Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

"Od roku 2008 - 2014 narastal počet členov krúžku CVČ - atletika, zvyšovala sa ich výkonnosť, atléti CVČ prinášali medaile z  majstrovstiev Slovenska(Gajanová 800-1500 metrov). V decembri 2014 nastal čas na registráciu  samostatného oddielu CVČLM na atletickom zväze a následne na to  v halovej sezóne 2015 sme získali 2 tituli majsterky Slovenska v kategórii st. žiačok (Romana Králiková) a začali pracovať na projekte umelohmotného - atletického 300 metrového  štadióna pri CVČ L. Mikuláš"rk

.................2015...........

1.1.2015 Bol založený atletický oddiel Centrum voľného času Liptovský Mikuláš na základe zvyšujúceho sa počtu detí v krúžku CVČ atletika

v halovej sezóne 2015 Romana Králiková získal 2 tituly majsterky Slovenska v skoku do výšky a beh na 60 metrov prekážok

rk.................2017...........

2 tituly majsteriek Slovenska Petra Krotáková v behu na 60 metrov a Vesna Hynková vo vrhu guľou a 4. miesto na MSR v súťaži družstiev dorasteniek

rk

.......................2018.............

  • 17.12.2018 prijatie atlétov Centra voľného času u primátora mesta L.Mikuláš,  Ing. Jána Blcháča, kde sme zhodnotili najvydarenejšiu sezónu v histórii klubu a požiadali ho o moderný  atletický štadión s tartanovou dráhou z dôvodu narastajúceho počtu atlétov v CVČ a výborných výsledkov z majstrovstiev Slovenska 4 zlaté-2 strieborné-5 bronzových medailí. 
  • 5 a 6. miesto vo finále  súťaže družstiev MSR staršie žiačky a žiaciv Košiciach
  • rk

--------------------------2019--------------------

  • 4.9.2019 dňa vedenie Centra voľného času zaslalo na Slovenský atletický zväz projekt „o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov“. Žiadateľ - priamy realizátor (oprávnený prijímateľ): Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr.Aurela Stodolu 1932/47 (zriaďovateľ mesto Liptovský Mikuláš) Účel príspevku: výstavba atletického štadióna 300 metrov 4 dráhy ovál 6 dráh rovinka 126,5 metrov (možnosť bežať 110 metrov cez prekážky) Lokalizácia realizácie príspevku (miesto): parcelné číslo 3317/47, Centrum voľného času Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47 Liptovský Mikuláš 03101 Požadovaná výška príspevku : 100.000,-€

 

  • 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu bola CVČ L.Mikuláš pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€ na rekonštrukciu atletického štadióna

 

......................2020.................

  • 14.5.2020 v sídle Slovenského atletického zväzu 14.5. 2020 podpísal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč zmluvu o podpore pri výstavbe 300 metrového štvordráhového atletického štadióna. Štadión bude vybudovaný pri Centre voľného času na Nábreží Aurela Stodolu v dĺžke 300 metrov a 126,5 metrovou šesťdráhovou rovinkou.  Do konca roka 2020 vybaví mikulášska radnica stavebné povolenie a všetky administratívne procesy. S výstavbou by sa malo začať v roku 2021. Štadión by mal byť hotový do konca roka 2021. Budú sa na ňom môcť uskutočňovať súťaže, ktoré budú spĺňať podmienky okresných, krajských kôl aj slovenskej ligy. Na svoje si prídu bežci či športovci v disciplínach skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod guľou, kladivom aj loptičkou. Štadión bude určený nie len pre súťaže a športovcov, využívať ho budú môcť aj školy a široká verejnosť. Jeho výstavbou sa zvýši majetok mesta o 360 tisíc eur. Slovenský atletický zväz prispel na dielo sumou 80 000 eur.

 

  • 17.12.2020 na rokovaní mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši poslanci jednohlasne schválili financovanie ( úver + dotácia zo Slovenského atletického zväzu ) rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna pri Centre voľného času, týmto pádom už nič nestojí v ceste realizácie projektu a môže začať výberové konanie na zhotoviteľa a samotná výstavba.

...................2021....................

v mesiacoch marec apríl prebiehala elektronická súťaž výberové konanie na zhotoviteľa štadóna

v máji sa podpísala zmluva s fimou MARO zo Šučian

19.8.2021 geodeti vytýčili základy pre stavbárov očakávaného atletického štadióna 

rk

Nasledovalo výrub stromov okolo starého štadióna  z dôvodu rozširovania dl´žky oválu z 250 na 300 metrov.

rk

v októbri bolo zahájené zemné práce

rkrkrk

rkrk

v novembri odvodnenie plochy pod tartanom systémom kanálov a osádzanie obrubníkov

rk

rk

rk

máj 2022

cvccvccvc

cvc

začiatok júna 2022 osádzanie klietky a stožiarov a posilovacích strojovcvc

cvc

cvc

klietka na hod diskom a kladivom

klietka na hod diskom a vrh guľou