Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky, dekréty

Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010

.........................................................................................................................................................

2022

zmluva s obcou P.Ľupča (1.44 MB)

zmluva s obcou Beňadiková (1.47 MB)

zmluva s mestom L.Hrádok (1.46 MB)

zmluva s obcou Podtureň (1.36 MB)

zmluva s obcou Lazisko (1.38 MB)

zmluva s obcou V.Poruba (1.41 MB)

zmluva na organizovanie školských súťaží 

zmluva s SAZ č.2022/PZPM/12 

Faktúry

kniha došlých faktúr č.1 

kniha došlých faktúr č.2 

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č.4

kniha došlých faktúr č.5

kniha odoslaných faktúr č.1

OBJEDNÁVKY

evidencia objednávok č.1

evidencia objednávok č.2

 

2021

 zmluva na organizovanie školských športových a predmetových súťaží 

poverovací dekrét na organizovanie školských  súťaží -  okresný úrad Žilina

zmluva so Slovenským atletickým zväzom mádež

zmluva so Slovenským atletickým zväzom -prípravka 

zmluva o prenájme telocvične ZŠ A. Stodolu 

zmluva s obcou Malatíny 

zmluva s obcou Smrečany 

zmluva s obcou Beňadiková 

zmluva s mestom L.Hrádok 

zmluva s obcou L.Trnovec 

zmluva s obcou Gôtovany 

zmluva s obcou S.Kríž 

zmluva s obcou Uh.Ves 

zmluva s obcou L.Ján 

zmluva s obcou Podtureň 

zmluva s obcou Lazisko 

zmluva s obcou Galovany 

Faktúry

kniha došlých faktúr č.1 

kniha došlých faktúr č.2 

kniha došlých faktúr č.3 

kniha došlých faktúr č.4

kniha došlých faktúr č.5

kniha došlých faktúr č.6 

kniha došlých faktúr č.7 

kniha došlých faktúr č.8 

kniha došlých faktúr č.9

kniha došlých faktúr č.10

kniha došlých faktúr č.11

...............................................

kniha odoslaných faktúr 

 

Objednávky

evidencia objednávok č.1 

evidencia objednávok č.2 

evidencia objednávok č.3 

 

 

.....................................................................................................................................................

2020

poverovací dekrét na organizovanie školských športových a predmetových súťaží

zmluva so školským úradom v Žiline o organ. riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ

zmluva o nájme telocvične ZŠ A.Stodolu

zmluva o nájme telocvične ZŠ Janka Kráľa

zmluva s obcou L.Teplá

zmluva s obcou Malatíny

zmluva s mestom L.Hrádok

zmluva s obcou Bobrovec

zmluva s obcou Gôtovany

zmluva s obcou S.Kríž

zmluva s obcou Podtureň zmluva 30.9.2020

zmluva s obcou Beňadiková

zmluva s obcou Lazisko

zmluva s obcou P.Ľupča

zmluva s obcou V.Poruba

zmluva s obcou Lazisko (1.41 MB)

dodatok k zmluve o dodávke tepla (1.38 MB)

Telekom (1.69 MB)

zmluva so Slovenským atletickým zväzom č. 2020/PZM/09

Faktúry

kniha došlých faktúr č.1

kniha došlých faktúr č.2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č.4

kniha došlých faktúr č.7 (1.66 MB)

kniha došlých faktúr č.8 (1.64 MB)

kniha došlých faktúr č.10 (1.52 MB)

kniha došlých faktúr č.9 (1.61 MB)

kniha odoslaných faktúr č.1 (1.58 MB)

faktúra IMAFEX (1.38 MB)

faktúra RichSport s.r.o Košice (1.38 MB)

Objednávky

evidencia objednávok č.1

evidencia objednávok č.2 (1.57 MB)

evidencia objednávok č.3 (1.47 MB)

.....................................2019...............................

zmluvy

zmluva s obcou V.Poruba

zmluva s obcou Podtureň

zmluva s obcou Uh.Ves

zmluva s obcou L.Trnovec

zmluva s obcou L.Ján

zmluva s obcou Beňadikovou

zmluva s obcou Gôtovany

zmluva s obcou Vlachy

zmluva s obcou P.Ľupča

zmluva s obcou Lazisko

zmluva s obcou S.Kríž

 

 

zmluva so ZŠ A.Stodolu- nájom za telocvičňu

zmluva so ZŠ J.Kráľa - nájom za telocvičňu

školský úrad Žilina o organ. šk.šport. súťaží a predmetových olympiád

poverovací dekrét pre cvč na organizovanie olympiád a súťaží

menovací dekrét do krajskej šk.športovej komisie

zmluva s ZŠ J.Kráľa prenájom telocvične do 31.12.2019

Zmluva prenájom automatu na mliečne nápoje dodatok č.1

prenájom telocvične ZŠ A.Stodolu

dodatok č.2 OU Žilina odbor školstva

Faktúry

kniha došlých faktúr č.1

kniha došlých faktúr č.2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č.4

kniha došlých faktúr č.5

kniha došlých faktúr č.6

kniha došlých faktúr č.7

kniha došlých faktúr č.8

kniha došlých faktúr č.9

kniha došlých faktúr č.10

kniha došlých faktúr č.11

kniha došlých faktúr č.12

kniha došlých faktúr č.13

kniha odoslaných faktúr č.1

 

Objednávky

kniha odoslaných objednávok strana č.1

kniha odoslaných objednávok strana č.2

kniha odoslaných objednávok strana č.3

kniha odoslaných objednávok strana č.4

kniha odoslaných objednávok strana č.5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 Faktúry

kniha došlých faktúr č. 1 

kniha došlých faktúr č. 2

kniha došlých faktúr č.3

kniha došlých faktúr č. 4

kniha došlých faktúr č. 5

kniha došlých faktúr č. 6

kniha došlých faktúr č. 7

kniha došlých faktúr č.8

kniha došlých faktúr č.9

kniha došlých faktúr č.10  

kniha došlých faktúr č.11

 

kniha odoslaných faktúr

OBJEDNÁVKY

evidencia objednávok strana 1

evidencia objednávok strana 2 , 

evidencia objednávok strana 3 ,

evidencia objednávok strana 4 , 

evidencia objednávok strana 5

Zmluvy

zmluva o prenájme telocvične s ZŠ A.Stodolu 1 2 3

zmluva o prenájme telocvične s ZŠ J.Kráľa 1 2 3

zmuva Telekom, nový telefón pre odd kultúry CVČ 1

zmluva o organizovaní a finan. zabezpečení šk. súťaži.

vym. dekrét za člena športovej komisie.

poverovací dekrét na org. školských súťaž

zmluva medzi Slovenským atletickým zväzom a CVČ L.Mikuláš o zabezpečení prípravy na stiahnutie

zmluva Gajos

dodatok ku zmluve s LMT (odber tepla)

zmuva odber vody

zmluva s Mc Donalds

zmluva T-Com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Zmluvy

zmluva o nájme

zmluva s SAZ

zmluva o dodávke a odbere tepla

dodatok ku zmluve č.3 z OU ŽILINA o súťažiach pre školy

Faktúry

kniha došlých faktúr 2017 č.9

 kniha došlých faktúr 2017 č.10,

 kniha došlých faktúr 2017 č.11,

 kniha došlých faktúr 2017 č.12,

kniha odoslaných faktúr za rok 2017

 

objednávky

evidencia objednávok január-marec

evidencia objednávok apríl - jún

evidencia objednávok júl - november

evidencia objednávok november - december

2016

fa2016 Stiahnuté: 261x | 13.09.2017

2015

fa2015 Stiahnuté: 223x | 13.09.2017

2014

122014_uctovnictvo_mesto Stiahnuté: 252x | 13.09.2017

122014_oprava_techniky_deltech Stiahnuté: 181x | 13.09.2017

122014_tlacoviny_casopisy Stiahnuté: 214x | 13.09.2017

122014_telefonovanie_tcom Stiahnuté: 214x | 13.09.2017

122014_strava_obcerstvenie Stiahnuté: 266x | 13.09.2017

122014_oprava_kamier_deltech Stiahnuté: 186x | 13.09.2017

122014_manglovanie_mskola_nabrezie Stiahnuté: 175x | 13.09.2017

122014_lvs_voda Stiahnuté: 238x | 13.09.2017

122014_lmt_za_teplo Stiahnuté: 249x | 13.09.2017

122014_kancel_potreby_diplomy Stiahnuté: 210x | 13.09.2017

122014_doprava Stiahnuté: 246x | 13.09.2017

122014_bozp_gajos Stiahnuté: 240x | 13.09.2017

112014_za_teplo_lmt Stiahnuté: 171x | 13.09.2017

112014_vodoinstalacny_material_unidom Stiahnuté: 323x | 13.09.2017

112014_telefonovanie_t_com Stiahnuté: 263x | 13.09.2017

112014_prenajom_telocvicne_gymnastky_sk Stiahnuté: 194x | 13.09.2017

112014_predplatne_pc_revue Stiahnuté: 310x | 13.09.2017

112014_predplatne_casopisu_kozmos Stiahnuté: 256x | 13.09.2017

Stránka