Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky – Archív

Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010

.........................................................................................................................................................

2019

zmluvy

zmluva s obcou V.Poruba

zmluva s obcou Vlachy

zmluva s obcou P.Ľupča

zmluva so ZŠ A.Stodolu- nájom za telocvičňu

zmluva so ZŠ J.Kráľa - nájom za telocvičňu

školský úrad Žilina o organ. šk.šport. súťaží a predmetových olympiád

poverovací dekrét pre cvč na organizovanie olympiád a súťaží

menovací dekrét do krajskej šk.športovej komisie

Faktúry

kniha došlých faktúr č.1

kniha došlých faktúr č.2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č.4

kniha došlých faktúr č.5

kniha došlých faktúr č.6

kniha došlých faktúr č.7

kniha došlých faktúr č.8

 

Objednávky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 Faktúry

kniha došlých faktúr č. 1 

kniha došlých faktúr č. 2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č. 4

kniha došlých faktúr č. 5

kniha došlých faktúr č. 6

kniha došlých faktúr č. 7

kniha došlých faktúr č.8

kniha došlých faktúr č.9

kniha došlých faktúr č.10  

kniha došlých faktúr č.11

 

kniha odoslaných faktúr

OBJEDNÁVKY

evidencia objednávok strana 1

evidencia objednávok strana 2 , 

evidencia objednávok strana 3 ,

evidencia objednávok strana 4 , 

evidencia objednávok strana 5

Zmluvy

zmluva o prenájme telocvične s ZŠ A.Stodolu 1 2 3

zmluva o prenájme telocvične s ZŠ J.Kráľa 1 2 3

zmuva Telekom, nový telefón pre odd kultúry CVČ 1

zmluva o organizovaní a finan. zabezpečení šk. súťaži.

vym. dekrét za člena športovej komisie.

poverovací dekrét na org. školských súťaž

zmluva medzi Slovenským atletickým zväzom a CVČ L.Mikuláš o zabezpečení prípravy na stiahnutie

zmluva Gajos

dodatok ku zmluve s LMT (odber tepla)

zmuva odber vody

zmluva s Mc Donalds

zmluva T-Com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Zmluvy

zmluva o nájme

zmluva s SAZ

zmluva o dodávke a odbere tepla

dodatok ku zmluve č.3 z OU ŽILINA o súťažiach pre školy

Faktúry

kniha došlých faktúr 2017 č.9

 kniha došlých faktúr 2017 č.10,

 kniha došlých faktúr 2017 č.11,

 kniha došlých faktúr 2017 č.12,

kniha odoslaných faktúr za rok 2017

 

objednávky

evidencia objednávok január-marec

evidencia objednávok apríl - jún

evidencia objednávok júl - november

evidencia objednávok november - december

2014

obj_052014_tonery_gigacomputer Stiahnuté: 67x | 25.09.2017

obj_052014_obcerstvenie_pre_komisiu_matem_olympiady_pps_bobrovec Stiahnuté: 102x | 25.09.2017

obj_052014_kancel_potreby_copyservis Stiahnuté: 70x | 25.09.2017

obj_052014_doprava_dumbier_opava_aodas Stiahnuté: 70x | 25.09.2017

obj_052014_audiosystem_na_ozvucenie_micromedia Stiahnuté: 71x | 25.09.2017

obj_052014_4x_obcerstvenie_pemmeva Stiahnuté: 135x | 25.09.2017

obj_052014_obcerstvenie_k_sutaziam_pemmeva Stiahnuté: 94x | 25.09.2017

obj_042014_trofeje_futour Stiahnuté: 67x | 25.09.2017

obj_042014_sachove_knihy_palka_senica Stiahnuté: 76x | 25.09.2017

obj_042014_revizia_elektro_bleskozvody_peter_ferko_lm Stiahnuté: 135x | 25.09.2017

obj_042014_prevoz_bran_vps_lm Stiahnuté: 86x | 25.09.2017

obj_042014_kurz_1_pomoci_pre_zamestnancov_gajos Stiahnuté: 87x | 25.09.2017

obj_042014_obcerstvenie_k_sutaziam_pemmeva Stiahnuté: 108x | 25.09.2017

obj_032014_preprava_hokejisti_aodas Stiahnuté: 97x | 25.09.2017

obj_032014_trofeje_k_sutaziam_fotour Stiahnuté: 91x | 25.09.2017

obj_032014_stolnotenisovy_stol_duvlan_banovce Stiahnuté: 92x | 25.09.2017

obj_032014_preprava_plavanie_aodas Stiahnuté: 72x | 25.09.2017

obj_032014_prenajom_liptov_areny_gymnastky_tmr Stiahnuté: 76x | 25.09.2017

obj_032014_nakupne_poukazky_billa Stiahnuté: 66x | 25.09.2017

obj_032014_kacnelarske_potreby_copy_servis Stiahnuté: 66x | 25.09.2017

Stránka