x | 13.09.2017

042013_zmluva_o_financnej_dotacii_vlachy Stiahnuté: 53x | 13.09.2017

042013_o_zabezp_vzdelavania_l_trnovec Stiahnuté: 62x | 13.09.2017

062013_poistenie_kooperativa Stiahnuté: 100x | 13.09.2017

062013_realizcaica_turnaja_mc_donald_cup Stiahnuté: 103x | 13.09.2017

062013_zmluva_o_dobrovolnictve Stiahnuté: 125x | 13.09.2017

092013_o_najme_nebyt_priestorov_zs_nabrezie Stiahnuté: 85x | 13.09.2017

Stránka